Mentoráló intézményi működés kialakítása
2014/06/24 16:26
1254 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó, a Társadalmi Megújulás Operatív Program "KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében pályázatot hirdet MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA nevelési-oktatási intézmények valamint pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények részére.

Általános tudnivalók

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) mint fenntartó, a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt projekt keretében pályázatot hirdet Mentoráló intézményi működés kialakítására címmel, melynek célja a pedagógiai hatékonyság és a tanulói eredményesség növelése. E cél érdekében összegyűjti azokat az innovációkat, amelyek más intézmények pedagógusai, pedagógiai előadói, pedagógiai szakértői számára adaptálhatók, és fenntartói körben - mentoráló intézményként - támogatják a horizontális tudásátadást a pályázat időszakában, a 2014/2015-ös tanévben.

Minden olyan KLIK fenntartásában lévő - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 7. § (1) a)-h) pontjaiban meghatározott - nevelési-oktatási intézmény és j) pontjában meghatározottpedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény pályázhat, amelynek van olyan módszertani modellje, amely megfelel az e pályázatban kiírt összes feltételnek és felvállalja mentoráló intézményként az intézményi, intézményközi pedagógiai szakmai együttműködést; generálja, támogatja a vertikális és horizontális tudástranszfer hálózati megvalósítását.

A pályázati támogatás célja és háttere

A KLIK mint fenntartó, a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 "KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN” kiemelt projekt céljaként tekinti:

 • A pedagógiai módszerekre és azok alkalmazására vonatkozó legjobb, innovatív módszertani modellek feltérképezését, összegyűjtését - egységes elveken alapuló kiterjesztését, és a kapcsolódó tudásátadás intézményesítését.
 • Módszertani innovációs központként működni képes 100-105 mentoráló intézmény kiválasztását, 3 évig érvényes akkreditálását, amelyek - tárgyi és humánerőforrás feltételeik javítása révén - lehetőséget biztosítanak nyitott intézményi szolgáltatás keretében módszertani modelljeik bemutatására. Az adaptáció sikere érdekében tervezett és rendszeresen szervezett hospitálásra, műhelymunkára, mentorálásra stb., a szakmai színvonal minőségének emelésére, a hálózati tudástranszfer kiépítésére.

klik520

Pályázók köre

Minden olyan KLIK fenntartásában lévő - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 7. § (1) a) - h), pontjaiban meghatározott - nevelési-oktatási és j) pontjában meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, amelynek van olyan módszertani modellje, amely megfelel a pályázatban kiírt összes feltételnek és mentoráló intézményként vállalja az intézményi, intézményközi pedagógiai szakmai együttműködést; generálja, támogatja a tudástranszfer hálózati megvalósulását.

A pályázati lehetőség a 2014/2015 tanévben azon intézmények részére áll fenn, akik legalább egy módszertani modellel rendelkeznek, mely adaptációra alkalmas és célja a pedagógiai hatékonyság növelése, a tanulók egyéni fejlesztése, eredményességük támogatása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a TÁMOP-3.3.13-13/1 Eötvös József Programban módszertani szolgáltatás nyújtását más intézmények részére szándékozó intézmények kizárólag az egyik kiemelt projekt keretében vehetnek részt e célból a 2014/15. tanévben.

Támogatható tevékenységek a mentoráló intézményi szolgáltatásokhoz

A TÁMOP-3.1.4.B/13-1-2013-0001 kiemelt projekt keretében kiírt MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA című pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a 2014/2015 tanévre jelen pályázat keretében összesen 150 000 000 Ft.

E keret terhére a kiválasztott mentoráló intézmények tárgyi eszközeinek, felszereltségének korszerűsítésére 50 000 000 Ft, pedagógusok, pedagógiai szakértők és pedagógiai előadók célfeladat keretében történő feladat-ellátására 100 000 000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

A kiválasztott intézmények részére eszközkorszerűsítésre tervezett összeg intézményenként 500 000 Ft.

A módszertani modell disszeminációjában közreműködő pedagógusok, pedagógiai előadók, szakértők, illetve a belőlük alakult teamek célfeladatára intézményenként 780 000 Ft áll rendelkezésre.

További térítésmentes szolgáltatások biztosítása:

 • Szakmai módszertani hálózat munkatársainak szervezett képzésén való részvétel.
 • Módszertani programcsomag elkészítéséhez szakértői segítség.
 • A módszertani modell átadása érdekében - amennyiben felkészítés vagy továbbképzés fejlesztése szükséges - arra kompetens képzésfejlesztői tevékenység.
 • Multiplikátor-képzésen való részvétel lehetősége az adaptációban közreműködők részére.
 • Felkészítésekben való oktatói közreműködés lehetősége.
 • Pilot program keretében működési rend kialakítása.
 • Egységes, országos standardok meghatározását követően azok alkalmazásának feltételei.
 • Hálózati működés feltételeinek megalkotása.

Fentiek mellett valamennyi kiválasztott módszertani modell részére a KLIK komplex módszertani webes tudástárában térítésmentesen biztosít a mentoráló intézmények számára publikációs felületet. A köznevelési intézmények prezentálhatják innovációjukat az általuk készített tervezet alapján.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot postai úton kell benyújtani 3 eredeti nyomtatott példányban és egy írásvédett CD-n (a CD-n kérjük feltüntetni az intézmény nevét) a következő címre:

KLIK Fejlesztési és Projektigazgatóság
Módszertani Innováció modul

1051 Budapest, Nádor u. 32.

A borítékra kérik ráírni a pályázat címét:

 • PÁLYÁZAT MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS KIALAKÍTÁSÁRA nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények részére

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 6-tól augusztus 31-ig folyamatos.

További pályázati információk

A pályázattal kapcsolatos információk, a kapcsolattartás a Fejlesztési és Projektigazgatóság Módszertani Innováció modul szakmai menedzsmentje és területi munkatársai által biztosítottak.

Elérhetőség: