Szellemitulajdon-védelmi óravázlat pályázat
2013/10/16 14:20
1247 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A pályázat célja, hogy olyan kreatív óravázlatok készüljenek, amelyek az egyes tantárgyak oktatási anyagához kapcsolódó szellemitulajdon-védelmi témákat a diákok számára érdekesen és gyakorlatiasan dolgozzák fel, ezzel segítve a téma megértését és rávezetve a diákokat a szellemi tulajdon tiszteletének fontosságára.

A DINAMÓTÓL HARRY POTTERIG

Szellemitulajdon-védelmi óravázlat pályázat tanárok részére

A pályázatra elsősorban olyan általános és középiskolában oktató tanárok jelentkezését várják, akiknek tantárgyához kapcsolódnak a szellemi tulajdon témakörét érintő témák, így különösen a magyar nyelv és irodalom, informatika, művészetek (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret), erkölcstan, technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret, fizika, kémia, valamint történelem szakosokét, továbbá minden könyvtárpedagógusként vagy osztályfőnökként dolgozó pedagógusét.

Örömmel várják minden tanár részvételét, aki fontosnak találja a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó témák oktatását és ötleteivel, anyagával kreatív módon kíván ehhez hozzájárulni.

A pályázat témája

Az egyes tantárgyak követelményrendszerében megjelenő bármely, a szellemi tulajdon védelmét érintő téma. Mivel ezek a témák tantárgyakba ágyazottan jelennek meg a kerettantervekben, azoknak nem kell szükségszerűen teljes tanórák anyagát kitenniük. 

A hatályos kerettantervben szereplő szellemitulajdon-védelmi témákat tantárgyanként lebontva az alábbi linkről letölthető táblázat tartalmazza:
www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/szellemitulvedelem_temak_kerettantervben.pdf

A pályázat tartalma

Kitöltött és aláírt pályázati adatlap; részletesen kidolgozott óravázlat (vagy több részből álló óravázlat-sorozat), amely bármilyen érintett tantárgy keretén belül oktatott tanórában integrált formában dolgoz fel szellemitulajdon-védelmi témát vagy felhívja a diákok figyelmét a szellemi tulajdon védelméhez kapcsolódó kérdésre; az óravázlathoz kapcsolódó kisegítő anyagok: a témához kapcsolódó kreatív, a gyakorlati életből vett és a gyakorlati élethez való kapcsolódást bemutató feladatok, segédanyagok, kártyák, prezentáció, audiovizuális anyagok stb. (opcionális).

A pályázatot és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő anyagokat elektronikus úton kérik eljuttatni a pedagoguspalyazat@hipo.gov.hu e-mail címre.
Amennyiben a pályázati anyagként benyújtott dokumentumok mérete meghaladja a 10 MB méretet, úgy az anyagot több e-mailben küldjék el - egyértelműen megjelölve, hogy az anyagok összetartoznak. Amennyiben egy pályázó több óravázlattal kíván pályázni, a pályázatokat külön e-mailben küldje el (egyértelműen jelezve, mely anyagot tartalmazza az e-mail).

A pályázat menete

A pályázati anyagok beérkezésének határideje: 2013. november 17.

A benyújtott pályázatok elbírálását gyakorló pedagógusokból és szellemitulajdon-védelmi szakemberekből álló, többtagú bizottság végzi. A pályázati anyagok elbírálása során különösen fontos szempont többek között, hogy a pályázatként benyújtott anyag hogyan integrálódik az adott tárgy általános oktatásába, mennyire kreatív a téma feldolgozása, illetve milyen mértékben vonja be a tanóra a diákokat a téma feldolgozásába. Az értékelésnél további előnyt jelent az óravázlathoz mellékelt minél több segítő anyag és feladat, ami a téma gyakorlati oktatását segíti.

Eredményhirdetés: 2013. december 10.

A nyertes pályázókat elektronikus úton és telefonon értesítik. A legjobb pályaműveket a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának honlapján is közzéteszik.

Díjazás

A legjobb pályaműveket benyújtók pénzjutalomban részesülnek:

  • 1. díj: 100 000 Ft
  • 2. díj: 80 000 Ft
  • 3. díj: 60 000 Ft.

Az első három helyezettet Microsoft ajándékcsomaggal is jutalmazzák.

Különdíjak

A pénzjutalomban nem részesült, legötletesebb és legeredetibb óravázlatok készítői az alábbi különdíjakban részesülhetnek:

  • 50 000 Ft értékű könyvcsomag a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó felajánlásából;
  • 30 000 Ft értékű könyvcsomag a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó felajánlásából
  • 20 000 Ft értékű könyvcsomag a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó felajánlásából;
  • 60 000 Ft értékű vásárlási utalvány a ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért felajánlásából;
  • a legjobb informatikai tárgyú tananyagért Microsoft ajándékcsomag a Microsoft felajánlásából.

További információ, a felkészülést segítő anyagok

A pályázatról bővebb információ, továbbá a szellemitulajdon-védelmi témák feldolgozásához segítséget nyújtó hasznos anyagok, tájékoztatók az alábbi linkre kattintva olvashatók: www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/pedagoguspalyazat.html

A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdését a pedagoguspalyazat@hipo.gov.hu e-mail címen várják.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok: pályázati adatlap

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen