Tempus IV Program
Varga Szilvia
2010/07/06 00:00
1194 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A Tempus program egyike azoknak az európai uniós programoknak, amelyeket azért hoztak létre, hogy az ún. partnerországokban támogassák a szociális és gazdasági reformtörekvéseket. A program kifejezetten a felsőoktatási rendszerek fejlesztését támogatja.

A program célja

A Tempus IV mindenekelőtt az olyan együttműködések kialakítását kívánja elősegíteni, amelyek modernizálni kívánják a partnerországok felsőoktatását, és összhangban állnak az Európai Unió Lisszaboni Stratégiájával és a Bolognai Folyamattal. 
Ezen túlmenően a IV szakasz céljai:

 • a felsőoktatás minőségének javítása a partnerországokban
 • a felsőoktatási intézmények fejlesztése, különös tekintettel a nemzetközi együttműködések és a modernizációs folyamathoz szükségek kapacitások fejlesztésére, valamint a munkaerőpiaci és a társadalmi kapcsolatok kiépítésének elősegítésére
 • az emberi erőforrások fejlesztésének elősegítése
 • a kultúrák és a népek közti különbségek elfogadásának és a párbeszédnek az elősegítése a partnerországok és az EU között.

Részt vevő országok köre

 • Az Európai Unió 27 tagállama
 • Kedvezményezett (partner) országok:
  • Nyugat-balkán országok: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, Montenegró, Szerbia és Koszovó (az ENSZ BT 1244. sz. határozatának alapján).
  • Kelet-európai, észak-afrikai és közel-keleti országok: Algéria, Azerbajdzsán, Egyiptom, Fehéroroszország, Grúzia, Jordánia, Libanon, Líbia (részvételéről még folynak a tárgyalások) Marokkó, Moldova, Oroszország, Örményország, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Tunézia, Ukrajna.
  • Közép-ázsiai országok: Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán.
 • Önköltségi alapon részt vevő országok:
  • Az EU tagjelölt országok: Horvátország, Törökország
  • EFTA/EGT országok: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

A pályázásra jogosultak köre

 • felsőoktatási intézmények
 • az európai felsőoktatást népszerűsítő, fejlesztő vagy az Európán belüli, illetve a nemzetközi együttműködésekben érdekelt felsőoktatási intézmények hálózatai, szervezetei, szövetségei
 • állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek)
 • országos vagy nemzetközi rektori, oktatói és hallgatói szervezetek
 • állami vagy magánvállalatok
 • kereskedelmi, szakmai kamarák vagy más szakmai szervezetek
 • civil szervezetek
 • társadalmi partnerek és képzési szervezeteik
 • állami vagy közintézmények (a felsőoktatáshoz kapcsolódó minisztériumok, országos vagy regionális szervezetek)
 • Egyéni szakértők is részt vehetnek az együttműködésekben, ha bevonásuk indokolt és az összes partnerintézmény számára segítséget jelent a projekt céljainak megvalósításában.

Támogatható tevékenységek:

 • Joint Project - Közös projekt
  A JP projektek képezik a Tempus program alapját, amelyben intézményközi együttműködések támogatására pályázhatnak meghatározott intézménycsoportok, ún. intézményi konzorciumok. A közös projektek lehetőséget adnak arra, hogy az európai unióbeli felsőoktatási intézmények átadják tudásukat a partnerországok intézményeinek.
 • Structural Measures - Strukturális tevékenységek
  Az SM keretében olyan projektekkel lehet pályázni, amelyek támogatják a felsőoktatási rendszerek struktúrájának reformját és stratégiai fejlesztését.

Pályázati feltételek

Pályázó konzorciumokat az alábbiak szerint kell összeállítani

 • Nemzeti projektek esetében
  • legalább három felsőoktatási intézmény, három különböző EU tagállamból
  • legalább három felsőoktatási intézmény a partnerországból (Koszovó, Montenegró és Macedónia esetében elegendő egy felsőoktatási intézmény).
 • Több partnerország részvételével megvalósuló projektek esetében
  • legalább három felsőoktatási intézmény, három különböző EU tagállamból
  • legalább két felsőoktatási intézmény minden, a konzorciumban részt vevő partnerországból
 • A strukturális projektekben minden esetben részt kell venniük az adott partnerországok oktatási minisztériumainak.

Pályázati prioritások

 • Tantervi reform: Háromciklusú képzési rendszer bevezetése. Modernizáció. ECTS és a fokozatok elismerése.
 • Intézményirányítási reform: Intézményvezetés. Hallgatói szolgáltatások. Minőségbiztosítás bevezetése. Intézményi és pénzügyi autonómia. Egyenlő és átlátható hozzáférés a felsőoktatáshoz. Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.
 • Felsőoktatás és társadalom: Vállalati kapcsolatok fejlesztése. Tanárképzés. Továbbképzések a közszféra számára. Egész életen át tartó tanulás. Képesítési keretrendszer. A főbb prioritásokon túl a pályázatoknak összhangban kell lenniük a partnerország által meghatározott nemzeti prioritásokkal is.

A támogatás mértéke

Minden projekt maximum 3 éves időtartamra kaphat támogatást minimum 500 000, maximum 1 500 000 euró nagyságrendben. Az Európai Unió támogatáspolitikája általános elveinek megfelelően a projektek társfinanszírozás keretében valósulnak meg, ezért a költségvetés maximum 95 százalékát adhatja az elnyert támogatás.

A pályázás menete

A Tempus pályázatok centralizáltak, így az Európai Bizottsághoz kell benyújtani őket elektronikus úton. Egy elektronikus másolati példányt a Tempus Közalapítványhoz is el kell juttatni.

Fontos

A 2011-es évre vonatkozó pályázati felhívást az Európai Bizottság még nem jelentette meg, erre várhatóan 2010 végén kerül sor. A pályázat feltételei ezért változhatnak. Az aktuális pályázati felhívásról naprakész információt és további részleteket a Tempus Közalapítvány és az Európai Bizottság honlapján talál.

 • További információ a Tempus Közalapítvány
 • található.

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen