Művészetek

Kulturális forradalom az osztályteremben

Kulturális forradalom az osztályteremben

Mi is az Europeana? Virtuális Múzeum vagy Európa Kollektív Emlékezete? 

5 éve
Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Új segédanyagok kortárs művek tanításához

Update! – Négyről ötre szaporodott az Aegon-díj honlapjáról letölthető (2016-os) tananyagok száma.

7 éve
„Europeana” az osztályteremben

„Europeana” az osztályteremben

Lőrincz Katalin, a budapesti Weöres Sándor Gimnázium tanára, részt vett a brüsszeli székhelyű European Schoolnet (EUN) és Europeana szervezetek által koordinált, egy éven át tartó, digitális tréningen. Tapasztalatairól az alábbi cikkben számol be nekünk.

5 éve
A kategória cikkei
Somogyi István, az állatfestő

Somogyi István, az állatfestő

Messzi vidékről került ide, de szellemi ébredése, a művészet iránti elkötelezettsége a Maros-parti városban bontakozott ki.
8 éve
Lengyel Lajos, a szedőből lett könyvművész

Lengyel Lajos, a szedőből lett könyvművész

Nyomdai betűszedőként indult pályája, de önműveléssel a huszadik század elismert könyvművésze, fotografikusa, tipográfusa lett.
8 éve
Erdei Sándor, a szobrászpálya vonzásában

Erdei Sándor, a szobrászpálya vonzásában

Erdei Sándor 1915. március 17-én született Makón. Az Aradi utcai református elemiben, majd a makói gimnáziumban tanult.
8 éve
Károlyi Lajos, a szentéletű festő

Károlyi Lajos, a szentéletű festő

Az irodalmi életünket jelképező csoportképen, amely 1924. szeptember 24-én a Hollósy Kornélia Színház lépcsőjénél készült, József Attila mellett álló aszkéta arcú személyt, Károlyi Lajost ma már Makón nem ismerik; pedig ő nem csupán a Tisza-parti városból idelátogató írók igaz barátja, de korábban egy esztendeig nálunk talált menedéket. Rokonságából ma is élnek Makón. Espersit Jánoshoz is mély barátság fűzte.
8 éve
Hadik Magda, az eleven portrék művésze

Hadik Magda, az eleven portrék művésze

Trianon után Makón talált otthonra. Szülőföldjét, Ópécskát és Kiszombort, ahol a Hadikcsalád tagjai nyugosznak, a Maros köti össze. Két évvel halála előtt, hetvenedik érettségi találkozóján bejárta felhőtlen, boldog ifjúságának színtereit. Meglátogatta a makói alma matert, szétnézett a marosi strandon, a kegyelet virágait elhelyezte a kiszombori síron, találkozott régi ismerőseivel. Átszellemülten idézte föl emlékeit, és hihetetlen vitalitással beszélt terveiről.
8 éve
A merészen eredeti festő

A merészen eredeti festő

Makón kereskedő családból született 1887. december 11-én. Itt járt ele¬mi¬be és a gimnázium első három osztályába. Aradon folytatta tanulmányait, ott is érettségizett. Rajztanára, Visontay Kálmán (1870–1918) fölismerte Bodzássy rajzkészségét, és sokat foglalkozott vele. Előbb Balla Frigyes (1871–1937) aradi festőművész ma¬gániskolájába iratkozott be, majd érett¬ségi után Nagybányára ment, a szabadiskola növendéke lett. Itt töltötte az 1907. év nyarát és a koraőszt is. A Réti István által közölt növendéknévsor¬ban szerepel a neve. Munkáit Iványi-Grünwald Béla korri¬gálta. A művész¬növendék ekkor ismerte meg való¬jában a plein airt és az impresszi¬onista festészetet.
8 éve
A kiábrándult művész

A kiábrándult művész

Ma már sem mint tanárra, sem mint festőre nem emlékeznek rá, sírjára is csak azt vésték: Édesapánk. Unokája még őriz néhány családi emléket, de művészetéről azt sem nagyon.
8 éve
Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő

Kléh János, a lírai hangulatú tájképfestő

A magyar művészettörténet érdemtelenül elfelejtett alakja. Korai halála ellenére művészete a szolnoki művésztelep értékes színfoltját képezte. Festői tehetsége alig bontakozott ki, máris súlyos betegség vonta el az alkotástól. Szépen ívelő pályája harmincnyolc évesen derékba tört.
8 éve
Szikora György, a képíró

Szikora György, a képíró

Makó első festőjét Szikora Györgyben tiszteljük. Talán a művész megjelölés még nem egészen illette meg, de iskolázott volt, a latin és a német nyelvet ismerte, a mesterembereknél magasabb szinten dolgozott.
8 éve
Páger Antal, a színész-festő

Páger Antal, a színész-festő

Páger Antal, a 20. század egyik legkiemelkedőbb színésze, festőként is tehetséges volt. Festői szárnypróbálgatása a makói gimnáziumban indult. A gimnazista diákot anyja és nővére lepte meg festékkel, és a pénzügyi palota udvarán kezdett el festegetni. Apját viszont felheccelték, miért engedi, hogy a fia mihaszna tevékenységgel töltse az időt. Egyik alkalommal összezúzta a festékeket, széttépte vásznait, így akarta kiölni fiából a festői ambíciót.
8 éve
3456789 / 60

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk