Jó gyakorlat a Gondviselés Óvodában
2013/09/02 08:00
6127 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük.
(Mt 7,12)

A fóti Gondviselés Óvoda 1994-ben kezdte működését. Az erkölcsi nevelés szükségességét már akkor fontosnak tartották. Mára jó gyakorlatuk bizonyítja sikereiket. Programjukról Szerepi Imréné óvodavezetővel beszélgettünk.

ovi_converted

Miért tartják fontosnak a kisgyerekek erkölcsi nevelését?

Valljuk, hogy az erkölcs (mint viselkedési norma) alakítása – tudatosan, vagy a tudatosság jelenléte nélkül – már az óvodáskorban jelen van.

Sokat gondolkoztunk azon, hogyan is közelítsük meg ezt a területet. Közös álláspontunk lett, hogy olyan erkölcsi alapot alakítsunk növendékeink személyiségében, amire a későbbiekben jól tudnak építeni az iskolák, a gyermekek nevelését-fejlesztését átvevő pedagógusok.

Mi ezt egyúttal a vallásos nevelés alapjának is tekintjük. Éppen ezért a hitismeretben egészen alapvető ismereteket nyújtunk, a hangsúlyt az erkölcsi nevelésre helyezzük.

Erkölcsi nevelésünkben a gyermekek életkori és fejlődési sajátosságait figyelembe véve haladunk.

Milyen feltételei vannak a hatékony erkölcsi nevelésnek?

A hatékony erkölcsi nevelés feltételének tartjuk az óvodapedagógus, a gyermekekkel foglalkozó felnőttek személyét. Náluk kiemelném, hogy rendelkezzenek azzal a biztos erkölcsi értékrenddel, amelyet az óvodában képviselni szeretnénk. A másik fontos dolog a személyiségükben a kommunikáció megvalósulása.

Szintén feltétel az erkölcsi nevelés szempontjából az óvodai közösség légköre. Milyen a dolgozók egymással való kapcsolata, rendelkeznek-e közös értékrenddel.

Emellé állítjuk a családdal való kapcsolatot is, hiszen a velük való együttműködés nélkül aligha lesz eredményes a nevelésünk.

Milyen alapelveket határoztak meg?

Az első, legfontosabb alapelvünk, hogy az erkölcsi nevelésnek be kell épülnie a mindennapokba, az óvodai élet természetes elemévé kell válnia. Ahogyan a zenével, a mesével, az ábrázolás különböző lehetőségeivel, illetve az örömteli mozgás lehetőségeivel minden nap megkínáljuk a gyerekeket, ugyanígy szükséges jelen lennie az erkölcsi nevelés lehetőségeinek is az óvodában.

Amit át akarunk adni a gyermekeknek, abban elsősorban az óvodapedagógus legyen jártas. Pl.: felelősségvállalás, szolgálat, békességszeretet, szelídség, szeretet, elfogadás. A gyereknek nem csak tudni, hanem éreznie/átélnie is kell, hogy őt valóban szeretik.

Hogyan zajlik az erkölcsi nevelés a gyakorlatban?

Az erkölcsi nevelés alakításának sorrendje nálunk a következő:

Ilyen vagyok – Önismeret alakítása

Dicséret, pozitív értékelés, megerősítés – a gyermek megismeri saját értékeit, erősségeit és gyengeségeit – ez akkor lesz valós és hiteles, ha a pedagógustól és a társaitól folyamatosan kapja a jelzéseket. Észre kell venni mindennap. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne teljen el egy nap úgy, hogy minden gyermek meg nem kapja a neki szükséges személyes figyelmet.

Ilyen ő – társismeret – a másik elfogadásának alakítása

Dicséret, pozitív megerősítés, értékelés, segítő támogatás – a gyermek megismeri a másik értékeit, erősségeit, képet kap arról, miben jobb, miben gyengébb nála a társa.

A közösség alakítása

Közös „örömös” tevékenységek, jó kedv, példamutatás, az együttlét élménye, barátságok, szeretetkapcsolat… mind nagyon fontos elemei a nevelésünknek.

Én és a közösség 

Az erkölcsi ismeretek és a szabályok követése a közösségi élet meghatározó része. – a gyermek megtapasztalja, mivel teheti gazdagabbá, színesebbé közösségét/csoportját – ebben is a pedagógus segít kezdetben, majd egyre inkább önállósodnak a gyerekek, sőt, nevelik, formálják is egymást! 

A családokkal való kapcsolat:

Az erkölcsi nevelés szempontjából három eshetőség van:

  1. Egyezik a család és az óvoda értékrendje
  2. Nem egyezik a család és az óvoda értékrendje
  3. Nem fogalmazódik meg konkrét értékrend a családban

Hogyan vonják be a családokat?

Az óvodával való ismerkedés/beíratás alkalmával már beszélünk a képviselt értékekről.

A családlátogatás/szülői értekezlet alkalmával egyértelműen jelezzük az értékrendet, az elvárásokat.
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a családokkal való kapcsolattartásra. A családi programok (kirándulások, alkotó napok, sport alkalmak, kulturális programok, lelki programok…) jó alkalmak arra, hogy az erkölcsi nevelés témájában is szabadon véleményt cseréljünk, szükség esetén segítséget nyújtsunk. Tapasztaljuk, hogy a fiatal családok nyitottak ezekre a kérdésekre és hálásan fogadják mindazokat az észrevételeket, ötleteket, amelyekkel segítjük a szülő-gyermek kapcsolat harmonikus, szeretetteljes megélését.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!