Nyári továbbképzés kémiatanároknak
2013/02/08 15:42
1238 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Kémiatanárok Nyári Országos Továbbképzése idén Szegeden, a Szegedi Tudományegyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya által kerül megrendezésre. A tanfolyam várható időpontja: 2013. július 3-6.

smiley_chemistry_teacher_with_crossed_arms_at_the_classroom-tall A tanfolyam részvételi díjáról és a szállásköltségről további információ hamarosan elérhető lesz.

A 2013. március 1-jéig jelentkező kollégák csökkentett részvételi díjat fizetnek és az MKE tagjai is külön kedvezményben is részesülnek. A jelentkezés végső határideje 2013. április 5.


A továbbképzés tematikai egységei:

 1. Anyagszerkezet-vizsgálati módszerek beépítése a napi tanítási gyakorlatba
 2. Legújabbkori kémiatörténet és megjelenítési lehetőségei az oktatásban, nevelési és pályaorientációs céllal
 3. Az analitikai kémia néhány jelenleg használt módszerének teljesítőképessége és ezek mindennapjainkra gyakorolt hatása
 4. Élelmiszerbiztonság napjainkban
 5. Környezetvédelem, munkabiztonság, hulladékkezelés a mindennapokban és az iskolában
 6. A kémiai technológiák szerepe az életminőség javításában – a társadalom kémiáról alkotott képének javítása
 7. Energiahordozók, az atomenergia szerepe napjainkban
 8. Fémionok és fémvegyületek az élő szervezetekben
 9. Tanulókísérletek egyszerűen és az újonnan létrehozott természettudományos laboratóriumok tapasztalatai
 10. Látványos demonstrációs kísérletek tanórákon, ill. a kémiát népszerűsítő eseményeken
 11. Tanórán kívüli (tantárgyközi és tantárgyon belüli) kémiai tárgyú projektek a gyakorlatban
 12. Tehetséggondozás és differenciált foglalkoztatás kooperatív tanulási technikákkal a tanórai kémiaoktatásban
 13. A számítógép, az aktív tábla, ill. a különféle szemléltetőeszközök, információhordozók, szoftverek és az internet szerepe a kémiaoktatásban
 14. A kémiatanításban használható digitális oktatási segédanyagok, adatbázisok alkalmazása
 15. Tankönyv- és tanári segédkönyv bemutatók
 16. Tanulmányi kirándulás

A továbbképzés tematikai egységei 1 órányi, felkért előadók által tartott elméletből és a hozzá kapcsolódó 1 órányi kooperatív csoportmunka keretében megvalósított gyakorlatból áll.

A szakmódszertan oktatók és oktatási szakértők által vezetett csoportmunka célja minden esetben az előadáson elhangzottak napi tanítási gyakorlatba való beépítési lehetőségének közös megvitatása, illetve a résztvevők által alkalmazott jó gyakorlatok megosztása, amelyekhez kémiatanár kollégák önálló prezentációi is kapcsolódhatnak. Aki szeretné megosztani saját jó gyakorlatát, az elkészített diasorokat 2013. május 3-ig kell elküldenie Dr. Szalay Lucának a luca@chem.elte.hu címre.

A foglalkozások tervét valamint az elméleti előadások pontos időzítését is tartalmazó teljes programot legkésőbb két héttel a továbbképzés megkezdése előtt elektronikus levélben juttatják el a szervezők a résztvevőkhöz. A továbbképzés minden segédanyagát (beleértve az elméleti előadások és a gyakorlati foglalkozások prezentációs diasorait) a résztvevők elektronikus formában kapják meg a továbbképzés kezdetekor.

A tanúsítvány megszerzésének feltételei (az alábbi 3 feltétel együttes teljesítésére van szükség):

 1. Jelenléti ívvel igazolt részvétel a továbbképzés (összesen 30 órányi) előadásainak és gyakorlati foglalkozásainak 90%-án.
 2. A továbbképzés végeztével megírt záróteszten elért minimum 50%-os teljesítmény.
 3. A továbbképzés befejeződése után a résztvevő kolléga által 2 hónapon belül elkészített és az indító MKE számára elektronikusan megküldött módszertani esszé.

Akik részt kívánnak venni a továbbképzésen, minél hamarabb jelezzék ezt a szándékukat egy, az MKE titkársága számára írt rövid e-mailben az eszter.kortvelyessy@mke.org.hu címen (egyelőre ez még csak igényfelmérés).

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen