Szakértői felhívás
Simon Tamás
2008/03/13 17:11
838 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Educatio Kht. Közoktatási Szakmai Igazgatósága felhívást tesz közzé a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programja 3.1.1 központi programja keretében komplex intézményfejlesztést támogató szakértői, tanácsadói képzésen történő részvételre, majd a Kht. által koordinált óvoda- és iskolafejlesztés szakértői támogatására.

A képzés célja:


Olyan egyéni, vagy szolgáltatók által beiskolázott szakértők, tanácsadók felkészítése, akik alkalmasak lesznek az NFT HEF OP 3.1-es intézkedés céljai szerint komplex intézményi innováció tervezésének támogatására. Szakértői tevékenységükkel hozzájárulnak a program fenntarthatóságához. Az Educatio Kht. által végzett koordináció segítségével képessé válnak a következő szolgáltatások ellátására:

- Helyzetelemzés készítése a komplex innovációra vállalkozó, azt tervező közoktatási intézmények és fenntartóik számára az intézmények szervezete, módszertana, kompetenciafejlesztési gyakorlata tekintetében. Tanácsadás kompetenciafejlesztő oktatási programok választásához: javaslattétel azok összetételére, alkalmazási területére.
- Javaslattétel a kompetencia alapú oktatást és az esélyteremtést szolgáló pedagógus továbbképzési portfolio kialakítására, elemeinek célszerinti összeállítására az innováció tervezési szakaszában. Feladat: az intézmény pedagógiai gyakorlatának vizsgálata, javaslat a bevezetendő oktatási programok típusához kapcsolódó módszertani képzésekre.
- Annak feltárása, hogy a tanácsadással támogatott intézményekben milyen oktatásszervezési formában és pedagógiai tartalommal valósulnak meg az egyenlő hozzáférést célzó eljárások, illetve biztosítható-e és milyen garanciákkal a tervezett innováció fenntarthatósága.
- Fenntartói társulások, térségi együttműködés esetén, vagy többcélú intézmény kialakításakor a pedagógiai fejlesztési szükségletek vizsgálata, tanácsadás a fenntartók számára ilyen program célszerinti összeállításához.
- A nemzeti alaptanterv által megkövetelt kompetencia alapú pedagógiai eljárások és a sajátos nevelési igényű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló módszerek, oktatásszervezési eljárások alkalmazásához szakértői javaslatok megfogalmazása.
- A közoktatási intézmény/feladatellátási hely fejlesztését szolgáló, elkészült komplex innovációs terv szakmai tartalmának véleményezése.

A DOKUMENTÁCIÓ BENYÚJTÁSÁNAK (POSTÁRA ADÁSÁNAK) HATÁRIDEJE:


- AZ ELSŐ KÉPZÉSI PERIÓDUS ESETÉBEN: A MEGJELENÉS NAPJÁTÓL SZÁMÍTOTT 5. MUNKANAP, 16 ÓRA.
- A TOVÁBBI KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓAN: 2008. MÁRCIUS 31., 16 ÓRA

A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap.

Részletes tájékoztatás az alábbiakban letölthető.

Budapest, 2008. március 12.
Fischer Alajos sk.
szakmai igazgató

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen