Magyarérettségi 2013
2013/05/06 14:11
4583 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A 2013-as érettségi időszak május 3-án a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal vette kezdetét. Az írásbeli vizsgák május 27-ig húzódnak, az érettségizők idén 183 tárgyból tehetnek középszintű és 73 tárgyból emelt szintű érettségi vizsgát.

Megírták a magyar érettségit

Május 6-án, reggel 8 órakor kezdték el írni a 240 perces magyar érettségit. Ezen a napon, egy időben láttak munkához a középszinten és az emelt szinten érettségizők, mindkét vizsgatípusban ugyanannyi idő állt a feladatok megoldására. A középszintű vizsga két részből áll, egy 60 perces szövegértési részből és egy 180 perces szövegalkotási részből. Az első részben 40 pontot, a másodikban összesen 60 pontot lehet szerezni, ebből maximum 20 pont szerezhető a tartalomra, 20 a szerkezetre és felépítésre, 20 pedig a nyelvi minőségre.

Szövegalkotási feladatok

A szövegalkotási feladatoknál mindig három feladattípusból (érvelés, novellaelemzés, verselemzés) választhatnak az érettségiző diákok.

Akik az érvelést választották, arról kellett írjanak, hogyan jelenik meg az utazás, mint cselekményszervező elem regényekben, novellákban, miért, milyen célból utaztatják hőseiket a szerzők? Ennél a feladatnál több dologra is ügyelniük kellett a tanulóknak, hiszen nem elég, hogy emlékezetükben utazós művek után kutatnak, ügyelniük kell arra is, hogy a megfelelő műfajú olvasmányokat válasszák. Emiatt biztosan kiesik a sorból az Ember tragédiája, a Csongor és Tünde, Odüsszeia. Azonban szóba jöhetnek a következők: Voltaire Candide, Swift Gulliver utazásai, Kertész Imre Sortalanság, Krúdy Gyula Szindbád, Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek, Defoe Robinson Crusoe, Puskin Anyegin.

A novellaelemzés idén Márai Sándor Az árva című művét kellett elemezze. Márairól egy korábbi cikkünkben olvashatsz.

A harmadik választható feladat pedig Berzsenyi Dániel és Vörösmarty Mihály Napóleon-verseinek összehasonlító elemzése volt. Alább olvasható a két epigramma.

Berzsenyi Dániel: Napoleonhoz

Nem te valál győző, hanem a kor lelke: szabadság,
     Mellynek zászlóit hordta dicső sereged.
A népek fényes csalatásba merülve imádtak,
     S a szent emberiség sorsa kezedbe került.
Ámde te azt tündér kényednek alája vetetted,
     S isteni pálmádat váltja töviskoszorú.
Amely kéz fölemelt, az ver most porba viszontag:
     Benned az emberiség ügye boszulva vagyon.
[1814]

Vörösmarty Mihály: Napoleon

Nagy volt ő s nagysága miatt megdőlnie kellett;
     Ég és föld egyaránt törtek elejteni őt:
Tűrni nagyobbat irígy lőn a sáralkatu ember,
     S tűrni hasonlót nem bírtak az istenek is.
[1833]

Megoldások

A hivatalos javítási útmutatót mindig az aktuális vizsgát követő napon hozzák nyilvánosságra. A magyar érettségi javítókulcsa május 7-én olvasható és letölthető a www.oktatas.hu-ról.

Készülj az érettségire a Sulinettel!

Javában zajlanak az érettségi vizsgák. A felkészüléshez, ismétléshez mi is segítséget nyújtunk. A Sulinet Közösségben létrehoztunk egy ’Készüljünk az érettségire’ csoportot, ahová egy egyszerű regisztrációt követően Te magad is csatlakozhatsz. Itt hét középiskolai tantárgy témaköreiben gyűjtöttünk össze Neked tananyagokat, gyakorlófeladatokat és az összes előző évi érettségi feladatsort és azok megoldásait. Ha úgy érzed, hogy az utolsó pillanatban jól jönne egy gyors segítség, itt a helyed.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen