A hódmezővásárhelyi református ótemplom és a bazársor II.
2015/01/14 08:46
2167 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Hódmezővásárhely legkorábban emelt és ma is álló téglaépülete, az Ótemplom tornya a város magas fekvésű központi részén, a Hód-tó partjához közel épült 1713-1714-ben román stílusban. A hozzátartozó barokk stílusú templomhajó néhány évvel később, 1721 és 1723 között készült el, igazodva a torony építészeti megoldásához. A kivitelezést Helbing János budai építőmester végezte.

Eredetileg a védfalon, annak nyugati oldalán, a templom főbejáratával szemben volt egyetlen erős gerendából készült, megvasalt, masszív kétszárnyú kapu, fölötte félkörös kiképzésű díszes kiemelkedés. Délnyugati sarkán egybeépítették a magtárépülettel, a nyugati frontján 17 darab befelé szélesedő boltíves lőrés volt, a többi falrészen száznál is több. Később még két kiskaput vágtak a falban, egyet a déli oldalon a Templom utcára, ez az új paplak kertjébe vezetett, a másikat pedig az északi oldalon a Nagy utca felé, a régi templomkertbe, a cimeteriumba. Ezek a kiskapuk hasonlóak voltak a nagykapuhoz, csak egyszerűbb kivitelűek. A templombazár építésekor az északi kaput is lebontották, helyette egyszerű, vasrácsos, nagyobb nyílású kaput építettek a Csengettyű utcára. A templombazár a védfalnak a város felé eső nyugati részét, valamint az északi falnak fele részét bontották le és épült fel helyére a templombazár.

A városi tanács a tervet jóváhagyta és megadta az építési engedélyt. Az egyház a szükséges területet ölenként 12 forintért váltotta meg. 1889. május 5-i határidővel árlejtést hirdettek. Az építési bizottságnak jelentést kellett tenni a presbitérium felé a jelentkező vállalkozókról. A kivitelezésre jelentkezők közül 15 vállalkozót jegyeztek fel, köztük Kruzslicz Péter és Zvara János építési vállalkozókat, Szabó Mihályt és társait, Puskás A. és társát, valamint Kovács Sándort. Az asztalosmunkákra Petrecz Pál jelentkezett.

Az építési szerződést, mint a legkedvezőbb ajánlattevővel, Kruzslicz Péterrel és társával kötötte meg Szabó Mihály, a helybeli református egyház főgondnoka, és 1889 májusában alá is írták. A vállalkozóknak a szerződés szerint május 15-én kellett hozzáfogni a kivitelezéshez és augusztus végéig kellett azt befejezni. Az egyház többszörösen is bebiztosította magát a munka jó minőségben és határidőre történő elvégzésére. A téglát, a cserepet, a meszet, a homokot, szegeket és drótot - a víz elleni szigetelőanyag kivételével - az egyház biztosította, az ács- és asztalosmunkákhoz a deszkát és faanyagot, a tetőhöz a horganyzott vaslemezt és az ablakokhoz az üveget a vállalkozók biztosították. Az építkezés teljes költsége 7695 ft. 17 kr-t tett ki.

1889. július 29-i presbitériumi ülésen jelentették be, hogy a ,"...napokban a bazársor már teljesen készen lesz, egy kisebb bolt 55 frt-ért kiadatott egy cipésznek. Tudomásul vétetvén megbízatik a gondnokság a szerződés megiratásának elkészítésével, mely helybenhagyás végett beterjesztetik, utasíttatik, hogy a bolthelyiség bérlőinek a vasárnapi munkaszünet szerződésileg kiköttessék."

A templombazárban helyezték el többek között Róth Antal könyvnyomdáját, ahol Szeremlei Sámuel városmonográfiájának első két kötetét és a Hódmezővásárhely című újságot nyomtatták, és Mihalka Gyula üzletét. Az egyház a bazársor üzleteit helybeli vállalkozóknak, üzletembereknek és mestereknek adta ki iroda, műhely, raktár és áruda céljára.

Meghagyták a kerítés hátsó részét, amely még ma is meg van, valamint az 1741-ben épített barokkos homlokzatú párbér-szedő magtárat, melyben jelenleg a Szeged Tourist utazási iroda üzemel.

1960-ban a Kossuth tér rendezésekor a bazársort lebontották. A Városi Tanács VB november 26-án kelt jegyzőkönyve szerint 40.743 forintért értékesítették a Kossuth téri templombazár épületét a Május 1. Tsz részére, azzal a kikötéssel, hogy 1960. december 15-én kezdje el, és 1961. február 15-ig fejezze be a bontási munkálatokat.

A templombazár az 1960. augusztus 25-i műszaki leírás szerint téglafalú fafödémes épület, beton, tégla és hajópadló burkolattal. A nyílászárók egy-két szárnyú faajtók és faablakok. A tetőszerkezet fából készült lapostető, melyet bádoggal fedtek be. A beépített alapterület 564,96 m2, a beépített légköbméter 1694.

A mellékelt bontási rajz szerint két kapubejárót, nyolc műhelyt, három raktárhelyiséget és négy irodahelyiséget foglalt magában a lebontandó bazársori épület. A bontás nem érintette a lőrésekkel ellátott és még a templombazár építésekor megmaradt eredeti kerítést, melynek megmaradt részeit az új kollégium (Szántó Kovács János, ma Cseresnyés) építésekor is meghagytak, olyan megoldással, hogy a kollégium épületének a kerítés fölé eső részét pillérekre helyezték. Lebontásra került viszont az ótemplom tőszomszédságában lévő ún. Bakay-ház és a város első artézi kútja, hogy az így felszabaduló terület helyet adhasson a Szántó Kovács-szobor és a körülötte lévő park számára.

Szerencsére a kőburkolatú artézi kutat később az eredeti helyétől távolabb, a kollégium oldalánál kialakított kis tér közepén újra felállították. A védfal 1960-as állapotát rögzítették Szigeti János mellékelt fotói.

03 otemplom
04 otemplom Az ótemplomi kerítés és kapu részletei
05 otemplom A kapu az építés dátumával

06 otemplom A déli kerítésfal kívülről

Megszívlelendő Bodnár Béla ref. gimnáziumi tanárnak a bontás utáni rendezéssel kapcsolatos elképzelése, a helyszínen el lehet dönteni ebből mi valósult meg, és mit lehetne még tenni a jövőben e páratlanul értékes műemlékegyüttessel:

"A bazárrészt 1961-ben lebontották. A védfal többi részét alá kellene szigetelni, a befalazott lőréseket ki kellene bontani, és eredeti mivoltában restaurálni, és műemlékké nyilváníttatni...

Javaslom - mivel az országban, főleg az Alföldön olyan ritka a védfallal körülvett templom -, hogy legalább a mi templomvédfalunk megmaradt lőréses részét alászigetelve restaurálni és műemlékként kellene gondozni.

A mostani viszonyok közt lévő széles téglajárdával burkolt templomudvart pedig pantheonként lehetne kialakítani. A régi lezárt református temetőkben nagyon sok régi, művészi kivitelű síremlék és sírkő van, hozzátartozók nélkül már elhagyatottan, pedig akik alattuk pihennek, annak idején a vásárhelyi református egyház és a város történetében neves emberek, régi híres lelkészek, egyházi és városi tisztséget viselők az egyház kegyes jótevői voltak.

Ezeket az értékes és művészi síremlékeket közvetlenül a védfal belső felülete előtt lehetne úgy felállítani, a lőrések között, hogy a falat ne nagyon takarják. Azonkívül a templom falának külső oldalához a "cintériumok" között is lehetne néhányat elhelyezni, illetve a falba beépíteni. A templom északi fala tövében van eltemetve a templom volt három nagynevű lelkipásztora: Füredi Mihály, Füredi Sándor és Szőnyi Benjámin.

A templom és a védfal közti - sajnos nem nagy - területet parkírozni kellene, a templom körül pedig megfelelő keskeny járdát kialakítani. A parkosítandó területen is lehetne néhány szép sírkövet felállítani, köztük porondos utakat a fal menti kövekhez. Egyben meg lehetne menteni a temetőinkben rozsdásodó, pusztuló híres kovácsoltvas sírrácsok egy részét is. Idegenforgalmi szempontból is fontos, hogy a város fő forgalmi helyén egy szépen megtervezett és rendben tartott műemlékobjektum legyen."

A templom közvetlen szomszédságában felépített többemeletes lakóház, a másik oldalon a templomkerítés fölé magasodó kollégiumi épülettömb meglehetősen elnyomja a templom összképi hatásának érvényesülését. Távolabbról csak a homlokzati látvány zavartalan.

A városközpont legjelentősebb műemlékének folyamatos karbantartása hosszú ideig elmaradt. A közelmúltban került sor az épület restaurálására és külső vakolására, festésére, a homlokzat felújítására. 

Kruzslicz István Gábor
tanár, nyugalmazott levéltár igazgató

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk