Áron a rengetegben
2013/01/02 08:00
2843 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Tamási Áron egy szegény erdélyi családba született, tizenegyedik gyerekként. Egy gyerekkori baleset döntött sorsáról: nem folytatja a paraszti életutat, hanem tanult, polgári emberré válik. Azt azonban nem tudhatta, hogy a huszadik század egyik nagy székely írója lesz, ha majd felnő. 

Tamási Áron 1987. szeptember 20-án született Farkaslakán, Tamási János néven. Lakóháza mai napig emlékházként üzemel a Nagy utca 238. házszám alatt, melyről az író egyik még élő testvére gondoskodik. Szülei földművesként dolgoztak és Áront is erre a sorsra szánták, ám még gyerekként ellőtte egyik hüvelykujját, így szülei taníttatni kezdték. A székelyudvarhelyi katolikus gimnáziumban járt, mely intézmény ma az ő nevét viseli. 1918-ban hazatérve az olasz frontról megkezdte tanulmányait a kolozsvári egyetem jogi karán, majd már diplomával a kezében folytatta a tanulást a Kereskedelmi Akadémián. Immár két diplomával banki tisztviselőként kezdett dolgozni és nevét is Áronra változtatta, ám írni még nem ekkor kezdett, hanem csak 1923-ban, Amerikában. Első novelláskötetét gyermekkorában megismert történetek és balladák ihlették, melyet hazaküldött Kolozsvárra a kiadónak, aki meg is jelentette azt.

tamasi-aron 1926-ban költözött haza, és megkezdte aktív írói munkásságát. Regényeket és novellásköteteket írt és jelentetett meg, közöttük a Címeresek című munkát, és főművét, az Ábel-trilógiát. Ábel nem más, mint Tamási Áron maga, aki részben saját életéből merítve, három állomásra bontva meséli el főszereplője, Ábel történetét.

Az első részben, melynek címe Ábel a rengetegben, Szakállas Ábel, a főszereplő a Hargitán él és a kivágott fákat őrzi, árulja. A történetet a vadregényes táj leírásai és a csavaros székely emberek gondolkodását olyan pontosan jellemző karakterrajz teszi igazán élvezetessé. A második rész Ábel az országban, a harmadik pedig Ábel Amerikában, melyben a főhős eljut a tengerentúlra, hogy a szegénység elől menekülve ott próbáljon szerencsét.

Kolozsvárra költözve két lap, Az Ujság és az Ellenzék munkatársa lesz, és néhány társával megalapítja Az Erdélyi Helikon-t, a híres szépirodalmi folyóiratot. Még korábban megnősül, felesége Haliker Erzsébet, akitől nem született gyermeke. Többször kitüntették Baumgartner irodalmi díjjal és megkapta a Corvin-koszorút is, melyet Horthy Miklós adományozott a művelődés fellendítéséért tevő alkotóknak. A második világháború idején Budapestre költözött feleségével, ahol Bajor Gizi színésznő lakásában vészelték át a háborút. Az 1945-ös választásokat követően képviselőnek hívták a Nemzetgyűlésbe, amit el is fogadott. Bár többször vállalhatott volna miniszteri pozíciót a vallás és a közoktatás területén, ám ezzel nem kívánt élni. Ugyanakkor a Nemzeti Parasztpártban fővárosi törvényhatósági bizottsági tag volt.
Ekkortájt kiszorult a politikai életből, ám aktívan írt, főleg bábjátékokat és jelenteket. Mikor 1954-ben csatlakozott a Hazafias Népfront Országos Tanácsához, újra megjelenhettek cikkei és szépirodalmi munkái, és Kossuth-díjjal is kitüntették.

Novelláskötetekkel, regényekkel, elbeszélésekkel és színművekkel gazdagította a magyar irodalmat egészen 1966. május 26-án bekövetkezett halála napjáig.
Fontos művei közé tartozik A szűzmáriás királyfi, melyet még Amerikában kezdett írni. Regényének hőse egy székely diákfiú, aki szembekerül a társadalommal és annak igazságtalan törvényeivel. A Jégtörő Mátyás egy szellem története, aki a csillagokból alászállva állatokba költözik. A regény folytatása, a Ragyog egy csillag. Regényes önéletrajza a Bölcső és a bagoly, melyben azt a székelységre olya jellemző életutat járja végig, ahogy ő maga is kiemelkedett és kitört saját korlátai közül. 

Csoportot ajánlunk

Kapcsolódó linkek

hg.hu Online magazin az építészet, design és környezetkultúra témakörében.
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Kreatív Művészet Kreatív ötletek, fotók, videók minden témában a dekorációtól a street artig.
Művész-világ.hu Hasznos információk, érdekességek a film, a színház, a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet témakörében.
Napvilág.net Kulturális hírportál és online magazin.