Tanár továbbképzések
Varga Szilvia
2010/05/28 00:00
1907 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Pedagógiai Alternatívák Irodának kiemelt szakmai területe pedagógus továbbképzések szervezése. Alapelveivel és profiljával összhangban bővíteni kívánja a tanár-továbbképzési műfaj programkínálatát, hiszen a magyar közoktatás mind nagyobb mértékben igényli az új tudáselemekre építő, újfajta tanulásszervezési pedagógiai eljárásokat. Az alternatív és reformpedagógiai tapasztalatok kellő hozzáértéssel minden közoktatási intézményben alkalmazhatók, így valamennyi pedagógusnak lehetőséget kínálnak.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – és a magyar közoktatás szükségletei felől nézve – a Pedagógiai Alternatívák Irodájának egyik legfontosabb feladata, hogy az alternatív pedagógiák módszertani, didaktikai eredményeivel és a testi, lelki fejlődés ismeretére alapozó gyermekközpontú szemléletével gazdagítsa a közoktatás jelenlegi, főként tartalom- és intézményközpontú - s ezért jelentős részben hatástalanul dolgozó eszköztárát. Mindenekelőtt a diákok képességfejlesztése követel az iskola szereplőitől eredményes és átadható megközelítési módokat. A hagyományos pedagógus szerepkör, hosszan tartó erodálódás közepette, előbb-utóbb ki kell, hogy egészüljön egy korszerűbb kommunikációs és módszertani kultúrával, másfajta szakmai (intézményi és individuális) együttműködési formákkal. A megvalósítás egyik eszköze a pedagógus továbbképzés. A Pedagógiai Alternatívák Iroda alapelveivel és profiljával összhangban bővíteni kívánja a tanár-továbbképzési műfaj programkínálatát, hiszen a magyar közoktatás mind nagyobb mértékben igényeli az új tudáselemekre építő, újfajta tanulásszervezési pedagógiai eljárásokat. A felhalmozott alternatív és reformpedagógiai tapasztalatok egy része „rendszersemleges”, azaz kellő hozzáértéssel minden pedagógiai intézményben alkalmazható, így minden pedagógus beépítheti őket a munkájába. Oldalunkon a következő táblázatban megtalálhatóak a Pedagógiai Alternatívák Irodája által indított továbbképzések. A  címre kattintva megtekintheti az adott képzés hallgatói tájékoztatóját, mely minden lényeges információt tartalmaz a kurzussal kapcsolatban.   TANÁR TOVÁBBKÉPZÉSEK   Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és számolás tanításában, illetve az eltérő képességek kibontakoztatásában I. 30 órás tanár-továbbképzés A tanfolyam vezetője: Vekerdy Tamás,  További előadók, gyakorlatvezetők: Kereszty Zsuzsa, Kókayné Lányi Marietta, Klenovicsné Papp Judit, L.Ritók Nóra, Winkler Márta, Kocziha Miklós, Gajdos András.   Alternatív pedagógiai módszerek hasznosítása az írás, olvasás és számolás tanításában, illetve az eltérő képességek kibontakoztatásában II.  30 órás tanár-továbbképzés  Előadók: Winkler Márta, Kókayné Lányi Marietta, Kulcsár Gábor, Vekerdy Tamás   Zene mozgás játék – bepillantás a Waldorf óvoda és iskola zenetanítási módszereibe 30 órás tanár továbbképzés Előadó: Gajdos András   Bevezetés a hangok és zenei folyamatok világába - kreatív zenei gyakorlatok I.  30 órás tanár-továbbképzés  Előadó: Sáry László Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus   Bevezetés a hangok és zenei folyamatok világába - kreatív zenei gyakorlatok II. 30 órás tanár-továbbképzés  Előadó: Sáry László Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus   Bevezetés a hangok és zenei folyamatok világába - kreatív zenei gyakorlatok III. 30 órás tanár-továbbképzés  Előadó: Sáry László Kossuth-díjas zeneszerző, zenepedagógus    Alkotni jó! I. - vizuális nevelés az általános iskola alsó tagozatában 30 órás tanár-továbbképzés  Előadó: L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola alapítója   Alkotni jó! II. - vizuális nevelés az általános iskola 6. osztályáig. Alkotás síkban és térben, kreativitásra nevelés, az önkifejezés fejlesztése, kooperatív technikák, projektek a vizuális nevelésben 30 órás tanár-továbbképzés  Előadó: L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola alapítója   Magatartászavarok gyerekkorban 30 órás tanár-továbbképzés  Előadók: Kókayné Lányi Marietta, L. Ritók Nóra, Szvatkó Anna, Weiss Mária, Winkler Márta, Rab András, Vekerdy Tamás   TANTESTÜLETEKNEK, TÁRSULT PEDAGÓGUSKÖZÖSSÉGEKNEK SZERVEZETT KIHELYEZETT KÉPZÉSEK   Hatékony iskolát mindenkinek – avagy integrált nevelés a gyakorlatban 30 órás továbbképzés  Gyermekek Háza Alapítvánnyal közösen szervezzük, Kókayné Lányi Marietta vezetésével Kihelyezett formában nevelőtestületeknek, ill. társult pedagógus közösségeknek megszervezhető tanfolyam   Az osztályzat nélküli értékelés - bevezetés a szöveges pedagógiai értékelésbe – az alternatív iskolák gyakorlata alapján  30 órás továbbképzés Kihelyezett formában nevelőtestületeknek, ill. társult pedagógus közösségeknek megszervezhető tanfolyam   Hatékony tanulásszervezés (differenciált individuális tanulás, tevékenységközpontú tanulásszervezés, projektmódszer, kooperatív tanulás) 2 x 30 órás továbbképzés  Kihelyezett formában nevelőtestületeknek, ill. társult pedagógus közösségeknek megszervezhető tanfolyam

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen