Művészetek

Kulturális forradalom az osztályteremben

Kulturális forradalom az osztályteremben

Mi is az Europeana? Virtuális Múzeum vagy Európa Kollektív Emlékezete? 

10 hónapja
Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

3 éve
„Europeana” az osztályteremben

„Europeana” az osztályteremben

Lőrincz Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium tanára, részt vett a brüsszeli székhelyű European Schoolnet (EUN) és Europeana szervezetek által koordinált, egy éven át tartó, digitális tréningen. Tapasztalatairól az alábbi cikkben számol be nekünk.

1 éve
A kategória cikkei
Somogyi István, az állatfestő

Somogyi István, az állatfestő

Messzi vidékről került ide, de szellemi ébredése, a művészet iránti elkötelezettsége a Maros-parti városban bontakozott ki.
4 éve
Lengyel Lajos, a szedőből lett könyvművész

Lengyel Lajos, a szedőből lett könyvművész

Nyomdai betűszedőként indult pályája, de önműveléssel a huszadik század elismert könyvművésze, fotografikusa, tipográfusa lett.
4 éve
Erdei Sándor, a szobrászpálya vonzásában

Erdei Sándor, a szobrászpálya vonzásában

Erdei Sándor 1915. március 17-én született Makón. Az Aradi utcai református elemiben, majd a makói gimnáziumban tanult.
4 éve
Károlyi Lajos, a szentéletű festő

Károlyi Lajos, a szentéletű festő

Az irodalmi életünket jelképező csoportképen, amely 1924. szeptember 24-én a Hollósy Kornélia Színház lépcsőjénél készült, József Attila mellett álló aszkéta arcú személyt, Károlyi Lajost ma már Makón nem ismerik; pedig ő nem csupán a Tisza-parti városból idelátogató írók igaz barátja, de korábban egy esztendeig nálunk talált menedéket. Rokonságából ma is élnek Makón. Espersit Jánoshoz is mély barátság fűzte.
4 éve
Hadik Magda, az eleven portrék művésze

Hadik Magda, az eleven portrék művésze

Trianon után Makón talált otthonra. Szülőföldjét, Ópécskát és Kiszombort, ahol a Hadikcsalád tagjai nyugosznak, a Maros köti össze. Két évvel halála előtt, hetvenedik érettségi találkozóján bejárta felhőtlen, boldog ifjúságának színtereit. Meglátogatta a makói alma matert, szétnézett a marosi strandon, a kegyelet virágait elhelyezte a kiszombori síron, találkozott régi ismerőseivel. Átszellemülten idézte föl emlékeit, és hihetetlen vitalitással beszélt terveiről.
4 éve
A merészen eredeti festő

A merészen eredeti festő

Makón kereskedő családból született 1887. december 11-én. Itt járt ele¬mi¬be és a gimnázium első három osztályába. Aradon folytatta tanulmányait, ott is érettségizett. Rajztanára, Visontay Kálmán (1870–1918) fölismerte Bodzássy rajzkészségét, és sokat foglalkozott vele. Előbb Balla Frigyes (1871–1937) aradi festőművész ma¬gániskolájába iratkozott be, majd érett¬ségi után Nagybányára ment, a szabadiskola növendéke lett. Itt töltötte az 1907. év nyarát és a koraőszt is. A Réti István által közölt növendéknévsor¬ban szerepel a neve. Munkáit Iványi-Grünwald Béla korri¬gálta. A művész¬növendék ekkor ismerte meg való¬jában a plein airt és az impresszi¬onista festészetet.
4 éve
A kiábrándult művész

A kiábrándult művész

Ma már sem mint tanárra, sem mint festőre nem emlékeznek rá, sírjára is csak azt vésték: Édesapánk. Unokája még őriz néhány családi emléket, de művészetéről azt sem nagyon.
4 éve
Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő

Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő

A magyar művészettörténet érdemtelenül elfelejtett alakja. Korai halála ellenére művészete a szolnoki művésztelep értékes színfoltját képezte. Festői tehetsége alig bontakozott ki, máris súlyos betegség vonta el az alkotástól. Szépen ívelő pályája harmincnyolc évesen derékba tört.
4 éve
Szikora György, a képíró

Szikora György, a képíró

Makó első festőjét Szikora Györgyben tiszteljük. Talán a művész megjelölés még nem egészen illette meg, de iskolázott volt, a latin és a német nyelvet ismerte, a mesterembereknél magasabb szinten dolgozott.
4 éve
Páger Antal, a színész-festő

Páger Antal, a színész-festő

Páger Antal, a 20. század egyik legkiemelkedőbb színésze, festőként is tehetséges volt. Festői szárnypróbálgatása a makói gimnáziumban indult. A gimnazista diákot anyja és nővére lepte meg festékkel, és a pénzügyi palota udvarán kezdett el festegetni. Apját viszont felheccelték, miért engedi, hogy a fia mihaszna tevékenységgel töltse az időt. Egyik alkalommal összezúzta a festékeket, széttépte vásznait, így akarta kiölni fiából a festői ambíciót.
4 éve
3456789 / 60

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk