Műhelykonferencia az Educatio szervezésében
Simon Tamás
2009/04/09 00:00
484 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Kht. szervezésében 2009. március 31-én Barcson zajlott a "A 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció" kiemelt projekt "Minden gyereknek a neki megfelelő iskolát!" című műhelykonferencia.

Utolsó frissítés ideje: 2009. április 09.

Az Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóságának Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoportja fontos feladatának tartja a komprehenzív iskolai működés létező modelljeinek megismerését, eddig szerzett tapasztalataik és továbbfejlesztésük megvitatását. A közoktatási rendszer jelenlegi működése szélsőségesen szelektív hatásainak mérséklése, illetve ezzel szemben egy más logikájú működés kialakítása szempontjából a komprehenzív irányú fejlesztésnek kiemelt oktatáspolitikai jelentősége van.

A Komprehenzív Iskolafejlesztési Csoport két éve működik együtt a Barcsi Nevelési és Oktatási Intézmények (BNI) nevű iskolatársulással egy ilyen térségi együttműködési modell kidolgozásán. E munka keretében került sor 2009. március 31-én Barcson egy igen tartalmas, hasznos, jó hangulatú, szakmai szempontból értékes regionális konferenciára.

A közös program korábbi rendezvényeinek keretében a BNI pedagógusai már megismerkedhettek a komprehenzív iskola pedagógiájának alapelveivel, a komprehenzivitás elveinek megfelelő szervezeti megoldások követelményeivel, az ez irányban zajló hazai fejlesztési folyamatok tervével, illetve áttekinthették a meghonosodott, felülvizsgálatra és további kimunkálásra szoruló komprehenzív iskolai folyamatokat.

Az Educatio Kht. 3.1-es programja keretében szervezett jelen konferencia célja az volt, hogy elősegítse Barcson egy komprehenzív modell szerint működő referenciaintézmény kialakulását, továbbá hogy a dél-dunántúli régióban bemutassa a komprehenzív működés irányában tett eddigi lépéseket, segítse megfogalmazni az ez irányú fejlesztés stratégiai és taktikai kérdéseit, és válaszokat keressen a jelen helyzetben legégetőbbnek látszó kérdésekre - egyfelől tehát a számvetés, másfelől a legfontosabb tennivalók megbeszélése történt térségi dimenzióban.

A központi témát, a komprehenzív iskolafejlesztést a konferencia több aspektusból közelítette meg. Először a házigazdák előadásaira került sor: a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény kétéves tapasztalatairól Kincsei János főigazgató számolt be, az intézmény-összevonás hatáselemzését Vinczéné Kara Márta, a Deák Ferenc Általános Iskola BNI minőségirányítási csoport vezetője mutatta be.

Majd a dél-dunántúli régió közoktatási stratégiáját vázolta Márton György, DDRFÜ (Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség) Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Térségi közoktatás-fejlesztés, hálózati tanulás címmel Puskás Aurél, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. hálózatkoordinációs irodájának vezetője tartott előadást.

A délutánt teljes egészében a komprehenzív iskola szervezetéről és pedagógiájáról tartott előadások töltötték ki. Az előadásokat Nahalka István, az ELTE egyetemi docense és Loránd Ferenc, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. tudományos főmunkatársa, a program irányítója tartotta.

A konferencia 70 résztvevője, pedagógusok és önkormányzati tisztségviselők a régió különböző településeiről - Barcs, Szigetvár, Nagydobsza, Somogyapáti, Kétújfalu, Tamási, Simontornya, Homokszentgyörgy, Marcali - érkezett. Közülük többen tették fel a komprehenzív iskolával kapcsolatos kérdéseiket, fogalmazták meg egyetértésüket és kételyeiket.

Az összefoglalót készítette Dr. Farkasné  Juhász Krisztina.