Iskolán kívüli oktatási programok hátrányos helyzetűek számára
2013/10/28 14:32
676 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Roma Polgári Tömörülésben dolgozó romák és nem romák hiszik, hogy a közös felemelkedésünk útját Magyarország 21. századi polgárosodása jelenti. A magyarországi romatársadalom integrációjának csak ez adhat méltó, közös boldogulásunkat szolgáló kereteket. A magyarországi romakérdés nem egyszerűen szegénykérdés, hanem stratégiai és nemzetgazdasági kérdés.

A hazai romatársadalom tagjainak elsősorban nem segélyekre, hanem egyenlő esélyekre van szüksége. Az integráció leghatékonyabb receptjét az oktatásban, a szakképzésben és a felsőfokú továbbtanulásban való részvétel ösztönzése, a munkavállalás széleskörű lehetőségeinek megteremtése és erős közösségek megteremtése jelenti. A Roma Polgári Tömörülés ezért olyan programokat végez, és olyan kezdeményezéseket karol fel, amelyek prioritásként kezelik ezeket a területeket.

Ezen prioritások elősegítése érdekében a Roma Polgári Tömörülés az alábbi témában pályázatot ír ki, Iskolán Kívüli Oktatási Programok Hátrányos Helyzetűek számára témakörben.

A pályázat célja

A hátrányos helyzetűek iskola időn kívüli lehetőségei számtalan esetben korlátozódnak, sok esetben megoldatlan. Olyan pályázati anyagokat várnak, melyek erre a kérdésre adnak választ, amik csökkentik az esetleges elkallódás veszélyeit.

A pályázók köre

Minden nem Budapesten bejegyzett székhellyel / telephellyel / fiókteleppel / rendelkező nonprofit szervezetek, amelyek a pályázat végrehajtásához megfelelő korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy az adott témában a korábbiakban már konkrét, az ehhez a kiíráshoz hasonló akciókat végrehajtottak.

Az alábbi nonprofit szervezetek pályázhatnak:

 • Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány);
 • Nonprofit gazdasági társaságok;

Támogatható tevékenységek

A pályázat kiírója nem kívánja a kreativitás határok közé szorítani, ezért csak példákkal szolgálnak. Örömmel várnak egyedi, kreatív ötleteket. Előnyben részesítik azokat a pályamunkákat, amelyek hosszú távra terveznek, megjelölnek fenntarthatósági kilátásokat.

Elfogadható tevékenységek:

 • közösségi, ismeretterjesztő programok
 • oktatási programok
 • korrepetitori tevékenység

Támogatás összege: 400 000 Ft

Támogatás intenzitása

A pályázat kiírója nem köti ki, hogy a pályázó önerővel is rendelkezzen, de az elbírálásnál előnyben részesítheti azokat a pályázatokat, amelyek egyéb forrásokat is bevonnak.

 • A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 20.
 • A határidőt követően beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elbírálni.

A pályázat benyújtásának módja

A kitöltött pályázati adatlap és a további kötelezően benyújtandó dokumentumokat 1 példányban aláírva, pecsételve postai úton kell eljuttatni erre a címre:

Roma Polgári Tömörülés 1073 Budapest, Barcsay utca 11.  További 1 példányt csatolt állományként az info@rptinfo.hu címre várják.

A pályázat elbírálásának módja

A pályázat elbírálása és a nyertes kihirdetése decemberig várható. A döntése ellen a pályázat kiírója semmilyen fellebbezést nem fogad el, így annak helye nincs. A pályázatok elbírálását kizárólag a Roma Polgári Tömörülés végzi.

 • A pályázat elbírálásának határideje: 2013. december 20.
 • Támogatási szerződés megkötése: 2014. január
 • A projekt lezárása legkésőbb: 2014. április 30.
 • Elszámolási határidő: a projekt lezárását követő 30 napon belül szakmai- és pénzügyi beszámolóval.

Benyújtandó dokumentumok

 • kitöltött pályázati adatlap
 • aláírási címpéldány vagy aláírás-minta;
 • 30 napnál nem régebbi NAV "0"-ás igazolás, mely igazolja, hogy a pályázó szervezetnek nincsen adótartozása.
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy bírósági kivonat, vagy hatályos létesítő okirat vagy hatósági igazolás, mely a Címzett tevékenységét, illetve tevékenységének célját igazolja;
 • a pályázat megvalósításáért felelős személy szakmai önéletrajza (Europass).
 • a költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemutatásával (árajánlatok, költségbecslések).

A pályázattal kapcsolatos dokumentumokat innen lehet letölteni: www.rptinfo.hu/download/public/palyazatikiiras_oktatasi.zip

www.rptinfo.hu