TÁMOP 3.1.1 - 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció
Horváth Anikó
2010/04/28 08:17
2589 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A "TÁMOP 3.1.1 - 21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció" című kiemelt projekt a 2013-ig tartó Új Magyarország Fejlesztési Terv első két évének feladatait tartalmazza. A projekt célja, hogy a kompetencia alapú oktatás széles körben elterjedjen és gyakorlattá váljon, továbbá hogy javuljon az oktatás minősége, eredményessége és hogy csökkenjenek az esélykülönbségek.

A kiemelt projektben a fejlesztés és koordináció kerül előtérbe, nagy hangsúlyt fektetve az alulról építkező szervezésre. Ennek során nagy szerepet kapnak a szakmai műhelyek és helyi innovációk. A projekt fejlesztéseit és a piacon megtalálható szolgáltatások felhasználását regionális hálózatok támogatják, így a fejlesztések nagy része térségi társadalmi szükségletekhez igazodik. A regionális hálózat és a projekt együttesen támogatja a közoktatási intézményeket, hogy azok elláthassák a kompetencia alapú oktatás bevezetésére elnyert pályázatban megfogalmazott szakmai tevékenységüket.

A pályázat megvalósítóinak segítséget nyújt egy elektronikus információs rendszer, az úgynevezett Szolgáltatói kosár is, amely összegyűjti és csoportosítja a szakmai információkat, termékeket és szolgáltatásokat, de bárki számára hasznos lehet, aki az oktatás megújításán fáradozik.

A projekt fokozott figyelmet fordít a közoktatás átfogó céljainak elérésére: a befogadás, az esélyadás, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására. A közoktatást érintő informatikai újítások nélkül a koordináció és maguk a fejlesztések sem lehetnének sikeresek, ezért átfogó cél a digitális kompetenciák, a számítógéppel segített oktatás, az eTanulás fejlesztése is.

A Társadalom Megújulás Operatív Program 3.1.1 kilenc pillérre épül:

 1. pillér: Fejlesztéskoordinációs hálózat, horizontális együttműködések kiépülésének ösztönzése, támogatása
  (célja: szolgáltatói eszközrendszer kialakítása, melyek támogatják a régiós, kistérségi, mikrotérségi közoktatási stratégiákat, fejlesztéseket, esélyegyenlőségi programokat)
 2. pillér: Tartalomfejlesztés támogatása
  (célja: tankönyvpiaci paradigmaváltás, valamint a NAT implementáció kiterjesztésének támogatása)
 3. pillér: A pedagógiai és módszertani megújulás támogatása
  (cél: a pedagógiai kultúra, a módszertani kultúra és a kompetencia alapú oktatásra való áttérés)
 4. pillér: Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférését biztosító tevékenységek
  (cél: a tartalom- és módszertani fejlesztési, szolgáltatási és hálózatkoordinációs tevekénységek számára eszközrendszer biztosítása az együttneveléshez)
 5. pillér: Komplex eTanulás, digitális pedagógiai, tartalomszolgáltató, kompetenciafejlesztést támogató szolgáltató rendszer működtetése
  (cél: az oktatás eredményességének és hatékonyságának javítása érdekében olyan egységes eszközrendszer létrehozása, mely támogatja a digitális pedagógiai folyamatok szereplőinek tevékenységét)
 6. pillér: A versenyképesség és az esélyteremtés erősítésével a közoktatási intézményi megújulást támogató kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységek
 7. pillér: Az oktatásirányítás és az iskolarendszer hatékonyságának javítását szolgáló K+F tevékenységek
 8. pillér: A tudásmenedzsment rendszerszintű fejlesztését támogató K+F tevékenységek, az innováció támogatása
  (a kutatás-fejlesztés pillérek céljai: a releváns társadalmi és az aktuális oktatáspolitikai problémák megoldása, a tényeken alapuló döntéshozatal erősítése, visszacsatolásuk a gyakorlatba, a törvény és az élet közti különbségek feltárása)
 9. pillér: A közoktatás átfogó modernizációját központi adminisztrációs oldalról támogató szolgáltató rendszerek fejlesztése és megvalósítása
  (cél: a fejlesztéseket nyomon követő szakmai adatbázis, valamint költség-tervező rendszer létrehozása és alkalmazása)

A kézzelfogható társadalmi eredményekhez idő kell, azonban a projekt 2013-ig vállalt mutatói bíztatóak:

 • az érintett intézmények legalább negyedében (500 óvodában és iskolában) együttnevelés valósul meg
 • a projekt által minőségbiztosított 7 regionális szolgáltató a kistérségeket 100%-ban lefedi
 • a kiemelt projekt által támogatott, minőségbiztosított legalább 5 régióközi hálózat kapcsolódik a regionális hálózatokhoz
 • az önkormányzati iskolafenntartók 10%-ában gyakorlattá válik a tényeken, adatokon alapuló oktatáspolitikai döntéshozatal.

  

Támogatási szerződés tárgya:

21. századi közoktatás - fejlesztés, koordináció

Támogatási szerződés száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

A projekt megvalósításának időbeli ütemezése: 2008. július 1. – 2010. október 31.

Támogatás összege: 10.567.800.000,- Ft

Finanszírozó alap: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Főkedvezményezett:

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Főkedvezményezett elérhetősége:                           
1134 Budapest, Váci út 37.
Telefon: +36 (1) 477-3100
Fax: + (1) 477-3136

Aláírásra jogosult képviselője:                                   
Visnyei Csaba

Főkedvezményezett szakmai vezetője:                         
Suhajda Gábor, programvezető

Kedvezményezett neve:  

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Kedvezményezett elérhetősége:                              
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Telefon: +36 (1) 235-7200
Fax: +36 (1) 235-7202

Aláírásra jogosult képviselője:                                  
Csekő Krisztina
 
Kedvezményezett szakmai vezetője:                      
Frányó Tamás, programvezető

Támogató:  

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: +36 (40) 638-638

Irányító hatóság:                         

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság
1066 Budapest, Mozsár u.16.
Levélcím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Telefon: +36 (1) 354-3860
Fax: +36 (1) 354-3911

Közreműködő szervezet:       

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Telefon: +36 (1) 301-3200
Fax: +36 (1) 301-3220

Educatio honlap >>

Szolgáltatói kosár >>

Kompetencia alapú programcsomagok a Sulineten >>

További információk a kompetencia alapú oktatásról >>

Szülői elégedettségmérő (záró jelentés) >>

Alternatív referencia-intézmények >>

Kompetencia alapú programcsomagok használata SNI tanulók körében >>

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen