Mappa portfólió - a gyermekről
2014/02/11 17:12
6199 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az Óvodavezetési Ismeretek februári számában olvasható az óvoda –iskola átmenet támogatását szolgáló mappa portfólió, amely új fejlesztése lehet az ezt felvállaló intézményeknek. A mappa portfólió a TÁMOP 3.1.1 II. szakasza keretében nyert kidolgozást. A javaslat szabadon variálható, az eddigi tapasztalatoknak, az intézmény helyi sajátosságainak megfelelően. Adaptációja bemutatható az e-portfólióban is.

ovi_portfolio

A fejlődés és fejlesztés nyomon követésének lehetséges mappa-gyakorlata

Óvodapedagógus körökben – manapság – a portfólióról elsősorban az óvodapedagógus portfóliója jut eszünkbe.  A közvetlen aktualitások mellett azonban a gyermeki portfólió szakmai kidolgozása is vállalható, – érdemes ezen gondolkodni.   A cikkben bemutatásra kerülő struktúra-javaslat szabadon variálható, illeszthető a saját intézmény arculatához, jelenlegi gyakorlatához.

Az Óvodavezetési Ismeretek őszi számaiban került bemutatásra az Educatio Nkft. szakmai felügyeletével irányított, a TÁMOP 3.1.1 II. szakasza keretében megvalósuló óvodai kutatás-fejlesztés, amelynek két témája az eredményes óvoda-iskola átmenet és a hátránycsökkentés intézményi támogatása. A kutatás-fejlesztés egyik kiemelt javaslata az eredményes óvoda-iskola átmenet jó gyakorlatait feltárva közvetlenül kapcsolódik a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításához, amely kötelező dokumentációvá teszi a gyermek fejlődésének nyomon követését. Az említett javaslat lényegében azt tartalmazza, hogy az óvoda által vezetett dokumentáció hasznosulása ne csak a tankötelezettség megkezdésében jelentsen szakmai támogatást (erre vonatkozik pl. a 15/2013. (III.26.) EMMI rendelet 7.§ ((1) ad pontja), hanem egységes szabályozásban is jelenjen meg az iskola részéről való átvétel és együttműködés.

A mappa portfólió rendszer felépítése az óvodában

A mappákat összefoglaló táblázat információiból látható, hogy az egyes óvodai években más és más prioritással készülnek, egészülnek ki a portfóliók. 

Gyűjtő mappa:

  • Funkciója központi, innen indul ki minden tartalmi mappa összerendezése.
  • Ha az alap gyűjtő mappa hiányos, akkor a belőle építkező mappák sem mutathatnak a gyermekről teljes képet.
  • Az információk tárházát jelenti az elektronikus rögzítő felület által adott formátumok felhasználásával:
  • dokumentumok: a gyermek rajzai, események, történések bemutatása; jellemzések, esetleírások, személyes feljegyzések, vidám mondatok
  • képek: a gyermek játékáról, kapcsolatairól és tevékenységeiről, szocializációs törekvésekről; gyermekmunkák szkennelése; hangulatok, érzések megörökítése, a 3-4 év folyamatos dokumentálása
  • videofelvételek/hangfelvételek: Az évenkénti felvételt javasolunk, nagyon élvezik a gyerekek, amikor nagycsoportban visszahallgatják, illetve vissza nézik magukat. A szülőknek is különös értékkel bír.  Lehetőséget biztosít a gyermekek külső fejlődésnek nyomon követésére, segíti az integritás megvalósulását.

Fejlődési mappa: alapvető célja a gyermek fejlődését, előrehaladását bemutatni, az adatok összehasonlító elemzését tartalmazhatja.

Folyamat mappa: bármilyen nevelési folyamatra aktualizálható, az egy-egy területhez tartozó minden kis építőelem bekerül ide. 

Bemutató mappa: a gyermek optimális személyiségfejlődését mutatja, eredményekkel, részletekkel, az óvodai időszak zárásaként, készülve az iskolába. Fontos prioritásokat élvez benne a különböző készségek, kompetenciák bizonyítása, a gyermek személyiségének összetettségét, sokszínűségét mutatva. 

Bemutató tabló: időben egyszer, záró bemutató tabló funkcióval kiállítás készítése. Az egyénenként elkészülő tabló 50x70 cm-es, keretezett formátumú. A tablók, poszterek alkalmasak arra, hogy a válogatás után egy egyedi design-nal (képpel, rajzzal, fotóval) minden gyermek a saját arculatát mutassa be. A gyermek közösen dönt az óvodapedagógussal és a szülőkkel arról, hogy mire büszke, mi kerüljön a tablóra az óvodai 3-4 év anyagából.

Értékelő mappa: szerepe kiemelkedő az egyéni fejlesztési tervek készítésében, a gyermekekkel való egyéni törődés tekintetében.

Speciális mappa lehet:

  • „Mi leszek, ha nagy leszek?” című mappa: a távolabbi jövőképhez kötődő elképzelések, rajzok, fogalmazványok, interjúk, videofelvételek stb.
  • „Iskolába készülök” című mappa: segíthet áthidalni az óvoda-iskola átmenet feszültségét, hiszen a gyermeknek alkalma van beszélni róla, készülni rá, mappát rendezni (például: mit vinnél magaddal, mire vagy büszke, mit jelentett számodra az óvodában eltöltött 3-4 év; tehetséges területek bemutatása, mérési eredmények, pedagógiai jellemzések, szakmai team értékelések, visszajelzések, visszatükrözések a gyermekről, családjáról).

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!