Újra Safer Internet Forum 2023
2023/11/20 11:35
665 megtekintés

A Safer Internet Forum (SIF) az egyik legfontosabb éves nemzetközi konferencia Európában, ahol a politikai döntéshozók, kutatók, rendvédelmi szervek, fiatalok, szülők és gondviselők, tanárok, nem kormányzati szervezetek, az ipar képviselői, szakértők és más érintett szereplők találkoznak, hogy megvitassák a gyermekek online biztonságával és az internet jobbá tételével kapcsolatos legújabb trendeket, lehetőségeket, kockázatokat és megoldásokat.

empowering

Az idei évben hibrid formában kerül megrendezésre a konferencia 2023. november 23-án. Az idei év témája:

Empowering YOUth with skills for the Digital Decade

Az Európai Unió 2023-at a készségek európai évének nyilvánította: ez az év "a készségeket helyezi a középpontba", kiemelve annak kritikus fontosságát, hogy az emberek rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekre az egyre inkább digitalizált világban való érvényesüléshez szükségük van. A kijelölés célja, hogy támogassa az EU ambiciózus Digitális Évtized terveit, amelyek szerint 2030-ra a felnőttek 80%-a rendelkezzen alapvető digitális készségekkel. Az ezt követő, a digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozat a digitális évtizedre vonatkozóan külön prioritásként határozta meg, hogy "a gyermekeket és a fiatalokat védeni kell és fel kell hatalmazni az online életben". E közlemény részeként az európai intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy "minden gyermek számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy elsajátítsa az online környezetben való aktív és biztonságos navigáláshoz szükséges készségeket és kompetenciákat, és hogy az online térben megalapozott döntéseket hozzon".

A gyermekek számára jobb internetet biztosító európai stratégia (más néven BIK+ stratégia) a digitális ágat képviseli, és három fő pillérre épül:

  1. Biztonságos digitális élmények a gyermekek védelme érdekében a káros és illegális online tartalmaktól, magatartástól, kapcsolattartástól és kockázatoktól, mint fiatal fogyasztók, valamint az online jólétük javítása a biztonságos, életkoruknak megfelelő, a gyermekek érdekeit tiszteletben tartó módon létrehozott digitális környezet révén.
  2. Digitális felhatalmazás hogy minden gyermek, beleértve a kiszolgáltatott helyzetben lévőket is, elsajátítsa a szükséges készségeket és kompetenciákat ahhoz, hogy megalapozott döntéseket hozzon, és biztonságosan és felelősségteljesen fejezze ki magát az online környezetben.
  3. Aktív részvétel és a gyermekek tiszteletben tartása azáltal, hogy beleszólásuk van a digitális környezetbe, több gyermekvezérelt tevékenységgel az innovatív és kreatív, biztonságos digitális élmények előmozdítása érdekében.

A készségek európai éve és az említett egyéb szakpolitikai rendelkezések keretében a Safer Internet Forum 2023 kifejezetten a BIK+ stratégia második és harmadik pillérére összpontosít, és a gyermekek és fiatalok digitális szerepvállalásának és aktív részvételének/tiszteletének kérdését vizsgálja. A fórum célja, hogy megvitassa és bemutassa a gyermekek, szülők és tanárok digitális készségeinek fejlesztésével kapcsolatos kezdeményezéseket, miközben különös figyelmet fordít a kiszolgáltatott felhasználók igényeire is. Az eseményt a fiatalok vezetésével szervezik, a fiatalok aktív szerepet játszanak a fórum tervezésében, előkészítésében és lebonyolításában.

A Safer Internet Forum résztvevői fiatal influenszerektől is hallhatnak majd előadást, akik személyes tapasztalataikat osztják meg arról, hogy mit tettek a releváns kihívások kezelése és a gyorsan változó online térben a nehézségek leküzdése érdekében, miközben segítik a készségek fejlesztését társaik körében. Az interaktív ülésen betekintést nyerhetünk abba, hogy milyen is valójában tinédzsernek lenni az interneten 2023-ban.

A SIF 2023 programja ezen a linken tekinthető meg.

Regisztráció: Home (eventscloud.com)

Csatlakozz hozzánk!

Őket ajánljuk

Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten
eBiztonság Minősítés Minősítő rendszer a biztonságos iskolákért
ENABLE program Program tantestületeknek a bullying ellen