Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
2014/03/27 11:47
901 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel nyílt pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű  oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok – nevezetesen az általános iskola 7. évfolyamán, vagy a hatosztályos gimnázium 1. évfolyamán, vagy a nyolcosztályos  gimnázium 3. évfolyamán tanuló diákok (a továbbiakban: 7. évfolyamon tanuló diákok) – Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak

Pályázatot nyújthatnak be köznevelési intézmények, amelyek:

Önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-ban megnevezett általános iskolák, és a 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

Pályázatot nyújthatnak be önálló jogi személyiséggel rendelkező, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 10. §-ban megnevezett általános iskolák, és a 11. §-ban megnevezett gimnáziumok, valamint a 20. §-ban megnevezett többcélú intézmények közül azok, amelyek általános iskolai és/vagy gimnáziumi feladatot is ellátnak.

FIGYELEM! Kizárólag a 7. évfolyamon tanuló diákok utazása támogatható.

Egy pályázó a pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat. (Több pályázat benyújtását az indokolhatja, ha a pályázó eltérő helyszínekre és/vagy eltérő programokra és/vagy eltérő időpontban kívánja több diákcsoport utazását megvalósítani.)

hatarontul-520

A pályázatból támogathatóak köre

A programban olyan magyarországi diákok vehetnek részt, akik a 2014/2015-ös tanévben a köznevelési intézmény 7. évfolyamán nappali rendszerű oktatásban részesülnek és az utazás időpontjában tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A tanulói jogviszonynak a pályázó intézménnyel, többcélú intézmények esetén a többcélú intézménnyel vagy annak egyik – a pályázati kiírásnak megfelelő, a pályázati adatlapon megnevezett – tagintézményével kell fennállnia.

FIGYELEM! A programban való részvételi jogosultság fenti követelményei, nevezetesen a 7. évfolyamra, továbbá a tanulói jogviszony fennállására vonatkozó követelmény nem a pályázat benyújtásának időpontjára, hanem az utazás időpontjára vonatkozik.

Jelen pályázati kiírás keretében egy diák egy utazáson vehet részt.

A 20 fős vagy annál kisebb létszámú diákcsoportok esetén 2 kísérőtanár utazik. A 20 fő fölötti csoportok esetében a kötelezően részt vevő kísérőtanárok száma a diákok száma alapján kerül kiszámításra: minden 10 diákkal egy kísérőtanár utazik, a kerekítés felfelé történik (pl. 21 diákra 3 kísérőtanár). Speciális igényű diákok részvétele esetén a kísérőtanárok száma magasabb is lehet, amennyiben ennek szükségességét a pályázó megfelelő indoklással alátámasztja. Valamennyi kísérőtanárnak az utazás megvalósításának időszakában tanárként a pályázó intézmény alkalmazásában kell állnia.

Egy pályázat keretében a pályázó intézmény egy diákcsoport azonos helyen és időpontban, egyazon tevékenységeket megvalósító utazására kérhet támogatást.

A támogatás formája és mértéke

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet.

Egy pályázat keretében elnyerhető összeg legfeljebb 35.000 Ft/utazó diák egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázat keretében legfeljebb 80, hetedik évfolyamon tanuló diák és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához kérhető támogatás, legfeljebb 2.800.000 Ft összeghatárig.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatható költségek köre

Pályázni a tanulmányi kirándulás megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:

  • utazási költség;
  • szállásköltség.

Megvalósítási időszak

Jelen pályázat keretében a 2014. szeptember 1. és 2015. június 15. közötti időszakban megvalósításra kerülő projektek támogathatóak.

A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. április 22. (kedd).

Pályázatot kizárólag elektronikusan, az Elektronikus Pályáztatási és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) lehet benyújtani. Az EPER HATÁRTALANUL! program HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek Pályázati kiírás 8. oldal használatához segítséget nyújt a www.eper.hu honlap Dokumentumok menüpontjában megtalálható Felhasználói kézikönyv.

Részletes információk és a pályázati anyag letölthetése: