Pedagógiai Alternatívák Irodája
Varga Szilvia
2010/05/31 10:16
1087 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Pedagógiai Alternatívák Irodájának legfontosabb szakmai feladata, hogy az alternatív pedagógiák módszertani, didaktikai eredményeivel és a testi, lelki fejlődés ismeretére alapozó gyermekközpontú szemléletével gazdagítsa a közoktatás jelenlegi, főként tartalom- és intézménycentrikus - s ezért jelentős részben hatástalanul dolgozó - eszköztárát.

Utolsó frissítés ideje: 2010.05.31.

A magyar közoktatási intézmények pedagógiai kultúrájának egyik jellemzője, hogy csekély mértékben képes alkalmazkodni a tanulók egyéni (személyiségbeli, képességbeli, szocio-kulturális stb.) különbségeihez, és nincs tekintettel a gyerekek eltérő haladási ütemére. Az intézmények nagy százaléka sem szervezetileg, sem módszertani, tanulásszervezési eljárásait tekintve nem képes biztosítani az egyenlő hozzáférés esélyeit. 

A Pedagógiai Alternatívák Irodája sokrétű szakmai munkájával lehetővé teszi, hogy az alternatív és reform pedagógiák elmúlt században egyértelműen dokumentált hatékonyan működő értékei bekerülhessenek és hatást gyakorolhassanak a magyar közoktatás problematikus területeire (írás-olvasás tanítás; élményközpontú anyanyelvi fejlesztés; érzelmi- művészeti nevelés; romaoktatás; értékelés; differenciálás; tanárképzés).

Pedagógiai Alternatívák Irodájának szakmai feladatai

 • Részt vesz az Európai Uniós pályázatok szakmai lebonyolításában (ÚMFT TÁMOP 3.1.1).
 • Regisztrálja az alternatív mozgalmakat, intézményeket és a képzési formákat Magyarországon, illetve nemzetközi összefüggésben. Lehetőség szerint támogatást nyújt a megfelelő alternatív tanár-továbbképzési formákhoz, amennyiben ezeket a különböző alternatívák nemzetközi illetve hazai társulások által elismert képviselői szervezik.
 • Alapelveivel és profiljával összhangban bővíteni kívánja a tanár-továbbképzési műfaj programkínálatát, megkülönböztetett figyelemmel az új tudáselemekre építő, újfajta tanulásszervezési pedagógiai eljárásokra. 
 • Az iroda szakmai céljainak megvalósítását módszertani kiadványok, filmek és egyéb szakanyagok megjelentetésével is elősegíti, illetve ilyen típusú szakmai anyagok megjelenését támogatja. E tevékenységével az iroda lehetőséget kíván biztosítani az egyes irányzatokhoz kapcsolódó alapművek megjelentetésére, továbbá elő kívánja segíteni, hogy a magyarországi alternatív műhelyek szakmai eredményei, illetve az iroda által szervezett konferenciák, szakmai fórumok, továbbképzések szakanyagai a szélesebb nyilvánosság számára is hozzáférhetővé váljanak.
 • Alaptevékenysége mellett az iroda lehetőségei szerint részt vesz a közoktatás aktuális problémáihoz kapcsolódó, azokra választ kereső projektek kidolgozásában.

Pedagógiai Alternatívák Irodájának munkatársai

 • Vekerdy Tamás, irodavezető
 • Kernuszné Vadkerti Maya, asszisztens
 • Füle Mónika, munkatárs
 • Horváth Krisztina, munkatárs
 • Papp László, munkatárs

Az iroda elérhetőségei

Levélcím:
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Pedagógiai Alternatívák Irodája
2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.

Telefonszámok:   

 • 06/26/350-481 (Központ telefon és faxszám)
 • 06/26/536-142 – Kernuszné Vadkerti Maya
 • 06/26/536-516 – Füle Mónika, Papp László

e-mail-címek
maya.kernuszne@educatio.hu
monika.fule@educatio.hu
laszlo.papp@educatio.hu