Művészetek

Írói fogások

Írói fogások

„Nem történik benne semmi, csak az, hogy egy ember megeszik egy halat” – mondta Krúdy Szindbád című írását átolvasva egy nyomdász. Valóban csak ennyiről szólna Krúdy és a magyar irodalom többi, evéssel kapcsolatos műve? Mi mindent jelenthet egy étel, egy étkezés az irodalmi szövegben? Segít-e egy regény megértésében, ha tudjuk, hogy mit vacsorázott a főhős?

2 éve
Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

2 éve
Jubileumi videó pályázat

Jubileumi videó pályázat

A Magyar Shakespeare Bizottság felhívása középiskolásoknak.

2 éve
A kategória cikkei
Lengyel Lajos, a szedőből lett könyvművész

Lengyel Lajos, a szedőből lett könyvművész

Nyomdai betűszedőként indult pályája, de önműveléssel a huszadik század elismert könyvművésze, fotografikusa, tipográfusa lett.
3 éve
Erdei Sándor, a szobrászpálya vonzásában

Erdei Sándor, a szobrászpálya vonzásában

Erdei Sándor 1915. március 17-én született Makón. Az Aradi utcai református elemiben, majd a makói gimnáziumban tanult.
3 éve
Károlyi Lajos, a szentéletű festő

Károlyi Lajos, a szentéletű festő

Az irodalmi életünket jelképező csoportképen, amely 1924. szeptember 24-én a Hollósy Kornélia Színház lépcsőjénél készült, József Attila mellett álló aszkéta arcú személyt, Károlyi Lajost ma már Makón nem ismerik; pedig ő nem csupán a Tisza-parti városból idelátogató írók igaz barátja, de korábban egy esztendeig nálunk talált menedéket. Rokonságából ma is élnek Makón. Espersit Jánoshoz is mély barátság fűzte.
3 éve
Hadik Magda, az eleven portrék művésze

Hadik Magda, az eleven portrék művésze

Trianon után Makón talált otthonra. Szülőföldjét, Ópécskát és Kiszombort, ahol a Hadikcsalád tagjai nyugosznak, a Maros köti össze. Két évvel halála előtt, hetvenedik érettségi találkozóján bejárta felhőtlen, boldog ifjúságának színtereit. Meglátogatta a makói alma matert, szétnézett a marosi strandon, a kegyelet virágait elhelyezte a kiszombori síron, találkozott régi ismerőseivel. Átszellemülten idézte föl emlékeit, és hihetetlen vitalitással beszélt terveiről.
3 éve
A merészen eredeti festő

A merészen eredeti festő

Makón kereskedő családból született 1887. december 11-én. Itt járt ele¬mi¬be és a gimnázium első három osztályába. Aradon folytatta tanulmányait, ott is érettségizett. Rajztanára, Visontay Kálmán (1870–1918) fölismerte Bodzássy rajzkészségét, és sokat foglalkozott vele. Előbb Balla Frigyes (1871–1937) aradi festőművész ma¬gániskolájába iratkozott be, majd érett¬ségi után Nagybányára ment, a szabadiskola növendéke lett. Itt töltötte az 1907. év nyarát és a koraőszt is. A Réti István által közölt növendéknévsor¬ban szerepel a neve. Munkáit Iványi-Grünwald Béla korri¬gálta. A művész¬növendék ekkor ismerte meg való¬jában a plein airt és az impresszi¬onista festészetet.
3 éve
A kiábrándult művész

A kiábrándult művész

Ma már sem mint tanárra, sem mint festőre nem emlékeznek rá, sírjára is csak azt vésték: Édesapánk. Unokája még őriz néhány családi emléket, de művészetéről azt sem nagyon.
3 éve
Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő

Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő

A magyar művészettörténet érdemtelenül elfelejtett alakja. Korai halála ellenére művészete a szolnoki művésztelep értékes színfoltját képezte. Festői tehetsége alig bontakozott ki, máris súlyos betegség vonta el az alkotástól. Szépen ívelő pályája harmincnyolc évesen derékba tört.
3 éve
Szikora György, a képíró

Szikora György, a képíró

Makó első festőjét Szikora Györgyben tiszteljük. Talán a művész megjelölés még nem egészen illette meg, de iskolázott volt, a latin és a német nyelvet ismerte, a mesterembereknél magasabb szinten dolgozott.
3 éve
Páger Antal, a színész-festő

Páger Antal, a színész-festő

Páger Antal, a 20. század egyik legkiemelkedőbb színésze, festőként is tehetséges volt. Festői szárnypróbálgatása a makói gimnáziumban indult. A gimnazista diákot anyja és nővére lepte meg festékkel, és a pénzügyi palota udvarán kezdett el festegetni. Apját viszont felheccelték, miért engedi, hogy a fia mihaszna tevékenységgel töltse az időt. Egyik alkalommal összezúzta a festékeket, széttépte vásznait, így akarta kiölni fiából a festői ambíciót.
3 éve
Ács Ferenc, a plein air festő

Ács Ferenc, a plein air festő

Az ismert kolozsvári festőművészt rokoni szál fűzte Makóhoz. Az 1940. évi II. bécsi döntés után, 1941-44-ben részesült unokahúga, dr. Szilágyi Gézáné Pálffy Sára vendégszeretetében.
3 éve
3456789 / 60

Csoportot ajánlunk

Kapcsolódó linkek

hg.hu Online magazin az építészet, design és környezetkultúra témakörében.
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Kreatív Művészet Kreatív ötletek, fotók, videók minden témában a dekorációtól a street artig.
Művész-világ.hu Hasznos információk, érdekességek a film, a színház, a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet témakörében.
Napvilág.net Kulturális hírportál és online magazin.