Tehetségközpont Budapesten
Sulinet
2012/09/24 15:49
1580 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

2008-ban a parlament döntő többséggel fogadta el a 20 évre szóló Nemzeti Tehetség Programot. Az állami és civil szféra által is támogatott Program azért különleges, mert több évszázados tehetségsegítő hagyományokat szervez rendszerré, és többek között egy országos tehetségtámogató hálózat létrejöttét is segíti. Ez a hazai kezdeményezésű együttműködési-hálózat uniós szinten is figyelmet kapott, ezért a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének égisze alatt idén júliusban elkezdte működését a Budapesti Európai Tehetségközpont.

eu_tehetsegkozpont_520 Az Európában ma még egyedülálló Budapesti Európai Tehetségközpont (ETK) létrehozásának igényét 2011-ben, a magyar uniós elnökségi program részeként megrendezett nemzetközi tehetséggondozási konferencián fogalmazták meg. Az esemény zárónyilatkozatában, a több mint húsz európai országból érkező, tehetségtámogatással foglalkozó szakember és döntéshozó - köztük Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár – javasolta, hogy „a közös európai tehetségsegítő tevékenység támogatása, összehangolása és nyomon követése érdekében, Budapesten jöjjön létre egy Európai Tehetségközpont”.

A Budapesti Európai Tehetségközpont működésére, a Nemzeti Tehetségprogram által kiírt NTP-EU-M-12 kódszámú pályázat biztosít anyagi forrást. A novemberig tartó előkészítő szakaszban harmincmillió forint áll a központ tevékenységeinek fedezésére.

A magyar és az európai tehetséggondozás kapcsolatépítése

A tehetség támogatásának számtalan módját ismerjük; másképp támogat a család, másképp az iskola, a munkahely, a társadalom, de a támogatás ténye mögött mindig ott van a kiválóságnak értékként való – akár hagyományból fakadó, akár tudatos, vagy éppen öntudatlan – felismerése, elismerése és tisztelete.

Európai viszonylatban a magyar tehetséggondozás – különösen, ha az elmúlt pár év eredményeire tekintünk vissza – kiemelkedő jelentőségű. Megszületése óta komoly európai figyelem kíséri a hazai hosszú távú, húsz éves tehetséggondozási stratégiát, és az úgynevezett tehetségpont–hálózatmodellt. A magyar tehetséggondozók már az EU-hoz való csatlakozásunk előtt is bekapcsolódtak a tehetséggondozás gyakorlatával foglalkozó közös európai műhelymunkákba. Ez a kapcsolat később felerősödött, és Magyarország vezető szerepre tett szert. Ennek a közös munkának az eredményeként értékelhetjük a szakmailag meghatározó jelentőségű, Magyarországon rendezett európai tehetséggondozó konferenciákat ¬, a Magyar Géniusz Programon belül működő, külföldi jó példákat gyűjtő és a hazai jó gyakorlatot terjesztő tevékenységeket, továbbá az eddigi külkapcsolati munkák folytatásaként megalakuló Budapesti Európai Tehetségközpontot is. A központ létrehozásának kezdeményezésében kiemelkedő szerepe volt a nemzetközi hírű magyar hálózatkutatónak, Csermely Péter Professzor Academia Europaea tagnak, akit az elmúlt héten megválasztottak az ECHA (European Council for High Ability – Európai Tehetségtanács) elnökének. 

A Budapesti Európai Tehetségközpontot céljai

„A Tehetségközpont megalakulása mögött két alapvető gondolat áll. Az első - Csíkszentmihályi Mihályt idézve - annak elfogadása, hogy «… az emberi értékek megőrzése szempontjából az egyik legfontosabb teendő a tehetség fejlesztése…».

A második gondolat, szintén Csíkszentmihályit idézve: «óriási különbséget jelent a gyerekek szempontjából, hogy olyan környezetben élnek-e, ahol a tehetséget értékelik, és mindent megtesznek a fejlesztéséért, vagy olyanban, ahol a tehetséget hagyják parlagon heverni» – fogalmazta meg Fuszek Csilla, a Budapesti Európai Tehetségközpont igazgatója.

Ez a két gondolat az ETK mottója, hiszen az európai tehetséghálózat kialakítása is az ezekkel egyetértő európai szakemberek közös munkájának eredményeként alakulhat ki.

A 2012 nyarán megalakult Budapesti Európai Tehetségközpont távlati célja – a magyar együttműködési modell sikeréből kiindulva –, hogy hozzájáruljon az európai tehetségtámogatók nyitott, rugalmas, Európa országain átívelő hálózatba szervezéshez.

csermely_peter_520

Csermely Péter Professzor a ECHA (European Council for High Ability – Európai Tehetségtanács) frissen megválasztott elnöke.  

A Budapesti Európai Tehetségközpontot feladatai

A központ fő tevékenységei közé az európai tehetséghálózat megteremtésének elősegítése tartozik, aminek megvalósult, gyakorlati példáját a magyar együttműködési tehetséghálózat-modell adja. 

Az ETK célja, hogy keretet és lehetőséget adjon az elszigetelten, rejtetten vagy már hálózatosan működő szervezeteknek, egyéneknek a közös munkához, és ezzel előmozdítsa, hogy

  • a tehetségek támogatásának fontossága megfelelő hangsúlyt kapjon minden európai államban,
  • Európán belül a tehetségvesztés a minimálisra csökkenjen,
  • az oktatási szektor átalakulásakor a tehetséggondozás kiemelt szerepet kapjon, egy-egy tehetséges fiatal minden tagállamban a számára legmegfelelőbb oktatáshoz férjen hozzá,
  • vonzóvá váljon Európa a tehetséges fiatalok számára,
  • Európa minden országában tehetségbarát társadalmak jöjjenek létre.

Célja a központnak továbbá, hogy európai tehetségsegítő hálózat révén

  • a témához kapcsolódó információk megosztása felgyorsuljon,
  • a tehetségek számára több és hatékonyabb tehetségtámogatási formák jöjjenek létre, valamint
  • a tehetséggondozásban érdekelt társadalmi szereplők könnyebben megtalálják egymást.

Különösen fontos hosszú távon, hogy gyarapodjon a budapesti Európai Tehetségközponthoz hasonló célokat kitűző hálózati csomópontok száma.

Az első félév az európai tehetségsegítő hálózat kialakítását megalapozó munka első szakasza. A legfontosabb cél egy olyan európai önkéntes szakértői csoportot összeállítása, akik az európai tehetséghálózat kialakításához a jövőben tevékenyen hozzájárulnak, valamint segítenek az európai tehetségtérkép megrajzolásában.
További feladat lesz a magyar példa külföldön való megjelenítése és a külföldi kapcsolattartás. Az ősz folyamán több európai konferencián is képviselik hazánkat az ETK munkatársai. A következő hónapokban pedig a Tehetségközpontba látogat több külföldi (lengyel, lett, kínai) küldöttség, akik a magyar hálózat működésére, tehetséggondozó hagyományainkra kíváncsiak.  

Az ETK feladata lesz továbbá a külföldi jó gyakorlatok összegyűjtése és publikálása online és könyv formában.  „Két kötetet tervezünk: egy európai, valamint egy kárpát-medencei tehetségsegítő jó gyakorlatokat leíró gyűjteményt. A Budapesti Európai Tehetségközpont egyik első rendezvényeként, konferenciával kötjük össze a kárpát-medencei kötet bemutatását. Az esemény határon túli, már megalakult tehetségpontok találkozója is lesz, és még az idén sor kerül a jó gyakorlataikat bemutató vállalati kerekasztal megszervezésére”- tette hozzá Fuszek Csilla.

Az ETK angol nyelvű honlapján - http://www.talentcentrebudapest.eu/ - az oktatási szférából megismerhető tehetséggondozó jó gyakorlatok mellett magyar és külföldi nagyvállalatok belső, tehetséggondozó jó gyakorlatainak bemutatását is tervezi. Ilyen kezdeményezés egyelőre még nincs Európában, így minden bizonnyal érdekes tapasztalatokkal szolgálhat az oktatási szektor számára a kihívásokra érzékenyebben reagáló, vállalati szféra tehetségkereső-, fejlesztő stratégiáinak megismerése.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen