'Tehetséggondozó középiskola' pályázat
Varga Szilvia
2010/06/21 13:06
1221 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az OKM pályázatot hirdet azon középiskolák számára, amelyek "tehetséggondozó középiskolaként" kívánják feladataikat ellátni. A pályázat célja, hogy az esélyegyenlőség elve alapján összehangolja a tehetséggondozó középiskolák és a kiemelkedően tehetséges halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató általános iskolák azon pedagógiai intézkedéseit, melyek a tehetségek felkarolásához kötődnek.

Utolsó frissítés ideje: 2010. június 21.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy összehangolja a tehetséggondozó középiskolák és a kiemelkedően tehetséges halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő-oktató általános iskolák tehetségek segítéséhez kötődő pedagógiai intézkedéseit.
A partneri együttműködés eredményeként a középiskolák biztosítják az adott általános iskolák hetedik-nyolcadik évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű tanulói számára azokat a pedagógiai intézkedéseket – különösen a tehetséggondozást - amelyek révén a gyerekek jó eséllyel eljutnak a tehetség-kibontakoztató foglalkozásokra, ahol kiemelkedő képességük kibontakozhat, tudásuk gyarapodhat.
 
A tehetséggondozó középiskola feladatai
 
Rendszerszintű tehetséggondozás: a tehetséggondozó középiskolában a hetedik, nyolcadik évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére térítésmentes foglalkozásokat biztosít (legalább a hét egy napján - az adott napon minimálisan százharmincöt perc időtartamban).

  • az általános iskola hetedik évfolyama esetében a tanév során legalább 28 héten át,
  • az általános iskola nyolcadik évfolyama esetében a tanév első félévében legalább 12 héten át,
  • a tehetséggondozó középiskola a fenti csoportkereteken túl a változatos és kiemelkedő képességekkel rendelkező diákok számára egyéni fejlesztést, önálló tanuláson alapuló oktatási formákat is biztosít,
  • a tehetséggondozó középiskola az adott tanévi tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat halmozottan hátrányos helyzetű tanulók bevonásával kell, hogy megszervezze. A tehetséggondozó középiskola pedagógusai a 2010/2011-es tanévben a tehetség-kibontakoztató foglalkozásokat az Útravaló ösztöndíjprogram Út a középiskolába ösztöndíj keretében is megvalósíthatják.

A tehetséggondozó középiskolában megszervezett rendszerszintű tehetséggondozó foglalkozásoknak a keretei között a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók:

  • reálisan felmérhetik, megismerhetik saját képességeiket, azonosításra kerül kiemelkedő tehetségük,
  • kompetenciái felmérésre kerülnek, a gyerekek megismerkednek a középfokú felvételi eljárás rájuk vonatkozó főbb szabályaival,
  • megismerhetik a kiemelkedő tehetséget kibontakoztató felkészítést nyújtó Tehetséggondozó középiskola pedagógiai céljait,
  • a gyerekek a foglalkozások keretei között megismerik azokat a stratégiákat, lehetséges megoldási elveket, jó gyakorlatokat, melyek szükségesek a központilag szervezett középfokú írásbeli felvételi vizsgához alkalmazott magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok eredményes megoldásához,
  • a tehetséggondozó középiskola biztosítja a gyerekek számára a tehetségüknek megfelelő, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához szükséges adekvát pedagógiai támogatást.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kell elkészíteni és postán elküldeni a következő címre:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
1055 Budapest, Szalay u. 10-14. Közoktatási Főosztály

A borítékra írják rá: „Tehetséggondozó középiskola”

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 26. 

A részletes pályázati anyag megtalálható az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen