Óvodás vagy iskolás?
2013/05/27 14:20
2684 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Az óvodai és iskolai beiratkozások időszakában aktuális kérdés, hány éves kortól kötelező a következő tanévtől az óvodába járás, s vajon hatéves gyermekünk maradhat-e még egy évet az oviban vagy iskolás lesz szeptembertől?

portrait_of_lovely_girl_drawing_with_colorful_penc

Óvodai felvétel

A 2013. évi óvodai felvételek során is, - és a jövőben – az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2014. szeptember 1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Vagyis nem lesz egységesen kötelező az óvodába járás 3 éves korban! Azok a családok, ahol a gyermek optimális fejlődése, szocializációja biztosított, felmentést kaphat, ahogy jelenleg is felmentheti az óvodaköteles gyermeket az óvodavezető.

Lényegében a felvételi protokoll nem változott, egy dologban azonban igen: az új törvényben már nem szerepel, hogy a kötelező felvételt biztosító óvoda - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét – nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről szóló törvény 41. §-a alapján jogosult a gyermek napközben ellátásának igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte.

Ugyanakkor továbbra is alkalmazzuk a rendeletet, mely szerint „Fel kell venni az óvodába, illetve a kollégiumba azt, akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, illetőleg, ha az intézeti elhelyezett tanuló felvételét a törvényes képviselője kezdeményezte.”

Tankötelezettség

A tankötelezettségre vonatkozó változásokat 2013. január 1-je óta kell alkalmazni. Az új közoktatási törvény előírása szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

A tankötelezettség kezdetéről az óvodavezető vagy a szakértői bizottság dönt. A szakértői bizottság az illetékes, ha a gyermek nem járt óvodába, és akkor is, ha az óvoda vagy a szülő kezdeményezésére iskolaérettségi vizsgálatra van szükség annak eldöntésére, hogy a gyermek maradjon-e még egy évet vagy sem. Más a helyzet, ha a gyermek hatéves kor előtt (várhatóan) eléri a fejlettséget, ekkor a Kormányhivatal, a szülő kérelmére, szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.

Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése

A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével és oktatásával, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekekkel kapcsolatos szakértői vélemény elkészítésével összefüggő eljárást, a szakértői bizottság működését, az országos és más szakértői és rehabilitációs tevékenységet, az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezésének és működtetésének részletes szabályai külön rendeletben kerülnek kidolgozásra, csakúgy, mint az ágazati minőségpolitikai feladatok ellátásának szabályai, és a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve.

Kiemelt jelentőségű az integráció kérdésköre. A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanulók számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelés-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban történhet.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!