Álomóvoda Bátonyterenyén
2010/11/24 08:00
3841 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

A Bátonyterenyei óvodánál jobbat el sem tudnék képzelni egy kisgyerek számára. Itt ugyanis minden kicsi kiteljesítheti képességeit, tehetségét - családi, szociális, etnikai hátterétől függetlenül -, mindezt varázslatos környezetben, óvó, szerető, gondoskodó pedagógusok között. Az itt alkalmazott példaértékű gyakorlatok az Educatio Szolgáltatói kosarában is megtalálhatók, így más intézmények is megismerhetik és átvehetik a bevált módszereket.

Amikor beléptem a Bátonyterenye Kistérségi Óvodába, arra gondoltam, bárcsak újra ovis lehetnék, és bárcsak itt lehetnék kisóvodás. Ilyen hangulatos óvodát ugyanis álomovoda2 még sehol sem láttam. Itt olyan játékok és bútorok között tölthetik mindennapjaikat a kicsik, olyan foglalkozásokkal nevelik, fejlesztik és szórakoztatják őket, ami minden gyerek álma. A bátonyterenyei intézményben csendben, figyelve, mosolyogva játszanak az ovisok, kis csoportokban, együtt a romákkal, a hátrányos helyzetű csemetékkel. A gyermekbarát szobák könnyen átrendezhetők, a kis munkasarkok könnyedén leválaszthatók vagy éppen bővíthetők. A dekorációt tekintve minden apró részletre figyeltek a pedagógusok, nincs olyan hely, ahol ne lenne valami kedves kis díszlet, növény, az asztalon pedig mindig van harapnivaló és tea, amit reggelente a gyerekekkel közösen készítenek el. De van még valami, ami miatt itt szeretnék óvodás lenni következő életemben: az óvodapedagógusok végett, ugyanis soha nem tapasztalt pedagógusi hozzáállást és szeretetet érzékeltem.

Elő a hátrányokkal

A bátonyterenyei intézmény óvodapedagógiai tevékenységének egyik alapköve az esélyegyenlőség. Bármi is okozza a hátrányt, itt befogadják, nevelik és fejlesztik a hátrányos helyzetű gyerekeket. A cél, hogy minden lurkó számára egyenlő esélyt teremtsenek a sikeres iskolakezdéshez, hogy biztos alapokkal indulhassanak az iskolai kihívások elé. A 75 férőhelyes óvodában a gyerkőcök három csoportban nevelkednek. A csoportok vegyes életkori összetételűek és kultúrkör tekintetében is igen sokfélék. A gyerekek 52%-a hátrányos helyzetű - melynek 33%-a halmozottan hátrányos helyzetű -, 44%-uk pedig roma kisebbséghez tartozik. A különbségek csökkentésére korszerű pedagógiai módszereket alkalmaznak Bátonyterenyén, melyeket a gyerekek szociokulturális helyzetéhez igazítanak. Nevelésfilozófiájuk középpontjában az individualizáló, szocializáló személyiségfejlesztés áll, eköré csoportosítanak mindent: a korszerű pedagógiai módszereket, a tanulásszervezési eljárásokat. Nagy jelentősége van a differenciálásnak, a kooperatív technikák alkalmazásának és a projektmódszernek.

Kompetencia alapú nevelés

A tudásalapú társadalom és az élethosszig tartó tanulás alapja a kíváncsiság, önérvényesítés, rugalmasság, kreativitás. Az óvodai nevelőmunkában nagy hangsúlyt álomovoda3 fektetnek a kompetenciák alakítására, vagyis az ismeretek teljesítményképes tudássá történő emelésére, az alkalmazási, felhasználási képességek fejlesztésére, így az egész nevelő munkát a kompetencia alapú nevelés alapelvei hatják át. Megteremtik a lehetőségét annak, hogy a gyerek játékon, művészeten, alkotómunkán keresztül szerezze meg azokat az élményeket, melyek megnyitják s ébren is tartják a vágyat a környező világ megismerésére, a tanulás örömének átélésére. Ebben az életkorban az igazi ismeret az, amit a gyerek önmaga szerez meg. Az eltérő fejlettségű és képességű gyerekek a világot, annak megismerését nagyon sokféle úton és módon fogják fel, van, aki zene útján, más pedig a kezecskéjével. A Bátonyterenyén alkalmazott kompetencia alapú óvodai nevelésen keresztül sokféle, változatos módszerekkel, különböző utak bejárásához adnak támogatást. Itt a hagyományos értelemben vett foglalkozások helyett felajánlott tevékenységek vannak, melyek közt szabadon választhatnak a gyerekek, ami mindennél hatékonyabb.

Az általános feladatokon túl speciális feladatok ellátását is felvállalják a gyerkőcök sajátos szükségleteihez igazodva:

  • egyéni, fejlesztő, differenciáló pedagógiai ellátás szakirányú végzettségű óvodapedagógusokkal
  • logopédiai ellátás kistérségi logopédusokkal, beszédnevelő óvodapedagógusokkal
  • preventív torna, gyógytestnevelés szakirányú végzettségű óvodapedagógusokkal, kistérségi gyógytestnevelőkkel
  • vízhez szoktatás, úszástanulás a város tanuszodájában
  • sóterápia alkalmazása

Kibontakozó képességek

S hogy miben fejlődik a gyerek a módszerek hatására? Az óvodai nevelés során négy alapképesség fejlesztésére helyezik a hangsúlyt: a testi, értelmi, álomovoda6 kommunikációs és a szociális képességekre. Még a dokumentációs rendszer is ehhez igazodik, maga a csoportnapló is a nevelő munka tervezéséről árulkodik. A differenciálás három szinten történik: az átlagos gyerekre, a tehetséges gyerekekre és a sajátos nevelési igényű óvodásokra tervezik a foglalkozásokat. De magában a tervekben is differenciálnak, hiszen minden gyereknek van saját fejlődési naplója. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek egyéni fejlesztési terve is van, melyet heti rendszerességgel készítenek el az óvodapedagógusok attól függően, mely területen igénylik a legtöbb fejlesztést. A tervhez tevékenységet is kötnek, s megjelölik az eszközt és a módszert is. A fejlődést háromhavonta értékelik és beszélnek a szülőkkel is, majd megtervezik a következő három hónap fejlesztési feladatait.

Szülők az óvodában

Az óvoda célja továbbá a család és az óvoda közötti együttműködés kialakítása a csemeték közös nevelése érdekében, hogy sikeres, helyüket megtaláló, a változásokkal lépést tartani tudó, egyéniségüket megőrző, másokkal együttműködni képes gyerekek, majd felnőttek legyenek. A szülőt ezért partnerként vonják be az óvodai folyamatokba, döntésekbe, fejlesztve ezzel az óvoda és a gyermek közötti kommunikációt, s az előítéletektől mentes elfogadó környezetet. A közvetlen kontaktus által a szülők jobban azonosulnak az óvodapedagógus törekvéseivel és átélik a családi nevelés felelősségét. Már azzal beszélgetésre sarkallják a szülőket, hogy reggelente csak jelszóval léphetnek be az oviba. A nyitott óvodai programok (klubok, szabadidős tevékenységek, rétegszülői szolgáltatások, családi napok, nyílt óvodai napok, hetek, óvodai ünnepek, hétvégi játszóházi foglalkozások stb.) is a gyerekek érdekét szolgálják, valamint a családok életét könnyítik meg. Ezen kívül tehetséggondozó gyerekprogramok is működnek, minden évben más-más településen: tagóvoda bemutatkozása népi játékfüzérrel, palóc kisdalnokok énekmondó bemutatkozása, vers- és mesemondó bemutatkozás, gyermekrajz kiállítás, az óvodapedagógusok színjátszó- és bábcsoportjának, dalkörének szórakoztató műsora.

A megvalósítás feltételei

Itt azt vallják, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek sikeressége az óvodai nevelés méltányosságának megvalósításával érhető el. Ez olyan nevelési környezet álomovoda7 kialakítását igényli, ahol minden gyermek ki tudja teljesíteni képességeit, tehetségét – családi, szociális, etnikai hátterétől függetlenül. Elengedhetetlen az indulási esélyek egyenlősége. Ahhoz, hogy egy óvoda ilyen környezetet teremthessen, nélkülözhetetlenek a támogatások, pályázatok. A bátonyterenyei óvoda többek közt HEFOP-os és TÁMOP-os forrásoknak köszönheti fejlődését, az integrált nevelés megvalósítását.

A példaértékű gyakorlatait évek óta sikeresen működtető óvoda a 2009/10. nevelési évtől referenciaintézményként is működik annak érdekében, hogy az integrációs óvodai fejlesztő program és a kompetencia alapú óvodai nevelés sikeresen valósulhasson meg más intézményekben is. Az ország minden tájáról érkeznek jelentkezők, akik szeretnék elsajátítani a kiváló módszereket. A jó gyakorlatok célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének támogatása, az eltérő egyéni szükségletek és életkori jellemzők ismeretében a személyiség kibontakoztatása az Óvodai Integrációs Fejlesztő Program és a kompetencia alapú óvodai nevelés szellemiségében.

Radicsné Pintér Ilona, az óvoda vezetője szerint nagyon nagy hiánypótlás a Szolgáltatói kosár, hiszen színvonalas, kontrollált jó gyakorlatokat tesz közzé. Emellett persze nélkülözhetetlenek a gyerekszerető, jóakaró, felkészült, innovációra nyitott, elhivatott pedagógusok is. Itt mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, hiszen az óvodában töltik a nap nagy részét. A bátonyterenyei intézmény dolgozói hisznek a gyermekben és önmaguk elképzelésében, az alkotó pedagógiában, miszerint a ma gyermekének megértő, elfogadó, szerető, alkotó óvodapedagógusra van szüksége, aki tudja követni a változásokat és tud élni a szakmai szabadsággal. S hisznek abban, hogy a korai képességgondozás, a problémák korai felismerése és korrekciója nem csak a gyerekek pályafutását könnyíti, hanem hosszabb távon is jelentős eredményt hozhat. Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken is, jelenleg alapozó terápiára iskoláztak be két főt. Ezt azért tartják fontosnak, mert a valamiféle ártalomtól terhelt, fejlődési rendellenességgel rendelkező gyerekek fejlesztését a mozgás oldaláról a leghatásosabb megközelíteni. Újdonság lesz ősztől a kölcsönzési rendszer is. Ezzel összekapcsolják a játékot a könyvkölcsönzéssel, tehát egyszerre tanítják a gyereket játszani és könyvet nézegetni, és a család is elmegy majd a könyvért. A pedagógusok azt tapasztalták, ha szülő látja, hogy az óvodában törődnek a gyerekkel, hogy milyen nagyszerű tevékenységekben vehet részt a gyereke, akkor ő is mindent megtesz majd a gyerekéért.

Bátonyterenyén tehát derűs, színes, biztonságos és tevékeny az óvodai élet. Itt minden gyerek esélyt kap saját értékeinek felismerésére, a saját lehetőségeinek megfelelő fejlődéshez.

Az óvoda a következő címmel tett közzé jó gyakorlatokat a Szolgáltatói kosárban: álomovoda6

  • "Alkotó játéksziget” – kézműves műhely az Őzike Tagóvodában
  • "Kalandra fel!" - Családi Erdei Óvodai Program
  • Kompetencia alapú óvodai nevelés
  • Sokan sokfélék vagyunk - Integrációs Óvodai Fejlesztő Program működtetése

A jó gyakorlatok dokumentációja innen tölthető le.

További követendő példák:

Beszámoló a hejőkeresztúri IV. Béla Körzeti Általános Iskoláról >>

Beszámoló a Hatvani Középiskoláról >>

Beszámoló a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumról >

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!