Óvoda-pedagógusképzés a Benedek Elek Főiskolán
2004/05/23 08:00
2654 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Óvó néninek, illetve óvó bácsinak lenni összetett feladat. A jó énekhang és ritmusérzék, a szép beszéd, vagy a sportos testalkat mind felvételi követelmény. Emellett persze még fontos többek között a gyerekszeretet és a türelem.

Az óvodapedagógusi képzés során többek között társadalomtudományi alapismereteket tanulnak a hallagatók (filozófia, etika, szociológia, bevezetés a magyar művelődéstörténetbe, informatika, ökológia, művészettörténet, zenetörténet, nyelvtan és nyelvművelés, beszédművelés, anatómia - élettan - egészségtan, matematika.) A pszichológiai ismeretek az általános-, fejlődés-, személyiség-, szociál-, pedagógiai-, játék- pszichológia, drámajáték - önismeret területére terjednek ki. A pedagógia területén általános pedagógiát, nevelés- és oktatáselméletet, neveléstörténetet, játékpedagógiát, gyógypedagógiát, fejlesztőpedagógiát és összehasonlító óvodapedagógiát tanulnak. Az óvodapedagógiai szaktárgyak közé tartozik: a testnevelés és módszertana, ének-zene és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, bábjáték és módszertana, matematikai nevelés módszertana, környezet megismerésére nevelés és módszertana, írók a gyermekkorról, népköltészet gyermekeknek, a gyermekirodalom alkotásai, bevezetés az óvodai anyanyelvi nevelés gyakorlatába. A főiskola gyakorló óvódával (soproni Zsilip utcai Óvoda) rendelkezik, ahova egyéni és csoportos óvodai gyakorlatokra, illetve összefüggő területi szakmai gyakorlatokra és nyári nevelési gyakorlatra mennek a hallgatók. A diploma megszerzésének feltétele az állami alapfokú C típusú nyelvvizsga is.
A felvételi többféle képességet mér. Ének-zenei, beszédalkalmassági, és testi alkalmassági vizsga vár a jelentkezőkre. Az ének zenei alkalmassági vizsga során néhány magyar népdalt vagy műzenei szemelvényt kell előadni emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), illetve rövid ritmussorok visszahangoztatását várják többek között (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással. A beszédalkalmassági vizsga során azt állapítják meg, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára. Feladat: 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak, a szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. A tájnyelvi ejtés természetesen nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. A testi alkalmassági vizsga során a követekző feladatok szerepelnek többek között: közepes iramú, folyamatos futás, oktató által vezetett zenés gimnasztika, egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, néhány lépés nekifutásból - keresztbe állított és felfordított - pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra stb. Az egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét háziorvossal kell igazoltatni. A kötelező továbbá a tüdőszűrés egy éven belüli igazolását be kell mutatni.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!