Őszi kirándulás – Táborozási pályázat iskolai csoportok részére
2015/05/13 22:13
756 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) az Erzsébet-program keretében Erzsébet-tábor pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány üdülési szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

camp

Pályázók köre:
Alap- és középfokú közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre:
A pályázó alap- és középfokú közoktatási intézmények tanulói.

Turnusok:
2015. szeptember 7-9.
2015. szeptember 10-12.
2015. szeptember 14-16.
2015. szeptember 17-19.
2015. szeptember 21-23.
2015. szeptember 24-26.

Általános pályázati feltételek:

 • Pályázni a http://www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet;
 • Jelen pályázat támogatási feltételei a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2015. július 1. napjáig állnak fenn;
 • A pályázó intézmények kizárólag 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak;
 • A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 8 éves, de 2015. augusztus 31. napjáig 18. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek;
 • A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat;
 • Minden kedvezményezett 10 fős gyermekcsoport mellé egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan látja el a gyermekek felügyeletét, valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével;
 • Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázó intézménynek 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania;
 • A kedvezményezett gyermekcsoportot kísérő személy - más-más időpontokban - több csoporttal is pályázhat;
 • A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag az Alapítvány által meghatározott, a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani. A mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, JPEG / PNG-formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben;
 • Ugyanazon kedvezményezett (gyermek) csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által nyújtott támogatáshoz;
 • A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb a benyújtást követő 72 óráig. Aktiválás hiányában a pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek;
 • A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap;
 • A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött, és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek;
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség;
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti;
 • A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el;
 • A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén - a pályázati keretösszeg, és/vagy a létszámkeret kimerüléséig - a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására a következők szerint kerül sor:
 • a 2015. április 30. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. május 15. napjáig,
 • a 2015. május 31. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. június 15. napjáig,
 • a 2015. július 1. napjáig benyújtott pályázatok esetén legkésőbb 2015. július 15. napjáig.
 • A pályázók legkésőbb a fenti határidőig kapnak értesítést a pályázati adatlapon rögzített e-mail címre a pályázat elbírálásának eredményéről.
 • A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire;
 • A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a http://www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot - amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a táborozásra.

További részletek.