Újra KutDiák esszépályázat
2013/03/01 13:51
1070 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Kutató Diákok Országos Szövetsége 2012 őszén ismét meghirdette a XI. KutDiák Esszépályázatot.

Általános szabályok

Kizárólag saját, új eredményeket közlő kutatási anyaggal lehet pályázni, témamegkötés nélkül. Művészeti, vagy egyéb nem tudományos kutatómunkával pályázó diákok jelentkezését nem áll módunkban elfogadni. A pályázaton minden diák indulhat, aki az érettségi bizonyítványát 2012-ben szerezte, vagy 2012 után szerzi meg. Alsó korhatár nincs.

Egy szerző maximum egy esszével nevezhet, és egy esszének maximum két szerzője lehet.

Nevezési díj: A regisztrációs díj tájékoztatójában megadott módon fizetendő.

Formai követelmények

A szöveges dolgozat terjedelme mellékletek nélkül maximálisan 20, de minimum 5 gépelt oldal lehet, ezen felül a dolgozat után a mellékletek 10 oldalt tehetnek ki (mellékletnek számít minden kép, diagram, ábra és az irodalomjegyzék). Ügyelj rá, hogy a mellékletek legyenek sorszámmal, címmel és szöveggel ellátva. A dolgozatnak címoldalt és tartalomjegyzéket kell készíteni. A címoldal kivételével a dolgozaton jelölni kell az oldalszámot. A dolgozat tartalmazzon rövid összefoglalást (absztaktot), mely leírja, hogy miért, hogyan történt a kutatás és összefoglalja az új eredményeket. Ez az internetes jelentkezési felületen is megjelenik. A szöveget Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm oldalsó, alsó és felső margóval, sorkizárással kell megírni. A dolgozat végén, felhasznált irodalomként legalább 5 nyomtatott szakirodalom pontosan megjelölendő. A forrásoknak hivatkozás formájában meg kell jelenniük a szövegben is. Wikipedia és hasonló internetes enciklopédiákat nem fogadunk el felhasznált irodalomként.

Minden irodalmat a következő formában kell megadni: szerző teljes neve (kiadás dátuma): cím, kiadó vagy folyóirat neve, évfolyam, oldalszám. A dolgozaton nem szerepelhet semmilyen személyes adat illetve fénykép a pályázóról, viszont az internetes jelentkezési felületen is választott jeligének a pályamunkán is szerepelnie
kell. Az iskola, a kutatólabor vagy a mentor neve is személyes adatnak számít. Ilyen jellegű adataidat a regisztrációs oldalon kell közölnöd, ezt megtalálod a www.kutdiak.hu weboldalon.

A pályázat menete

Jelentkezni az interneten, a www.kutdiak.hu címen lehet. A dolgozatot kizárólag elektronikusan, a honlapon megjelölt helyen PDF formátumban kell feltölteni 2013. március 4. után.

Határidő: 2013. március 11. éjfél.

Ezután a dolgozatokat témák szerinti szekciókra osztva szekciónként két fős szakértő zsűri bírálja.

Felhívás

Az esszépályázaton való részvétel feltétele az 1500 Ft-os regisztrációs díj befizetése, amit továbbra is tanévenként egyszer kell befizetni, függetlenül a versenyek számától. Azoknak a diákoknak, akik a tanévben már más versenyünkön indultak, nem kell befizetniük újra az összeget!

A díj befizetésének módja

A regisztrációs díjat és a szállás/étkezés hozzájárulást kétféle módon lehet befizetni:

 1. A kijelölt konferencia vagy választott rendezvény előtt legkésőbb két héttel banki átutalással, a megjegyzések mezőben a befizető nevének megjelölésével.
 2. Minden esetben az adott rendezvény helyszínén személyesen is mód van az összeg befizetésére.

A határon túli konferenciákról továbbjutott diákoknak a regisztrációs díj és esetlegesen a szállás/étkezés hozzájárulás összegét napi, Magyar Nemzeti Bank által közzétett árfolyamon átváltva, kerekített összegben Euróban vagy Forintban, illetve a helyi hivatalos pénznemben is be lehet fizetni. Azok a diákok, akik legkésőbb a versenyen való elindulásig egyik lehetséges módon sem fizetik be a regisztrációs díjat, az adott rendezvényen való részvételből kizárhatóak. Azok a diákok, akik legkésőbb a verseny előtt egy héttel sem fizetik be a szállás/étkezés hozzájárulást, automatikusan lemondanak a szállásról és az étkezésről.

A befizető személye

Ha egy diáknak bármilyen oknál fogva nem áll módjában befizetnie a regisztrációs díj és a szállás/étkezés hozzájárulás összegét, két lehetősége is van:

 • iskolájától kérheti a nevezési díj megtérítését
 • a Kutató Diákokért Alapítványhoz fordulhat a díj átvállalásának ügyében.

Amennyiben az iskola állja a hozzájárulás összegét, az intézmény címének és telefonszámának megadását kérjük. A Kutató Diákokért Alapítvány támogatásának igénylése esetén egy rövid e-mailben kérjük, hogy a kutató diák pár mondatban indokolja meg, miért kéri a támogatást.

A befizető személyét titkosan kezeljük, a résztvevők között ilyen módon soha semmilyen különbséget nem teszünk.

Amennyiben a rendezvényeinken való részvétellel, illetve a díj befizetésével kapcsolatban bármilyen kérdésed van, fordulj Bodolay Anna koordinátorhoz bizalommal a kutdiak@kutdiak.hu email címen.

A zsűrik a következő szempontrendszer alapján pontoznak:

 • Dolgozat témaválasztása
  Mennyire eredeti a dolgozat tárgya? Mennyire lényeges, érdekes, aktuális kérdéseket érint a szerző? (Max: 10 pont)
 • A dolgozat témájának kidolgozottsága
  Mennyire alaposan sikerült a szerzőnek körbejárnia a témát? Mennyi munka fekszik dolgozatban? Tartalmaz-e a dolgozat eredeti gondolatot, vagy összefoglaló munka, amely csak a korábban írottakat ismétli meg? (Max: 20 pont)
 • Források és szakirodalom használata
  Megfelelően hivatkozott a szerző az irodalmi forrásokra? Megfelelő számú forrást használt?
  És/vagy: A kísérleti módszerek használata
  Korrekt kísérleti módszereket használt-e a szerző? Elegendő kísérletet végzett el? A kísérletek kellőképen bizonyítják-e a következtetést? (Max: 25 pont)
 • A dolgozat szerkezete, felépítettsége
  Logikusan épül-e fel dolgozat? Van-e a műnek önálló gondolati íve? (Max: 15 pont)
 • A dolgozat ábraanyagának tudományos értéke, az ábrák színvonala
  Mennyi eredeti ábrát használt? Mennyire támasztják ezek alá a dolgozat mondanivalóját? (Max: 15 pont)
 • A dolgozat megírásának formai szempontjai
  A dolgozat nyelvhelyessége, helyesírása és külalakja (Max: 15 pont)
 • Levonható pontok
  Tartalmaz-e a dolgozat elemi szakmai tévedéseket? (Max: 40 pont)

A szervezők idén is felállítottak egy független bizottságot, amely feladata a forma,i illetve a tudományos követelmények ellenőrzése. Amelyik pályázat nem felel meg a felül leírtaknak, valamint témáját és tartalmát tekintve színvonalon aluli, azt nem küldik tovább a zsűrinek!

Díjazás: A versenyen első, illetve különdíj kerülhet kiosztásra. Szekciónként maximum a résztvevők 25%-át díjazzák. Minden szekció első helyezettje meghívást kap (a részvételi díjat a Kutató Diákok Országos Szövetsége fedezi) a 2013 nyarán a Balatonnál megrendezésre káptalanfüredi kutató diák táborba.

Várható eredményhirdetés: 2013. május 25., helyszíne: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára.

Jelentkezési és beadási határidő: 2013. március 11., éjfél

Jelentkezés és beadás: www.kutdiak.hu

e-mail: esszepalyazat@kutdiak.hu

Ha bármilyen kérdésed van, fordulj bizalommal Kovács Bálint alelnökhöz a fenti vagy a kovacs.balint@kutdiak.hu e-mail címen.