Művészetek

Kulturális forradalom az osztályteremben

Kulturális forradalom az osztályteremben

Mi is az Europeana? Virtuális Múzeum vagy Európa Kollektív Emlékezete? 

3 hónapja
Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

2 éve
„Europeana” az osztályteremben

„Europeana” az osztályteremben

Lőrincz Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium tanára, részt vett a brüsszeli székhelyű European Schoolnet (EUN) és Europeana szervezetek által koordinált, egy éven át tartó, digitális tréningen. Tapasztalatairól az alábbi cikkben számol be nekünk.

11 hónapja
A kategória cikkei
Lefesteni a lefesthetetlent

Lefesteni a lefesthetetlent

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonkilencedik része mutatja be a szimbolizmus képzőművészetét. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk. Minden esetben törekszünk arra, hogy az anyaggyűjtést segítendő a témához kapcsolódó, a Sulinet Tudásbázisban megjelent tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó.
5 éve
Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján

Az elbeszélésmód sajátosságai Mikszáth néhány novellája alapján

Hogyan éri el Mikszáth, hogy olvasás közben úgy érezzük: éppen egy kellemes beszélgetésben, sztorizgatásban veszünk részt?
5 éve
Könyv a könyvben

Könyv a könyvben

Van úgy, hogy egy könyvben említést tesznek egy másik könyvről. Sokféle hatása és funkciója lehet ennek a különleges utalástípusnak.
5 éve
A romantika Vörösmarty költészetében

A romantika Vörösmarty költészetében

Hogyan nyilvánulnak meg a romantika ismertetőjegyei Vörösmartynak a Gondolatok a könyvtárban és Az emberek című alkotásában?
5 éve
Az elvágyódás gyermekei

Az elvágyódás gyermekei

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonhetedik része arra hivatott, hogy átfogó képet adjon a romantika kultúrájáról és a korszakhoz kapcsolódó szellemi változásokról. Az egyes művészeti ágak bemutatása a második részben olvasható majd.
5 éve
A gyermeklét képei József Attila költészetében

A gyermeklét képei József Attila költészetében

A gyermek ősi motívumához kapcsolódó tisztaság, bűntelenség József Attila költészetében a fenyegetettség, a gyámoltalanság, az alávetettség képeivel egészül ki.
5 éve
Kosztolányi:  Édes Anna

Kosztolányi: Édes Anna

Kosztolányi Dezső utolsó regényében olyan módon ad részletes lélekábrázolást, hogy szinte egy pillanatra sem elemez, azonban bemutatja egy különös társadalmi rend sokszor nehezen tetten érhető visszásságait.
5 éve
Babits - Jónás könyve

Babits - Jónás könyve

Babits Mihály kései nagy költeménye a költői szerepvállalás példázataként is olvasható.
5 éve
Újrafogalmazott antikvitás

Újrafogalmazott antikvitás

A művészettörténet nagy korszakait áttekintő sorozat huszonhatodik része mutatja be a klasszicizmus képzőművészetét. A lexikális ismeretek összegyűjtése elsősorban a tematikus, rendszerező ismétlést segíti, amire akár az adott témakör végén, akár a tanév végén sort keríthetünk. Minden esetben törekszünk arra, hogy az anyaggyűjtést segítendő a témához kapcsolódó, a Sulinet Tudásbázisban megjelent tananyagokat összegyűjtsük, ezeket a megadott linkek segítségével éri el az olvasó.
5 éve
Ady és a Léda-szerelem

Ady és a Léda-szerelem

Ady Endre költészetében a szerelem motívuma éppolyan rendhagyó módon jelenik meg, mint például a pénz, az Isten vagy a hazaszeretet. A Léda-versek különösen ellentmondásos szerelemélményt ábrázolnak.
5 éve

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk