Ők a Sulinetwork-díj nyertesei 2021-ben
2021/04/08 08:00
860 megtekintés

2021. március 18-án az Oktatási Hivatal online megrendezett VI. Országos Szaktanácsadói Konferenciáján került sor a Sulinetwork-díjak átadására. Ebben a szakmai elismerésben olyan pedagógusok és oktatási szakemberek részesülhetnek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásához, valamint az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztéséhez.

A díjat minden évben legfeljebb három pedagógus nyerheti el. A díjazottak közül legalább ketten a közoktatásban gyakorló pedagógusok, és egyikük lehet olyan közoktatásban dolgozó szakember, aki pedagógus végzettségű ugyan, de szakmai tevékenységét az oktatás más területein fejti ki a közoktatás javára.

Idén immár nyolcadik alkalommal került sor a díjak kiosztására. Hasonlóan a korábbi évekhez most is három szakember kapta meg az elismerést, akik a szakmai kitüntetés mellett egy kisplasztikát kaptak, amely Szanyi Borbála szobrászművész alkotása.

sndij

A nyertesek

Csányi Judit
Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Tagintézményvezető-igazgatóhelyettes, tanító

Csányi Judit tanító, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tagintézményvezető-igazgatóhelyettese. Három szaktanácsadói területen tevékenykedik: tanító, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, valamint a digitális szaktanácsadás területén. A tanító szaktanácsadó kollégák munkáját vezető szaktanácsadóként segíti.

Olyan innovatív, alsó tagozaton alkalmazható megoldásokkal kísérletezik tanóráin, mint a különböző típusú robotok, a kiterjesztett és virtuális valóság, Scratch programozás, Micro:bit, Lego eszközök, digitális történetmesélés. Emellett alkalmazza a KIP módszert, és tevékenysége kiterjed az IKT eszközök tehetségfejlesztésben történő alkalmazására.

Intézményében koordinálja a Kódolás Hete és a Digitális Témahét tevékenységeit. Többször elnyerte a Digitális Témahét különdíját.

Tapasztalatairól cikkek, tanulmányok jelentek meg, emellett rendszeresen tart előadásokat országos és nemzetközi konferenciákon.

2020. tavaszán, a digitális munkarend időszakában koordinálta az intézményi oktatást. Módszertani anyagaiból, videóiból, cikkeiből országszerte segítséget kaphattak a pedagógus kollégák a digitális átálláshoz.

Kothencz Erzsébet
Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
tanár

Kothencz Erzsébet a Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára, szaktanácsadó történelem és társadalmi ismeretek, valamint digitális szakterületen.

Más digitális szaktanácsadók felkészítésében is részt vett trénerként. Az EFOP 3.2.3-17 projektben 7 intézmény digitális mentora volt. Microsoft Innovative Educator Expert. Rendszeres előadója a tavaszi és őszi pedagógiai napoknak.

A 2020-as pandémia idején a NEO LMS tanulásmenedzsment rendszer használatának bemutatásával segítette a kollégákat: erről szóló webinárium anyaga a Digitális pedagógiai módszertani ajánlások gyűjteménye kézikönyvbe is bekerült. A Szegedi Tankerületi Központ több intézményében segítette a rendszer bevezetését segédanyagokkal és személyre szabott tanácsadással.

A Neo LMS mellett más alkalmazások használatát is bemutatta online szaktanácsadás keretében: Microsoft Teams, Flipgrid, Edpuzzle, vagy éppen a Wizer.me interaktív munkalap. Az online szaktanácsadásról segédanyagot állított össze a Szegedi Pedagógiai Oktatási Központ felkérésére.

Pluhár Zsuzsa
ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai Tanszék
tanársegéd

Pluhár Zsuzsa az ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai Tanszék tanársegédje. Hivatásának tartja az élményalapú tanulási környezetek meghonosítását az oktatáson belül. Kutatási területébe tartozik az algoritmikus gondolkodás fejlesztése és a digitális készségek mérése, értékelése.

Az egyik legnépszerűbb hazai informatikai és számítógép-készség verseny, az e-Hód főszervezője, amely 2020-ban csaknem 30.000 tanuló bevonásával valósult meg. A kezdeményezés célja, hogy felkeltse a diákok érdeklődését az informatika iránt, feloldja esetleges negatív előítéleteiket, és megmutassa a szakmában lévő lehetőségeket.

Részt vesz a Lányok Napja programjaiban, amelynek célja az MTMI életpályák népszerűsítése a pályaválasztás előtt álló lányok körében.

Számos nyilvánosan is elérhető oktatási segédanyag, és a Robotikáról tanároknak című kiadvány szerzője.

Részt vett több oktatóprogram magyarításában (pl. Scratch, Makecode, Imagine) és a programok hazai elterjesztésében. A micro:bit botorkálás kezdeményezés egyik szervezője, amelynek keretében tartós bérlet formájában juthatnak iskolák BBC Micro:bit készletekhez.

Aktív résztvevője a hazai konferenciáknak, számos publikációval rendelkezik az informatika tanításának módszertanával kapcsolatban.

A díjazottaknak ezúton is gratulálunk!

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen