Sulinetwork-díj 2020
2020/02/19 21:11
2711 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A hagyományoknak megfelelően idén is három lelkes szakember vehette át a Sulinetwork-díjat. Az ünnepélyes díjátadóra az V. Országos Szaktanácsadói Konferencia keretében került sor 2020. február 18-án. Az IKT területen jártas oktatók az elismerés mellett Szanyi Borbála szobrászművész kisplasztikáját kapták.

sndij2020

A díjat minden évben három pedagógus nyerheti el, olyan tanárok és oktatási szakemberek, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárulnak a digitális írástudás pedagógiai-módszertani támogatásához és az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási tartalmainak elterjesztéséhez. Ebben az évben már hetedik alkalommal adtuk át a Sulinetwork-díjakat.

Díjazottaink 2020-ban:

Dr. Misley Helga
ELTE PPK, egyetemi adjunktus

Az ELTE PPK-n pedagógia szakos bölcsészként, majd okleveles kommunikáció és médiatudomány szakértőként végzett a BME-n. Doktori (PhD) fokozatát az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte meg 2018-ban, kutatásának fókuszában az oktatásmarketing és az oktatási intézmények online kommunikációja állt.

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének oktatójaként, jelenleg adjunktusaként tanárszakos, pedagógia és neveléstudomány szakos hallgatókat tanít - többek között - az alábbi tárgyak kapcsán: Digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás; Modern eszközök a pedagógiában; Online tanulásszervezés; IKT az oktatásban. 

2015 óta akkreditált tanár-továbbképzések oktatója is, ahol gyakorló pedagógusokat támogat abban, hogyan integrálhatják a digitális eszközöket a mindennapos munkájukba a tanítási-tanulási folyamatok hatékonyabbá tétele céljából.

A Digitális (Pedagógus) Konferencia programbizottságának tagja, a rendezvény szervezője, a konferencia előadója. 2017 óta az ELTE PPK tanárképzéséhez és pedagógia BA szakos képzéséhez kapcsolódó kurzusok helyettes-tantárgyfelelőseként, kollégáival együttműködve folyamatosan fejleszti a képzések minőségét és saját szakmai tudását.

2018 óta az ELTE  Mindenki Iskolája 'Innovatív informatikai eszközök használata a probléma-alapú oktatásban' képzésének képzője.

2019 óta az ELTE Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztályának felkérésére az egyetemen oktató-kutató kollégáknak tart Canvas módszertani használattal kapcsolatos kurzusokat, a témában legutóbbi publikációja 2019-ben jelent meg. 

Tanárként és kutatóként egyaránt fontosnak tartja az innovatív szemléletet, a folyamatos tanulásra való nyitottságot. A digitális technológiával kapcsolatosan úgy gondolja, nem az a cél, hogy minden pedagógus és tanuló digitális eszközöket használjon a tanórán vagy azon kívül, de az igen, hogy ha használják, akkor azt hatékonyan, a tanulási célokhoz, eredményekhez illeszkedően tegyék.

Munkásságáról bővebben itt tájékozódhat.

Szabó Norbert
SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium, fuvolatanár

Szabó Norbert a digitális zenepedagógia hazai úttörője. Mesterpedagógusi programjának fő célkitűzése a tanulók mellett az ének-zene és hangszeres zenetanárok kompetenciafejlesztése.

2009-től Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán oktat fuvola főtárgyat, szakmódszertant és hangszerismeretet, valamint a diplomázók gyakorlatvezetője és szakdolgozati témavezetője.

2012-től a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolában kamarazene- és fuvola főtárgy tanárként dolgozik, valamint fafúvós munkaközösség vezetője. Növendékei számos díjat hoztak már el nemzetközi versenyekről.

2014-ben részt vett az IKT Műhely 2014 programban. Hangszeroktatás 2.0 c. projektjével az IKT eszközök alkalmazási lehetőségeit mutatta be egy nemzetközi fuvolaversenyre való felkészítés során.

Több weboldalt is üzemeltet, ahol az általa készített digitális kottákat és digitális pedagógiával kapcsolatos információkat osztja meg.

A Zenesziget applikáció kitalálója, fejlesztője. Több akkreditált képzési program szerzője és előadója. Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi konferenciákon és szaklapokban. 

Bővebb információk:

Tarné Éder Marianna
Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, tanító, intézményvezető helyettes

Marianna tanítóként élenjár a kisgyermekek digitális kompetenciájának fejlesztésében. A 21. századi oktatási módszerek bevezetésének és alkalmazásának lelkes híve, mindent megtesz azért, hogy népszerűsítse és bemutassa a digitális eszközök alkalmazását a tanítási órákon és a tanórán kívül is. Inspirálja, segíti kollégáit a digitális írástudás fejlesztésének pedagógiai-módszertani támogatásában, az info-kommunikációs technológia újszerű oktatási alkalmazásainak elterjesztésében.

Rendkívül sokszínű pedagógus, mesterpedagógus, digitális szaktanácsadó. Kódolást és robotikát tanít már első osztálytól kezdve.

Az EU Code Week hazai elterjesztésének kulcsembere. A MIE (Microsoft Innovatív Educator) program aktív résztvevője.

Elkötelezett támogatója a szakmai megújulásnak. Több évtizede, iskolai projektek kitalálója és megvalósítója. Ösztönzi és támogatja a jó gyakorlatok terjesztését, az innovatív pedagógusok közösségének meghatározó alakja. Tapasztalatait blogján, konferenciákon, workshopokon és szakmai csoportokban osztja meg kollégáival.

A blog és weboldal elérhetősége:

Gratulálunk a díjazottaknak!
A Sulinet csapata

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen