Mezopotámia népeinek művészete
2013/05/31 13:29
6787 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat második része arra hivatott, hogy a mezopotámiai térségben élő népek művészetéről adjon átfogó képet. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk. Minden esetben törekszünk arra, hogy az anyaggyűjtést segítendő a témához kapcsolódó SDT-s tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó. Mivel a képművészet alapvetően gyakorlati tevékenység, ezért a cikkben találhat az olvasó javaslatot arra is, hogy saját diákjai számára hogyan teheti kézzelfoghatóbbá mindazt, amit elméletben elsajátítottak.

mezopotamia_cikk

Tér és idő

A Kr.e. 3. évezred eleje és a 4. század között, a Tigris és az Eufrátesz folyók vidékén különböző népek éltek (sumerok, akkádok, amoriták, asszírok, hettiták, az Újbabiloni Birodalom lakói, médek, perzsák, a hellenisztikus görögség), különböző kultúrákat alakítottak ki, de a természeti környezet jelentette korlátok, valamint az elődök példája mégis lehetővé teszi, hogy valamiféle egységes képet alkossunk róluk.

Általános jellemzők

Bár a mezopotámiai térség művészei megformálták az agyagot, a követ és a fémet is, mégis az első dominál közülük. A legelterjedtebb és legformálhatóbb anyagból, az agyagból Mezopotámiában lépten-nyomon kiváló minőségű található. Ennek feldolgozásához messze nincs annyi technikai ismeretre vagy speciális eszközre szükség, mint a kő vagy a fém megmunkálásához., elég hozzá a művész két keze, a természet is segíti, hiszen a száraz éghajlaton, a perzselő nap hevétől gyorsan kiszáradó alkotások ellenálló képessége vetekszik a kőével.

Vallás

Alapvetően a politeizmus jellemző a mezopotámiai népek istenfelfogására, és nagyon fontos szerepet játszik benne a csillagjóslás. Az istenek azonban nem egyenrangúak: sumerok a Gilgames eposz tanúsága szerint istenhármasságokat tiszteltek (Anu - levegő/ég, Enlil - föld, Ea - víz), majd Babilon felemelkedésével Marduk lett a legfőbb istenség, hiszen ő volt Babilon védőistene. A perzsák sajátos hitvilágának alaptétele, hogy a világot a jó és a rossz erő küzdelme határozza meg. Az ember dolgát az teszi nehézzé, hogy kötelessége választani a jó és rossz között, ám ő is kettős lényegű: testi és szellemi léttel rendelkezik. A Kr.e. 6. században létrehozott vallás alapítója Zarathusztra/Zoroaszter volt.

Építészet

Égetett és nyers téglából építkeztek, habarcs helyett pedig aszfaltot használtak kötőanyagként. Monumentális épületek esetén (templomok, paloták) néhány sor tégla után egy réteg nádat raktak le, hogy biztosítsák a fal rugalmasságát. Mivel agyagból nem egyszerű boltozatot vagy kupolát építeni, ez erősen behatárolta lehetőségeiket. A gerendákhoz a fát külföldről (pl. Libanon, Irán, Anatólia) szerezték be. Legjellemzőbb építményük a zikkurat vagy toronytemplom (szó jelentése: felmagasodó) Formáját tekintve lépcsős gúla, oldalán feljáróval. A lépcsőzetes építkezés során teraszokat hoztak létre azzal, hogy egymásra rakva egyre kisebb alapterületű szinteket alakítottak ki. A legfelső szinten található a szentély. Ezek az építmények az emberi kéz és szellem nagyszerű alkotásai, ha belegondolunk micsoda munkaszervezés, mennyi nyersanyag és munkaerő kellett például a babiloni toronytemplom elkészítéséhez. Négyzetes alapjának magassága és egy-egy oldalának hossza is 90 méter, összesen 7 szintes volt. A zikkurat általában tömör, masszív építmény, ritkaság, ha belső helységek kialakítására is sor került. Többféle rendeltetésük lehetett a toronytemplomoknak: az áldozatok, vallási szertartások bemutatásán, csillagászati vizsgálatokon kívül magasságuk révén uralkodtak a környező területek felett, de alkalmasak voltak arra is, hogy az ellenséges szándékkal érkezőket idejekorán észrevegyék és riaszthassák a lakosságot.

A térség népeinek városépítészete is nagyon fejlett, vízelvezető hálózat, a derékszögben egymást metsző úthálózat jellemző a településekre.

Szobrászat

Míg a szobrok jellemzően vallási témákat dolgoztak fel, a térségben nagyon jellemző domborművek inkább világi tematikájúak. A szobrok formája, díszítése egy-egy népre jellemző, a sumérok például tömbszerű, zömök kerek testformájú emberalakokat készítettek, arcformáik sematikusak, az asszír alkotásokat viszont könnyű beazonosítani a méltóságot jelképező haj és szakáll aprólékos kidolgozása alapján.
A mezopotámiai kultúra jellegzetessége a körplasztika, vagyis a körbejárható, végtelen sok nézőpontból és nézőpontra komponáltak a szobrok.

Festészet

A festményekről nagyon keveset tud az utókor, hiszen csak igen szerény számban maradtak fenn alkotások. Kedvelt és tartós díszítés volt viszont a mozaik, azaz a falak színes mázas téglákkal való beborítása. Díszítő hatásukat fokozta a nap visszaverődése, ami egészen különös színélményt jelentett. Egyik leghíresebb példája az Istar-kapu.

Használati tárgyak

Magas színvonalú kerámiáik elkészítését a fazekaskorong tette lehetővé. Ötvösművészet kiemelkedő színvonaláról az elit sírjaiban talált ékszerek és díszítések tanúskodnak. Aláírás helyett agyagból készített pecsételő hengereket nyomtak a szerződéseket rögzítő agyagtáblák oldalába, ezekből a hengerekből rendkívül sok fenn is maradt.

További érdekes oldalak vagy ötletek

Tervezzék meg az aláírásukat, majd agyagból formázzák is meg a nyakba akasztható pecsételő hengert. (Vigyázat, ha nyomdaként használni akarja valaki, akkor a negatívot kell készíteni!) Kartonpapírból készítsék el egy 7 szintes zikkurat modelljét! (A babiloni mintát is alapul lehet venni a méretezéshez.) A lépcsőkről se feledkezzenek meg!Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk