A modern és ősi Mann
Sulinet
2012/05/18 08:00
2076 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A huszadik századi német irodalom legjelesebb képviselője kétség kívül Thomas Mann volt. Goethe utódjának is tartják őt, hiszen írói munkássága remekművek sorával gyarapította a világirodalmat. 

thomas_mann_01_520 Thomas Mann 1875. június 6-án született Lübeckben. Szülei vegyes házasságából született második gyermekként. Anyja brazil származású volt, apja viszont német szenátor és kereskedő. Idősebb testvére Heinrich Mann öccséhez hasonlóan író lett.

Középiskolai tanulmányait Münchenben végezte, ekkor már édesapja nem élt. Már ekkor újságírói munkákat kap és bátyja révén egy komolyabb folyóirat munkájában is részt vehet.

1896-ban, mindössze 21 évesen megjelent első elbeszélése, melyet két évvel később első novelláskötete követett. Ekkor kap felkérést egyik legfontosabb és legismertebb regényének megírására, ez lett A Buddenbrook ház.

1905-ben feleségül vette Katja Pringsheimet, aki nemcsak társa és hat gyermekük édesanyja, de szellemi partnere is volt az írónak. A következő években is sorozatban publikálta sikeres műveit, közöttük a Tonio Krögert, a Halál Velencében-t. Ám az első világháború idején más hangvételű művek publikálásába kezd: megjelenik Egy nemzetpolitizáló elmélkedései című esszéje, melyben a háború szükségességéről ír nacionalista felhanggal. Ennek ellent mond, hogy később a polgári demokrácia híve lesz és békét köt bátyjával is, akivel korábban ellentétes nézeteik miatt került szembe.

1929-ben Nobel-díjjal jutalmazzák főművének, A Varázshegynek elkészítéséért. A regényt még a háború előtt kezdte írni, ám csak 1924-ben publikálta. 1933-ban Párizsba látogatott, mint vendégelőadó, ám hazájába már nem tért vissza; a fasiszta Németország jó pár kortársához hasonlóan őt is elijesztette. Ezután rövid ideig Svájcban, majd az Egyesült Államokban élt, ahol az írás mellett előadásokat tartott és élénken protestált a fasizmus eszméje és a történelmi folyamatok ellen. Még a BBC is sugározta üzeneteit, melyeket a rádióban továbbított otthon maradt honfitársainak. Így vált ismerté híres mondása: „Ahol én vagyok, ott van Németország.” 1922-ben egyik előadó körútja révén Budapestre látogat, József Attila ekkor írja tiszteletére a Thomas Mann üdvözlése című verset.

A Buddenbrook ház és A Varázshegy mellett ugyancsak nagyon fontos műve a József-tetralógia. A négyrészes regényciklus főszereplője a bibliai József, akit testvérei megpróbálnak megölni, ám ő később, mikor már nagy és befolyásos ember lesz, megbocsát testvéreinek és visszafogadja őket. Szintén nagyon fontos mű az 1947-es Doktor Faust.

1947 után többször visszatért Európába, amely gyanakvást kelt az amerikaiakban. Ráadásul nem foglalt állást a kettészakadt Németország ügyében sem, amely további bizalmatlanságra adott okot második hazájában. A kellemetlenségek miatt újra Svájcba költözött. Még megünnepelték nyolcvanadik születésnapján, ám augusztus 12-én súlyos trombózisa végzett a híres íróval.

Nagysága és írói hagyatéka ma is példaértékű. Igazi klasszikus alkotó, aki mégis sokat merített a kor eszményeiből. Modern volt, ám mégis sokszor merített ősi témákból, melyeket átültetett és megfeleltetett kora kérdéseinek és személyes érintettségének. 

Kapcsolódó linkek

Europeana Európa digitális archívuma
MANDA - Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet honlapja Filmhírek, ajánlók, plakátok, fotók, programok, archívum.
Europeana tanár szemmel Ötletek az Europeana tartalmak felhasználásához

Tartalmak a Tudásbázisban

Irodalom 10. osztály Epika, líra és dráma a felvilágosodás korában
20. századi magyar írók Móra Ferenc, Illés Gyula, Márai Sándor...
A reneszánsz művészet Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra Képek tartalma és formanyelve

Csoportot ajánlunk