Magyar Jelnyelvi Programiroda a FSZK-ben
Érsek Dóra
2008/06/09 13:18
470 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Magyar Jelnyelvi Programiroda 2004 áprilisában kezdte meg működését a Fogyatékosok Esélye Közalapítványon belül, azzal a céllal, hogy módszertani segítséget nyújtson a megyei jelnyelvi tolmácsszolgálatok munkájához. Módszertani műhelyként és szakmai háttérintézményként szoros együttműködésre törekszenek a megyei jelnyelvi tolmácshálózat munkatársain kívül a SINOSZ, a JOSZ és a JOE vezetőivel, illetve szakembereivel, valamint az érintett kormányhivatalokkal és minisztériumokkal.

A Programiroda tevékenységei  

1. A folyamatos szakmai szolgáltatás érdekében 
Információt biztosítanak (honlap, tájékoztató előadások, ügyfélszolgálat), valamint egyeztető tárgyalásokat szerveznek a szakterület iránt érdeklődő szervezetek, intézmények, ill. magánszemélyek számára a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás, a jelnyelvi oktatás és kutatások aktuális helyzetéről, a futó programokról, fejlesztési elképzelésekről,

Tanácsadással, szakmai anyagok elkészítésével segítik a szakterületén működő szervezeteket és intézményeket, Szakértői szerepet vállalnak más szervezetek, intézmények, ill. a szaktárca (SZMM) által létrehozott szakmai műhelyekben, bizottságokban, munkacsoportokban. 

2. A szakterület (jelnyelvi tolmácsszolgáltatások és jelnyelvi oktatás) fejlesztése, ill. összehangolt működése céljából az alábbi saját programokat bonyolítják le 

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás szakmai támogatása.
A program célja, hogy a jelnyelvi tolmácsszolgálatok fenntartóinak, szakmai vezetőinek, munkatársainak és ügyfeleinek bevonásával kidolgozásra kerüljenek azok a szakmai sztenderdek, eljárási rendek és minőségbiztosítási elvek, amelyek garanciát jelentenek az azonos minőségű szolgáltatás igénybe vételére valamennyi megyei szolgálatban. 

Jelnyelvi vizsga- és tananyagfejlesztés 
A program célja a magyar jelnyelv oktatásának fejlesztése, a jelnyelvi tanfolyamok egységes tartalmának és követelményrendszerének meghatározása egy, az európai referencia kerethez igazodó nyelvvizsgarendszer illetve a jelnyelv oktatásában használható segédanyagok kidolgozásával.

Alkalmazott kutatások 
A programon belül folyik egyrészt a jelnyelv sztenderdizációját, a jelnyelvi oktatásnak fejlesztését és a jelnyelven történő oktatás előkészítését alátámasztó jelnyelvi kutatás, másrészt a siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségeit feltáró kutatás. 

Szakmai tanulmányutak szervezése 
Rochesterbe A program átfogó célja a felsőoktatásban tanuló siket és nagyothalló tanulókat segítő szolgáltatások magyarországi adaptálása a Rochesteri Műszaki Főiskola keretein belül működő National Technical Institute for the Deaf példái alapján.

A szervezet a korábbiakban említetteken túl kapcsolatot tart még az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Hallássérültek Pedagógiája Tanszékével, több más egyetemmel és kutatóhellyel, valamint az MJP-hez hasonló külföldi módszertani központokkal.

Bővebb információ a www.fszk.hu oldalon található.