Pedagógus-továbbképzés 2014
2014/01/15 08:00
5545 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

30 órás továbbképzés, illetve szaktanácsadás a Nat és a kerettantervek újdonságairól, helyi alkalmazásuk lehetőségeiről, a pedagógus-életpályához kapcsolódó ismeretekről.

A szakmai napra az intézményben kerül sor. Kérhető 6 órás (1 napos) vagy 2 x 3 órás (délutáni) formában. A képzésről és jelentkezés módjáról további információkat az iskolataska@educatio.hu címen kérhetnek.

pedtovabbkepzes520

30 órás továbbképzések (részben távoktatással) az alábbi területeken:

 • a Nat fejlesztési területeihez és nevelési céljaihoz kapcsolódó „horizontális” továbbképzések
 • „szakmai megújító” tantárgyi továbbképzések: 18 óra tantárgy-specifikus és 12 óra általános tartalommal
 • digitális kompetencia fejlesztését támogató továbbképzések
 • Kedvcsináló a folyamatosan gyarapodó képzési kínálatból:
 • vezetőképzés (óvoda, iskola), tantárgyi/szakmódszertani továbbképzések
 • a Nat egyes fejlesztési területeihez kapcsolódó képzések (közösségi szolgálat, egészségnevelés stb.)
 • kerettantervekhez, HÍD-programokhoz kapcsolódó továbbképzések
 • a szakiskolai új közismereti tankönyv alkalmazása
 • tájékoztatás az életpályamodellről és az előrelépés lehetőségeiről, az e-Portfólióról
 • a szaktanácsadó és a szakértő a szerepe a pedagógus folyamatos szakmai fejlődésének támogatásában
 • IKT eszközök és alkalmazási lehetőségeik a köznevelés egész rendszerében
 • a közoktatás irányításában dolgozók részére digitális kompetencia fejlesztése
 • a Sulinet portál hatékony alkalmazási lehetőségei

Miben rejlik képzéseink újdonsága?

 • Számos képzés részben távoktatási formában, modulárisan egymásra épülve valósul meg.
 • Mindegyikhez kapcsolódik támogatás a képzés befejezését követően.
 • E-tanulási környezet kapcsolódik a képzésekhez is (hálózatos tanulás lehetősége).
 • Igény esetén a képzéseket az intézményekben is megszervezzük.

Miért érdemes igénybe venni a képzéseket?

 • MERT akkreditáltak! Beszámíthatóak a pedagógusok továbbképzési kötelezettségébe.
 • MERT ingyenesek! A TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt projekt teljes ellátást (pl.: szállás, úti költség) biztosít.
 • MERT házhoz megyünk! Több képzési helyszínt biztosítunk az ország területén.
 • MERT igényes közegben tanulhat! Jól felszerelt képzési helyszíneken folyik az oktatás.
 • MERT tapasztalt szakemberektől tanulhat! Kiválóan felkészített trénerek, szervezők biztosítják a programot.
 • MERT adunk a véleményére! Folyamatos ellenőrzés, minőségbiztosítás garantálja a színvonalat.
 • MERT segítünk a tanultakat alkalmazni! Képzést követő mentorálással támogatjuk a gyakorlati alkalmazást.

Igényeiket egy online űrlap kitöltésével előre jelezhetik, erről bővebb információt az iskolataska@educatio.hu címen kérhetnek. A képzésekről 2014 februárjától tájékoztatást kapnak az érdeklődők a iskolataska.educatio.hu oldalon.

Szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadói szolgáltatást folyamatosan nyomon követjük.

A szaktanácsadás területei

 • A tantárgygondozó szaktanácsadás (intézménytípusokra, tantárgyakra specializálva) a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését, az életpályán való előrejutásukat, frissítését segíti .
 • Az IKT mentor elősegíti a digitális taneszközök tanórákon, foglakozásokon történő alkalmazását.

Miért érdemes igénybe venni szaktanácsadói szolgáltatást?

 • MERT egyénre szabott, személyes a kapcsolattartás.
 • MERT a pedagógus folyamatos módszertani, szakmai támogatást kap.
 • MERT segíti az új Nat és a kerettantervek gyakorlati alkalmazását.
 • MERT intézménytípushoz, szaktárgyhoz kapcsolódó szak- és általános módszertani segítséget nyújt.
 • MERT a pedagógus szükségleteihez, igényeihez és elvárásaihoz alkalmazkodik.

A szaktanácsadásról további információkat a tamop315szaktanacsado@ofi.hu címen kérhetnek és az tamop315.ofi.hu oldalon olvashatnak.

Folyamatos szakmai fejlődés? Támogatás? Keressen bennünket!

iskolataska@educatio.hu