Az újrafogalmazott antikvitás
2014/03/18 11:47
3597 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonhatodik része mutatja be a klasszicizmus képzőművészetét. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk. Minden esetben törekszünk arra, hogy az anyaggyűjtést segítendő a témához kapcsolódó, a Sulinet Tudásbázisban megjelent tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó.

800px-Goya_Maja_ubrana2 Goya: A felöltözött Maya

Építészet

A barokk és a rokokó túldíszítettségére és minden elsöprő dinamizmusára természetes reakcióként született meg a klasszicizmus nyugalmat és egyensúlyt hangsúlyozó művészete. Görög mintára az íves vonalak helyett az egyenes vonalak váltak jellemzővé a vízszintes tagoltság és a szigorú arányok, a szimmetria mellett. Az alaprajzok áttekinthetőséget és egyszerűséget tükröztek. Az épületeken megjelennek a klasszikus antik görög díszítmények: oszlopok, párkányzatok, frízek és a timpanon.

A klasszicizmus azonban nem csupán formailag hoz újat, hanem célközönségében is. A barokk stílussal együtt háttérbe szorult az egyházi építészet, a legfontosabb feladat immár az új igényeknek megfelelő polgári lakások, bérházak építése. Az igényes kivitelűek megőrizték a palota jelleget, de a homlokzat egyszerűbb, a helyébe a hivalkodástól mentes, szerényebb díszítés lép. Fő törekvés a lakályosság, a meghitt polgári kényelem biztosítása, ezért a helyiségek alaprajzi és magassági mérete is kisebb, mint a barokk korban. Térszervezésben a klasszicizmus is barokktól átvett megoldásokat alkalmazta, ilyen például az enfilade. Jól látható azonban a klasszicista stílusú tereken, hogy nem tűri az érzékelést bizonytalanná oldó összemosódásokat, a formákat tisztán kirajzoló, a találkozásoknál pontosan metsződő, nyugodt felületekre épít.

british-museum-editorial-horizontal

Cedric Weber / Shutterstock.com

Az építészetben meghatározó szerepet játszanak az oszloprendek, legyen az akár a római, vagy a görög dór stílusú. Az oszlopfejezeteket azonban sokszor szabadon alakítottákák, ezért fordulnak elő rajtuk egyiptomi hatást sugalló pálma- vagy sáslevelek is. A kor szellemiségéből következően különféle közigazgatási és kormányzati épületek, bíróságok, vásárcsarnokok, könyvtárak, a közgyűjtemények bemutatására szolgáló múzeumok épültek az új stílusban, de tény az is, hogy római mintákat követve megjelentek a monumentális emlékművek is. Az általános klasszicizmus képet jelentősen befolyásolják azonban az egyes országokban zajló történelmi változások.

Ahogy például Franciaországban a francia forradalom célul tűzte ki az ésszerű rend egyenlőségének megteremtését, Napóleon kora már a birodalmiság/császárság gondolatától áthatva alkotta meg pazar pompájú, ún. empire stílusú épületeit. Amennyire a természetesség az angol klasszika vezérfonala, annyira a monumentalitás az oroszé. Mindez nyilván azért alakulhatott így ki, mert maga az antik hagyomány is sokarcú, elég a görög poliszok és a Római Birodalom művészetét emlékeinkbe idézni. És a sokféleségből mindenki azt választotta ki, ami saját céljainak leginkább megfelelt.

arc-de-triomph-paris-horizontal

Szobrászat

A szertelen barokkal ellentétben a klasszicista szobrok az ókor szépségeszményét és formavilágát alapul véve, az utókor által gyakran merevnek és hűvösnek bélyegzett stílust képviseltek. A meztelen test természetessége, dísztelen egyszerűsége azonban ezeken az élettől távolinak érzett alkotásokon is érvényesült.
Fő témájuk a görög-római mitológia volt, de kedveltek voltak a művészek, politikusok mellszobrai, római alkotásokat idéző portréi. Az épületek díszítettsége az oromzatok domborműveire, kút- és fülkeszobrokra korlátozódott, de belül kevesebb szobrot használtak díszítésül.

Sajátos az itáliai szobrászat szerepe a klasszicizmus idején. A minták miatt komoly üzletté vált a szobrászműhelyek itteni működtetése, a félsziget nagy jelentőségű művészt mégsem tudott kiállítani.

theseus-legyozi-a-kentaurt-horizontal

Bár mintaként az ókori római szobrok szolgáltak, a klasszicizmus szigorú szabályrendszere nem akadályozta az egyéni tehetség kifejezését.

Festészet

A klasszicizmus általános jellemzőinek megfelelően a kor festői előszeretettel alkalmazták az ókori szépségeszmény harmonikus arányait és formáit, bár tagadhatatlanul a szertelen és színpadias barokk után egy hűvösebb, merevebb irányvonalat képviselve. A festményeken ábrázolt emberalakok éppúgy idealizáltak, mint a szobroké, szívesen bemutatták a meztelenséget is, hogy az emberi test szépsége előtt tisztelegjenek. A klasszicista festmények éppolyan szigorú szabályok alapján készültek, mint a többi művészeti ág alkotásai. A kompozíciók tiszták, világosak, az emberábrázolás bár szabályszerű, mégis kifejezőbb, mint a szobroké.

800px-Ingre,_Grande_Odalisque Ingres: A nagy odaliszk

A témaválasztás itt is elsősorban az antik mitológiai vagy történelmi témákhoz kapcsolódott, így megértésük elképzelhetetlen az antik kultúra alapos ismerete nélkül.

A festők is formai tökélyre törekedtek, gyakran alkalmaztak sémákat, mégis tolmácsolni tudták mindazokat az érzelmeket, a szépséget, amelyeket az új kor embere átélt. Mindezt úgy, hogy témáik általában nem személyesek, sokkal inkább közérdekűek, erkölcsi, eszmei célokért, értékekért vívott küzdelmeket állítottak a középpontba.

370px-Ingres,_Napoleon_on_his_Imperial_throne Ingres: Napóleon a császári trónon

További érdekes oldalak:

Farkas Judit cikke

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk