Nyelvek

Tejföl, tejfel, igen, nem?

Tejföl, tejfel, igen, nem?

Ha egy opciót kevesebben választanak, még nem feltétlenül helytelen.

9 éve
Nyelvi intelligencia fejlődése gyermekkorban

Nyelvi intelligencia fejlődése gyermekkorban

Már a 19. század elején komoly vitákat váltott ki a pszichológusok között, hogy vajon a gondolkodás és az intelligencia között milyen kapcsolatok feltételezhetők, s hogy ezek hogyan és miként befolyásolhatók és alakíthatók a gyermeki gondolkodás fejlesztésében.

9 éve
Tíz tuti tipp angolból

Tíz tuti tipp angolból

Az angoltudás manapság nélkülözhetetlen, de eljutni a megfelelő szintre, nem könnyű feladat. Folyamatos gyakorlást és tanulást igényel, ha up-to-date, azaz naprakész szeretnél lenni. A nyelvtanulók számára az egyik leghatékonyabb megoldás, ha anyanyelvi beszélővel gyakorolnak. De mit lehet tenni, ha egy anyanyelvi beszélő sincs a közelben? Íme 10 egyszerű tipp arra, hogyan fejleszd a beszédkészéged!

6 éve
A kategória cikkei
Érettségi tételek - A hangtani törvényszerűségek – a magánhangzó- és a mássalhangzótörvények

Érettségi tételek - A hangtani törvényszerűségek – a magánhangzó- és a mássalhangzótörvények

Amikor beszélünk, hangokat ejtünk ki – de egyszersmind szavakat (és mondatokat stb.) is formálunk. A szavak esetén nem különálló hangokat ejtünk ki, hanem hangok kapcsolatát. Az ilyen hangkapcsolatokban az egyes hangok hatással vannak egymásnak; más szóval: nem közömbös, hogy egy hang milyen hangkörnyezetben hangzik el. A hangok egymásra hatását alkalmazkodásnak, az alkalmazkodás törvényeit pedig hangtörvényeknek nevezzük. Az alkalmazkodás fiziológiai (hangképzési) és egyszersmind nyelvtani jelenség; szerepe a hangképzés simábbá tétele.
10 éve
A toldalékok fajtái

A toldalékok fajtái

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének legfőbb letéteményesei a toldalékok, melyekkel olykor egészen hosszú és bonyolult szóalakokat vagyunk képes létrehozni.
10 éve
Érettségi tételek 2014 - Nyelvváltozatok

Érettségi tételek 2014 - Nyelvváltozatok

Hogy megértsük egymást a mindennapi kommunikációban, egy nyelvet használunk. De vajon sejtjük-e, hogy ennek az „egy nyelvnek” milyen sok színe, árnyalata van?
10 éve
Kazinczy-féle nyelvújítás

Kazinczy-féle nyelvújítás

A 18. század második felében felmerülő nyelvújítási igény több évtizedes munkának és vitának a kezdetét is jelentette. A folyamatnak köszönhetően temérdek új szóalakkal gazdagodott a magyar nyelv.
10 éve
A magyar helyesírás

A magyar helyesírás

Annak érdekében, hogy jobban értsük egymás írásba foglalt gondolatait, értenünk és követnünk kell a magyar helyesírás szabályait.
10 éve
A közlésfolyamat funkciói

A közlésfolyamat funkciói

Miért kommunikálunk? Amellett, hogy egyszerűen nem tehetünk mást, hiszen a kommunikáció elemi szükségletünk, a közlésfolyamatok célja több szempontból is megközelíthető.
10 éve
A közlésfolyamat tényezői

A közlésfolyamat tényezői

Mindenfajta kommunikáció általánosítható néhány közös tényező kiemelésével, amelyek jól modellezik az információcsere működését.
10 éve
Nem nyelvi eszközök

Nem nyelvi eszközök

Az emberi kommunikáció, vagyis közlésfolyamat rendkívül összetett. Amellett, hogy szavakkal, mondatokkal nyelvileg, azaz verbálisan fejezzük ki magunkat, rengeteg olyan jelet használunk, amelyek nem a nyelvi kifejezésmód körébe tartoznak. Ezeket nevezzük összefoglalóan nem nyelvi vagy nem verbális (esetleg nonverbális) kifejezőeszközöknek.
10 éve
Kutyát ír, kutyát mond?

Kutyát ír, kutyát mond?

A közkeletű vélekedés szerint a magyar nyelv kiejtése azért könnyű, mert azt mondjuk, ami le van írva. Nem árt azért felkészülni egy-két meglepetésre e tekintetben.
10 éve
A nyelvi jelrendszer

A nyelvi jelrendszer

Nap mint nap használjuk, akár beszélünk, akár írunk, de még akkor is, ha csupán gondolkodunk: a nyelv jelek összességéből áll, amelyek bizonyos szabályok szerint rendbe szerveződnek.
10 éve
1234567 / 10

Sulinet a Pinteresten!