Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös
2002/01/09 08:00
23824 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A történet a messzi múltba repít minket, amikor Magyarországon a török "vendégeskedett" 150 évig. Kecskemét városa híres volt vásárairól, szép leányairól. Ebben a regényben is vannak kemcskeméti szép leányok, gyönyörű portékák, törökök, kurucok és egy tehetséges, de hetvenkedő szabó. De miről beszél a köntös?

Szereplők: Lestyák Miska, a szabó fia, főbíró; Cinna, cigánylány; Lestyák, a szabó; Olaj bég; Csuda István, kuruc vezér.  

Helyszínek: Kecskemét.  

A rövid tartalom:

Gonosz praktikák. Papoknak az ő nagy kapósságuk 

A történet a török megszállás idejében játszódik. Kecskemét azon ritka városok közé tartozik, amelyek szabadok, így azonban a törökök is, a kurucok is sanyargatják, mert nem tartozik egyikükhöz sem. A kecskeméti vásárt meg is kell szüntetni a különböző ellenséges csapatok állandó garázdálkodása miatt. A vásár megszűntével újabb módszert ötölnek ki a csapatok, hogy pénzt csikarjanak ki a várostól: elrabolják a papokat, hogy csak váltságdíj fejében válthassa ki őket a város. Mikor a város már inkább úgy dönt, hogy lemond a papjairól, akkor a város vezető személyiségeinek a feleségeit rabolják el.

Új főbíró. Új környülállások

Összeül a városi tanács, hogy mit tegyenek ebben a helyzetben. Odakeveredik Lestyák Miska is, a szabó fia, és azt javasolja, hogy ajánlják fel a várost a törököknek, így legalább az övéknek érzik és megvédik a kurucoktól, s így a városnak nem kell mindkét félnek fizetnie. Sor kerül az új főbíró megválasztására is, de mivel senki nem akarja elvállalni a tisztséget, kockadobással döntenek. Lestyák Miska dobja a legszerencsésebbet, így ő lesz az új főbíró.

Különös készülődések. Ágoston Kristóf követsége

Lestyák Miska hozzálát, hogy főbíróként kivitelezze a tervét: küldöttséggel készül Budára a szultán elé, hogy a várost felajánlja neki. A küldöttségben ajándékokat és a szultánnak szánt kecskeméti leányokat akar küldeni, ezért kihirdeti a városban, hogy azok a lányok, akik a szultán feleségei akarnak lenni, jelentkezzenek. Mivel a város egyházi személyei (Bruno gvárdián és Litkei páter) ellenzik Lestyák ötleteit, és igyekszenek felbujtani ellene a népet, Lestyák elraboltatja őket Csuda Istvánnal, a kuruc csapatvezérrel. Négy rezedaszállal elindulnak vala Az összesereglett, szultánfeleségnek jelentkező lányok úri ruhákat próbálhatnak fel, s kiválasztják közülük a legszebbeket: négy lányt. Köztük a legszebb Cinna, a fekete hajú cigányleány. A követség elindul a négy lánnyal és az ajándékokkal Budára.

A császár előtt. Az égi mérnök

A követség sajnos nem jár sikerrel. A szultán pedig hajlandó lett volna elfogadni az ajánlatukat (mint ahogy az ajándékokat és a lányokat el is fogadta), de mikor a kecskeméti követség megtudta, hogy közvetlenül utánuk a nagykőrösi követséget fogadja a szultán, megígértették vele, hogy semmiképp sem fogja teljesíteni a kérésüket (Kecskemét és Nagykőrös állandóan rivalizáló városok voltak). A szultán megígéri, de éppen ez lesz a kecskemétiek veszte: a nagykőrösiek ugyanis azt kérték a szultántól, hogy Kecskemét legyen török fennhatóság alatt álló város, hogy az ő közelükben is legyen egy török központ. A szultántól mindössze egy kaftánt kapnak ajándékba. A követség hazafelé tartva összetalálkozik Cinnával, aki inkább megszökött a szultántól. Megijednek, hogy a szultán kerestetni fogja, ezért levágják a haját és fiúnak öltöztetik, hogy ne ismerje fel senki.

A megcsúfolt város

A kecskemétiek felháborodva fogadják a hírt a sikertelen küldöttségről, és úgy határoznak, hogy Lestyák Miksát börtönbe vetik. Apja közbenjár érte, hogy kiengedjék. Szabadon bocsátását azonban a város egy feltételhez köti: neki kell elmennie a szultántól kapott kaftánban Olaj bég elé, és közölni vele, hogy a város a bég által követelt összegnek csak a felét tudja kifizetni. Lestyák retteg a feladattól. Odafelé menet összetalálkozik Cinnával, aki rábeszéli, hogy cseréljenek szerepet, mondván, hogy ha a bég dühében meg akarná ölni őt, mint követet, kiderülne, hogy ő nő, és megkegyelmezne neki. Lestyák belemegy a megállapodásba. Ám csodálatos dolog történik: mikor a bég meglátja a követet a kaftánban, megcsókolja a ruha szélét, és megkérdezi, mit parancsol. Mire Cinna: azt, hogy tűnjön el egész csapatával a város közeléből. A bég azonnal engedelmeskedik.

A diktátor. Kecskemét fénykora

Cinna elmondja Lestyáknak, mi történt, Lestyák pedig diadalmasan elmeséli a városban, mintha vele történt volna. Mindenki örömujjongásban tört ki, és újra megválasztják főbírónak, ő pedig elhatározza, hogy feleségül veszi Cinnát.

A másik kaftány Az esküvő napja állandóan eltolódik, mert Lestyáknak még nincsen elég pénze hozzá, Cinna pedig kezd elbizonytalanodni, hogy tényleg szereti-e. Egészen belebetegedik. Az öreg szabó erre egyszer csak egy örömhírrel áll elébe: megszerezte a pénzt az esküvőre! Mégpedig úgy, hogy két idegen városból érkező követnek elkészíti a csodás erejű kaftán tökéletes mását. A kaftán azonban el van zárva, és Cinnánál van a kulcs. Cinna azonban készségesen együttműködik vele, és a szabó elkészíti a tökéletes másolatot. Mikor a megrendelők érte jönnek, mégsem azt adja el nekik, hanem az eredetit: tanúja akar ugyanis lenni annak, hogy milyen hatása lesz az ő tökéletes munkájának. Jelentkezik is a fiánál, hogy a következő veszély esetén ő mehessen el a kaftánban a török elé. Így is lesz.

Az ítélet napja

Azonban a szabó mindenki meglepetésére fej nélkül tér vissza Olaj bég épp a városban van ekkor, egy újabb fenyegető üzenettel, és ő is tanúsítja, hogy a kaftán nem az eredeti. Ezen mindenki elképed, s elhatározzák, hogy előkerítik azt, aki felelős ezért. Cinna azonnal jelentkezik is és színt vall. A tanács (élükön Lestyákkal!) halálra ítéli. Másnap Lestyák eltűnik a városból. Elérkezik Cinna kivégzésének napja. Ekkor azonban hirtelen megjelenik Csuda István kis csapatával, és elrabolják a lányt. Innen mindenki tudja, hogy Lestyák Miksa még él, s hogy talán egyszer majd visszatér Kecskemétre.

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk