Állati képek
2003/09/18 13:53
1385 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
"Az ember kettős, állati és emberi, emberi és isteni lénye, mint valami mérleg két serpenyője, állandóan emelkedik és süllyed történelmünkben." (Pán Imre)

Az állat és persze a növényvilág szerepvállalása a művészetben mindig egy adott időszak emberének a természethez való viszonyától függött. (Ha a téma jobban érdekel, olvass bele a cikk szerzőjének hasonló támájú szövegébe, melyet az oldal alján találsz meg).

A következőkben megpróbálunk kicsit másként közelíteni a témához, amelyben két exorosz művész, Komar & Melamid (Komar & Melamid, The Most Wanted - The Most Unwanted Painting, Museum Ludwig, Köln) lesz a segítségünkre. A művészpáros a kilencvenes évek derekán tudományos megalapozottságú kérdőívek segítségével 14 országban Amerikától Kínáig, Finnországtól Kenyáig végzett felméréseket, sőt a világhálót is megszólaltatták, hogy megtudják, milyen festményeket látnának az emberek legszívesebben (most wanted) és a legkevésbé szívesen (most unwanted) szobájuk falán. Majd az eredmények feldolgozása után vászonra hordták a tömegek vizuális álmait, illetve rémálmait.

A finn kép - jávorszarvassal.

A kenyai kép - vízilóval.

A kínai kép - bivallyal.

Talán nem meglepetés, hogy a preferált képek kilencven százaléka tájkép, s a tájképek nyolcvan százalékában állatfigurák is tartoznak a látványhoz, persze a kulturális-természeti környezethez, a néplélekhez igazodva. Kínában bivalyt, Oroszországban medvét, Kenyában vízilovat, Finnországban pedig jávorszarvast gondolnának a leghelyénvalóbbnak az adott tájrészlethez. Ezek szerint a közízlés középpontjában egy romantikában gyökerező giccs áll.

Remélem, nem tévedek óriásit, ha az "ideális" magyar festményt szintén tájképnek képzelem, melyen az alkonyati rónán - háttérben szelíd lankák, pirostetős tanyák - egy szilaj mén vágtat keresztül.

Feladat

  • Készíts közvélemény-kutatást Komar&Melamid-hoz hasonlóan és készítsd el az ideális magyar képet.

Most pedig nézzünk néhány magyar kortárs művészeti állatábrázolást!

Kísérőszövegek támpontokat kívánnak adni az állatábrázolások, az állatmotívumok értelmezéséhez.

(Benda Balázs, Lápi ló csikajával és lápi verebekkel, 1980-as évek második fele)

A fiatalon elhunyt szegedi művész, Benda Balázs, aki alapos állatrendszertani ismeretekkel rendelkezett, és otthonosan mozgott a biológiai és a természettudomány más területein is, olyan állatokat rajzolt meg, melyek első ránézésre a fantázia (torz)szüleményei voltak. Ezért tekintették sokan különös állatiskoláját afféle "lélekforgácsok"nak, s valami lemondó, groteszk véleménynek az emberről.

El Kazovszkij: Purgatórium I., 1985

El Kazovszkij kutyafigurája emberi és állati értelemben van jelen. Szemlélődik akár egy ember, de legalább annyira tehetetlen is, mint egy életteréből kiszakított társtalan állat, akár Lajka kutya, mikor egy szovjet szputnyikba zárva keringett a világűrben.

Kelemen Károly: Mon Saint Victoire

Kelemen Károly medvéket helyez vásznaira már a nyolcvanas évek közepétől. Bár vigyázni kell itt a medve szóval, mely egy nagytermetű jobbára mindenevő, ez ember számára könnyen veszélyes emlősre utal. Kelemen medvéje inkább a természeti lény humanizált, tárgyiasított változatát, a mackófigurát, a teddybear-t hozza működésbe. És ez nem véletlen, hiszen Kelemen művészetében fontos szerepet kap a művészeti stílusok, tradíciók megidézése, új összefüggésekbe helyezése.

(Pinczehelyi Sándor, Csillag és Coca, 1973-(1991) 1998)

Pincehelyi Sándor állatmotívumai kettős kötődésűek. A keresztény-zsidó hagyományok éppúgy kimutatható rajtuk, mint a magyar paraszti élet. Láthatjuk nála a bárányt és a halat, áldozat és bőség szimbólumait, illetve a disznót a magyar néplélekhez, gyomorhoz, gasztronómiához talán leginkább köthető háziállatot: új szerepkörben. Mulasics László: Magányos lovasok, 1995

Mulasics László művészetére egyszerre jllemző a konceptuális elvonatkoztatottság, valamint a nagyon érzéki felületek kialakítása. Az állatmotívumok jobbára jelzések, filozófiai utalások, ornamentikák. A Magányos lovasok című képét ugyanaz a figura ló és lovasa tölti meg. A kép filozófiai töltése nyilvánvaló. Az ember, aki egyedül van a sokaságban. A ló ebben a világban egyedüli társa. Elmozdulás és tartozás valamihez. Otthonérzet és kalandozás.

Csoportot ajánlunk

Kapcsolódó linkek

hg.hu Online magazin az építészet, design és környezetkultúra témakörében.
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Kreatív Művészet Kreatív ötletek, fotók, videók minden témában a dekorációtól a street artig.
Művész-világ.hu Hasznos információk, érdekességek a film, a színház, a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet témakörében.
Napvilág.net Kulturális hírportál és online magazin.