Művészek az Iskolában 2014
2014/04/07 13:05
2061 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A tranzit.hu idén is folytatja a 2012 folyamán kísérleti projektként meghirdetett, pozitív tapasztalatokkal lezajlott Művészek az iskolában programot, amely művészek és iskolák együttműködésén alapul.

A Művészek az iskolában program célkitűzése, hogy a művészet és a kritikai pedagógia potenciáljainak együttes alkalmazásával, a demokrácia fogalmának és működési elveinek a művészet-pedagógiai gyakorlatba történő alkalmazását felvesse és alkalmazza. Erdély Miklós, a meghatározó neo-avantgárd művész pedagógiai tevékenységére hivatkozva, a kreativitásra nevelés, az önálló gondolkodás művészeti eszközökkel való támogatása is kiemelt szempont.

Alapvetés

A megvalósuló projektekkel olyan kérdésekre keresik a választ, mint:

 • Milyen szerepet játszhat a művész és tudása a demokratikus és kritikus gondolkodásra való tanításban?
 • Milyen szerepe lehet egy művésznek az iskolai kereteken belüli tanításban?
 • Hogyan tudnak demokratikus alapelvek érvényesülni művészek és diákok közötti együttműködésben?

A Művészek az iskolában program keretében művészek és diákok, olyan közös projekteket hoznak létre, amelyekben az alkotási folyamat demokratikus elvek mentén valósul meg.

tranzit520

A megvalósuló projekt lehet:

 • a művész és diákok közös alkotása
 • a diákok saját projektjeinek megvalósítása, a művész segítségével
 • a művész projektjének megvalósítása, amelyben a diákok közreműködnek

A projektek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok a művésszel való találkozás, a közös munka révén megismerkedjenek egy olyan gondolkodásmóddal, mely a sztereotípiák, a rutinból vagy éppen megfelelési kényszerből elfogadott tények, állítások megkérdőjelezését célozza.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:

 • a projekt helyi katalizátorként való felfogása, az adott iskola körülményeinek és lehetőségeinek figyelembe vételével
 • ha a projekt koncepciója tartalmaz olyan elemeket, amelyek alapján egy hosszabbtávú művész-iskola együttműködés is elképzelhető (pld. önszerveződés, önképzőkör, érdekképviselet, szolidaritás elemeinek/ témáinak beépítése a projektekbe)
 • kortárs képzőművészeti projektek
 • interdiszciplináris és társművészetek közötti együttműködésen alapuló megközelítések
 • olyan projektek, amelyekben a művészet nem izolált területként, hanem az egyének kritikai érzékét, felelősségtudatát és a szabadság gyakorlását fejlesztő médiumként jelenik meg.

A Művészek az iskolában nem támogatja a résztvevők instrumentalizálását, azaz a közreműködők sajátos tanulási /részvételi igényei elhanyagolásának semmilyen formáját, fontosnak tartja a diákok számára az alkotói szerep biztosítását.

A pályázók köre

A Művészek az iskolában 2014 pályázatra művészek illetve művészeti csoportok pályázhatnak egy általuk kiválasztott oktatási intézménnyel együttműködésben. A pályázás feltétele művész és intézmény közös pályázása. Művészek és iskolák könnyebb egymásra találásához májusban a tranzit.hu egy eseményt tervez, amelynek részleteiről április folyamán adnak tájékoztatást Facebook oldalukon és honlapukon.

Gyakorlati feltételek

A Művészek az iskolában projektek megvalósítási időszaka 2014. szeptember-december. A projektek dokumentációjának elkészítését követően 2014 végén - 2015 elején sor kerül a projektek dokumentációjának bemutatására és a tapasztalatok megvitatására a tranzit.hu nyitott terében.

A projektek fontos része a dokumentáció, mely lehet a művész és diákok közös munkájának végterméke vagy a projekt dokumentációja. Igény szerint maga a művész (egyedül vagy a fiatalokkal közreműködve) elkészítheti a dokumentációt (kiadvány, weboldal, videó).

Az elnyerhető projekt költségvetési összeg: bruttó 500 000 Ft, amely tartalmazza a megvalósítás és a dokumentáció (magyar és angol nyelvű) költségeit, valamint a honorárium összegét. 2014-ben a tranzit.hu két projekt megvalósítását finanszírozza.

Pályázati feltételek, határidő

A pályázat leadásakor az alábbi anyagokat kérik benyújtani, erre az email címre: office@tranzitinfo.hu

Kérik a tárgyban feltüntetni: Művészek az iskolában 2014 pályázat

Dokumentáció:

 • projekt-tervezet, amely tartalmazza a megvalósítandó projekt koncepcióját
 • ütemterv (tanítási egységekre bontva) és anyagszükségletet (ezek lehetnek hozzávetőlegesek, melyek a későbbiekben pontosításra kerülnek)
 • költségvetési terv, amely magába foglalja a megbízási díjat, az anyagszükségletet, illetve produkciós költséget
 • befogadói nyilatkozat az oktatási, nevelési intézmény részéről.

A pályázat leadásának határideje: 2014. június 30., 24:00

További információk:

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen