Művészetek

Kulturális forradalom az osztályteremben

Kulturális forradalom az osztályteremben

Mi is az Europeana? Virtuális Múzeum vagy Európa Kollektív Emlékezete? 

5 éve
Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

7 éve
„Europeana” az osztályteremben

„Europeana” az osztályteremben

Lőrincz Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium tanára, részt vett a brüsszeli székhelyű European Schoolnet (EUN) és Europeana szervezetek által koordinált, egy éven át tartó, digitális tréningen. Tapasztalatairól az alábbi cikkben számol be nekünk.

5 éve
A kategória cikkei
Lefesteni a lefesthetetlent

Lefesteni a lefesthetetlent

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonkilencedik része mutatja be a szimbolizmus képzőművészetét. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk. Minden esetben törekszünk arra, hogy az anyaggyűjtést segítendő a témához kapcsolódó, a Sulinet Tudásbázisban megjelent tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó.
10 éve
Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján

Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján

Hogyan éri el Mikszáth, hogy olvasás közben úgy érezzük: éppen egy kellemes beszélgetésben, sztorizgatásban veszünk részt?
10 éve
Könyv a könyvben

Könyv a könyvben

Van úgy, hogy egy könyvben említést tesznek egy másik könyvről. Sokféle hatása és funkciója lehet ennek a különleges utalástípusnak.
10 éve
A romantika Vörösmarty költészetében

A romantika Vörösmarty költészetében

Hogyan nyilvánulnak meg a romantika ismertetőjegyei Vörösmartynak a Gondolatok a könyvtárban és Az emberek című alkotásában?
10 éve
Az elvágyódás gyermekei

Az elvágyódás gyermekei

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonhetedik része arra hivatott, hogy átfogó képet adjon a romantika kultúrájáról és a korszakhoz kapcsolódó szellemi változásokról. Az egyes művészeti ágak bemutatása a második részben olvasható majd.
10 éve
A gyermeklét képei József Attila költészetében

A gyermeklét képei József Attila költészetében

A gyermek ősi motívumához kapcsolódó tisztaság, bűntelenség József Attila költészetében a fenyegetettség, a gyámoltalanság, az alávetettség képeivel egészül ki.
10 éve
Kosztolányi:  Édes Anna

Kosztolányi: Édes Anna

Kosztolányi Dezső utolsó regényében olyan módon ad részletes lélekábrázolást, hogy szinte egy pillanatra sem elemez, azonban bemutatja egy különös társadalmi rend sokszor nehezen tetten érhető visszásságait.
10 éve
Babits - Jónás könyve

Babits - Jónás könyve

Babits Mihály kései nagy költeménye a költői szerepvállalás példázataként is olvasható.
10 éve
Újrafogalmazott antikvitás

Újrafogalmazott antikvitás

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonhatodik része mutatja be a klasszicizmus képzőművészetét. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk. Minden esetben törekszünk arra, hogy az anyaggyűjtést segítendő a témához kapcsolódó, a Sulinet Tudásbázisban megjelent tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó.
10 éve
Ady és a Léda-szerelem

Ady és a Léda-szerelem

Ady Endre költészetében a szerelem motívuma éppolyan rendhagyó módon jelenik meg, mint például a pénz, az Isten vagy a hazaszeretet. A Léda-versek különösen ellentmondásos szerelemélményt ábrázolnak.
10 éve

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk