Idolok és bálványok
2001/12/09 00:00
1275 megtekintés
A cikk lejárt! Valószínű, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz!
Idolok és bálványok címmel nyílt kiállítás Kaposvárott, a Vaszary képtárban, az 55. születésnapját ünneplő Kling József szobrászművész legfrissebb alkotásaiból. A kiállítást Wehner Tibor művészettörténész nyitotta meg.Kling József szobrainak világa az Égei-tenger kultúrkörét és a prekolumbián indián kultúrát egyaránt felidézi. A világ két szélső pontjának origójában az ember áll, a létezés heroikus alakja. Aki közelebbről is szeretné megcsodálni eme különös alkotásokat, az 2002. januiár 12-ig megteheti. Kitűnő kultúrkirándulási lehetőség a hamarosan beköszöntő újév első két hetében.

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ - KAPOSVÁR - VASZARY KÉPTÁR

Kling József
szobrászművész

KLING JÓZSEF A 90-ES ÉVEK FORDULÓJÁTÓL KEZDETT FOGLALKOZNI BARBÁR CIVIKIZÁCIÓK KULTIKUS MARADVÁNYAIVAL. EBBŐL AZ IDŐBŐL SZÁRMAZÓ PLASZTIKÁI ELSŐSORBAN ÉPÍTETT KONSTRUKCIÓK VOLTAK, MELYEK DURVÁN FARAGOTT FELÜLETÜKKEL, TÖMBSZERŰ MONUMENTALITÁÉSUKKAL SÖTÉT, ARCHAIKUS ERŐK EMBLEMATIKUS KIFEJEZÉSEIKÉNT VÁLTAK ISMERTTÉ. AZ ALKOTÓ LEGÚJABB, VASZARY KÉPTÁRBAN RENDEZETT KIÁLLÍTÁSÁBAN - MELYNEK CÍME IDOLOK ÉS BÁLVÁNYOK - MUNKÁSSÁGÁNAK LEGÚJABB EREDMÉNYEIT FOGLALJA ÖSSZE.

EZ UTÓBBI ALKOTÓI PERIÓDUSBAN SOK MOZZANAT UTAL A MŰVÉSZ KORÁBBI KORSZAKAIRA. EZÉRT A MOST KIÁLLÍTOTT ALKOTÁSOKAT A KORÁBBI MOTÍVUMKÖR LOGIKUS FOLYTATÁSÁNAK IS TEKINTHETJÜK. KLING IÓZSEFET TOVÁBBRA IS FOGLALKOZTATJA A MONUMENTÁLIS HATALMI SZIMBÓLUMOKAT KIFEJEZŐ KÉPI VILÁG. KIÁLLÍTÁSÁN EGYETLEN MOTÍVUM ALAPOS KÖRBEJÁRÁSÁVAL FOGLALKOZIK, AMELY A SZOBRÁSZAT EGYIK LEGNAGYOBB HAGYOMÁNYÚ IKONOGRÁFIAI TÉMAKÖRE, AZ EMBER.
SZÁMOS DARABOT ÖSSZEFOGÓ SOROZATA EMBERALAKOK METAMORFÓZISAINAK TEKINTHETŐ IDOLOKBÓL ÁLL. VALAMENNYI ARCHAIKUS BÁLVÁNYALAK, URALKODÓ POZITÚRÁBA MEREVEDETT, KIRÁLYI JELLEGŰ FÉRFIFIGURA.E SZOBROK MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI IDŐBEN ÉS TÉRBEN IS

MÉLYRE UTALNAK. AZ EURÓPAI MŰVÉSZET AZ ÉGEI-TENGERI KULTÚRKÖRBŐL ISMER HASONLÓ, IDOL-IELLEGŰ, STILIZÁLT EMBERÁBRÁZOLÁST. E KARCSÚ,.FINOMAN CSISZOLT ÉS NŐIESEN TÖRÉKENY ALAKOK AZONBAN NEM ÁLLNAK KAPCSOLATBAN KLING ERŐTELJES FÉRFIBÁLVÁNYAIVAL. A LEGKÖZELEBBI ROKONSÁGOT A PREKOLUMBIÁN IDŐK INDIÁN KULTÚRÁIBAN TALÁLJUK MEG: A KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKAI, KÜLÖNÖSEN INKA MŰVÉSZET HARCOS - MITIKUS ISTENKIRÁLYAI TEKINTHETŐK KLING IÓZSEF LEGUTÓBBI ALKOTÁSAIHOZ VEZETŐ, LEGKÖZELEBBI SZELLEMI ROKONNAK. AZ UTÓBBI IDŐBEN KÉSZÜLT SZIMBOLIKUS KAPU-VARIÁCIÓK HASONLÓKÉPPEN A MŰVÉSZ ASSZOCIATÍV REFLEXIÓI AZ INKA KULTÚRA FÖLFELÉ KESKENYEDŐ, TÖKÉLETESEN EGYMÁSBA ILLESZKEDŐ, LÉPCSŐZETESEN EMELKEDŐ ÉPÍTMÉNYEIRE ÉS GYAKRAN TRAPÉZ ALAKÚ KAPUZATAIRA.
A FÉRFIBÁLVÁNYOKON STÁTUSZRA, SZEMÉLYRE VAGY TÖRTÉNELMI SZITUÁCIÓRA VALLÓ KONKRÉT UTALÁS NINCSEN. CSUPÁN A TISZTELETET PARANCSOLÓ FRONTALITÁS, A KORONÁT SEJTETŐ FEJVÉGZŐDÉS, EMBLEMATIKUS ARANY FELSÉGJELZÉSEK ÉS A KIHANGSÚLYOZOTT FÉRFIERŐ SEJTETIK AZ IDŐTLEN HATALOM EMBERI ARÁNYOK MEGHALADÁSÁT CÉLZÓ MŰVÉSZI DEMONSTRÁCIÓT.

UGY KÉSZÜL A SZOBOR, AKÁR EGY ÉPÜLET: AZ EGYENSÚLYI ÁLLAPOTOKRA FIGYELVE, TÖBB RÉSZLETDARAB ÖSSZEÉPÍTÉSÉVEL RAKJA A MŰVÉSZ EGYMÁSBA AZ EGYES RÉSZELEMEKET. AZ ALAKOK MINDEN ESETBEN RENDKÍVÜL VÁLTOZATOSAN, SZELLEMESEN ÉS JÁTÉKOSSÁGOT IS TÜKRÖZVE FORMÁLÓDNAK. A SOROZAT MINDEN DARABJÁBAN FONTOS SZEREP JUT A SZILUETT-HATÁSNAK ÉS ANNAK, HOGY A PLASZTIKA MINDEN NÉZETBEN ÉLMÉNYSZERŰ TÉRI HATÁST NYÚJTSON. A KIUGRÓ ÉS VISSZASŰLLYESZTETT TÖMBÖK POZITÍV ÉS NEGATÍV TÖMEGEI RITMIKUSAN TAGOLJÁK AZ ALAKOKAT, ÉS EGY-EGY ZENEI AKKORD RÉSZLETEIHEZ HASONLÓAN VARIÁLÓDNAK A TEST FŐ TÖMBIEIT ADÓ EGYES ALKOTÓELEMEK IS.

A LEGSZEMBETŰNŐBB VÁLTOZÁS A KORÁBBI ARCHITEKTÚIRÁKHOZ VISZONYÍTVA A FELÜLETEK ESZTÉTIZÁLTSÁGA. KLING IÓZSEF ÖRÖMÉT LELI AZ ANYAGBAN. KIHANGSÚLYOZZA SZÉPSÉGÉT, NEMESSÉGÉT. A KŐ FELÜLETÉT SIMÁRA CSISZOLJA, ÉS HOGY EZT A NÉZŐ SZÁMÁRA IS ÉLVEZHETŐVÉ TEGYE, GYAKRAN ÉL A POLÍROZÁS MÓDSZERÉVEL IS, A FEKETE MÁRVÁNYFELÜLETEKEN A MÁRVÁNY EREZETÉNEK SZESZÉLYES FUTÁSA KÜLÖN ESZTÉTIKAI ÉLVEZET FORRÁSA. AZ IDOLOK KIFINOMULT ARCHAIZMUSA EGY, A MŰVÉSZ ÁLTAL ELKÉPZELT FEJLETTEBB CIVILIZÁCIÓRA UTAL. EGY OLYAN KULTÚRA KÉPE IELENIK MEG BENNÜK, AMELYRE A HATALOMGYAKORLÁS MÓDSZEREINEK RAFINÁLTABB ALKALMAZÁSA JELLEMZŐ: A MÓDSZEREK ÁTALAKULNAK, A TARTALOM VÁLTOZATLAN

Géger Melinda
művészettörténész

Csoportot ajánlunk

Kapcsolódó linkek

hg.hu Online magazin az építészet, design és környezetkultúra témakörében.
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Kreatív Művészet Kreatív ötletek, fotók, videók minden témában a dekorációtól a street artig.
Művész-világ.hu Hasznos információk, érdekességek a film, a színház, a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet témakörében.
Napvilág.net Kulturális hírportál és online magazin.