Romák-honvédelem-kultúra alkotáspályázat
2014/06/24 15:30
515 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály alkotói pályázatot hirdet a "KatonaSuli" programban résztvevő iskolák tanulói részére. (A pályázatra a "KatonaSuli" programban résztvevő iskolák olyan tanulói is benyújthatják a pályázatukat, akik még nem vesznek részt a katonai alapismeretek tantárgy oktatásában.)

A pályázat célja

A honvédelem ügye és eszmerendszere iránt érdeklődést mutató fiatalok figyelmét felhívni a modern, önkéntes alapon szerveződő hadsereg tevékenységére egy specifikus, a roma kultúrával kapcsolatos téma segítségével.

A pályázat kategóriái

1. Tanulmány: Egy ősi roma - lehetőleg a katonasághoz kötődő - szakma bemutatása.
2. Grafika: Katonák, sorsok, történelem - az I. világháború tükrében

ciganykatonak520 Forrás: honvedelem.hu

A pályázat követelményei

  • A pályázaton kizárólag eddig meg nem jelent, be nem mutatott alkotásokkal lehet pályázni.
  • A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a nem megfelelően benyújtott, hiányos, illetve a határidőn érkező pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.
  • Egy alkotó csak egy kategóriában, maximum két db művel pályázhat.
  • A tanulmányt három példányban kinyomtatva és elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) kérjük benyújtani. A tanulmány formai követelménye: Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság, szimpla sorköz. Terjedelme minimum 6, maximum 10 oldal.
  • A grafika kategóriában (rajz, festmény, képregény stb.) az alkotásra (hátoldalára vagy aljára) jól láthatóan, olvashatóan kell feltüntetni a mű címét.

A pályázat értékelése és díjazása

  • A kiírás feltételeinek nem megfelelő munkák a pályázatból kizárásra kerülnek.
  • A díjak odaítéléséről kategóriánként szakmai zsűri dönt.
  • Kategóriánként három díjat osztanak ki. Az 1. helyezett pályázó 50 000 Ft, a 2. helyezett pályázó 30 000 Ft, a 3. helyezett pályázó 20 000 Ft értékű tárgyi jutalomban részesül. A kiemelkedő alkotásokat különdíjjal jutalmazzuk.

A pályázat eredményhirdetése

Az eredményhirdetésre a Honvédelmi Minisztériumban (1055 Budapest, Balaton u. 7-11.) kerül sor 2014. november hónapban. Az eredményhirdetésen a nyertes pályázók személyes megjelenésére mindenképpen számítanak.

A pályázat benyújtása

A HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály (a továbbiakban: HM TKHKF) által meghirdetett "Romák-Honvédelem-Kultúra" alkotói pályázaton történő részvétel, valamint az elbírálás és jutalmazás lebonyolítása céljából szükséges adatkezelést a HM TKHKF (a továbbiakban: adatkezelő) végzi. A pályázati kiírásban szereplő személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek a pályázati művek és a szükséges személyes adatok benyújtásával adnak meg.

A pályázatokat jeligével ellátva postai úton kérik megküldeni az alábbi címre:

Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, 1885 Budapest Pf. 25.

Határidő: 2014. október 20.

A jeligéhez tartozó adatokat (alkotó neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím, alkotás címe) külön borítékban postai úton kérik megküldeni a fenti címre és határidőre.

A pályázatot, illetve a jeligét tartalmazó borítékokon kérik feltüntetni a pályázat címét: "Romák-Honvédelem-Kultúra", valamint a kategória megnevezését

A pályázattal kapcsolatban információ kérhető:

Szabóné Szabó Andrea alezredes
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály
kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens
E-mail: andrea.szabo@hm.gov.hu
Telefon: + 36 (1) 474-1111/21-771 mellék