Útmutató az Óvodai IPR-hez
Varga Szilvia
2010/05/14 08:00
5201 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az uniós csatlakozással lehetőség nyílt a közoktatási intézményekben egyre szükségesebbé váló integrált nevelés megvalósítására. Az óvodai integrációs program a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek személyiségfejlesztését, tehetséggondozását, felzárkóztatását célozza. A program hatékony segítséget nyújt az óvodáknak, óvodapedagógusoknak, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ugyanolyan eséllyel induljanak az iskolába, mint kortársaik.

Az óvodai integrációs program

Az óvoda nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek esélyei egyenlőek legyenek a kortársaikéval. Az iskoláskor kezdetéig a gyerekek fejlődésének üteme messze meghaladja a későbbi életszakaszok fejlődésének sebességét. Az alapvető készségek, melyek a sikeres iskolakezdés feltételei, kisgyermekkorban, óvodáskorban az agyi érési folyamatok lezárulásáig - megterhelés nélkül - rendkívül hatékonyan fejleszthetőek. A kisgyermekkorban történő pedagógiai támogatás jelentősen csökkentheti a későbbi iskolai kudarcokat, éppen ezért kiemelten fontos a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai integrációja.

Az óvodai integrációs program jellemzői

  • meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében. 
  • nem ad részletes pedagógiai tartalmakat, választandó nevelési tervet, nem ír le konkrétan alkalmazandó programokat, viszont kinyilvánítja azt a pedagógiai alapállást, amelyet megfelelőnek tart az érintett gyermekek esélyegyenlőségének elősegítésében. 
  • kézzelfogható segítséggel szolgál az intézményeknek abban, hogy az óvodai IPR hogyan építhető be az óvodai alapdokumentumokba, legfőképpen a helyi nevelési programba
  • nem jelent külön programot az óvodai munkában, hiszen minden pontja a hatályos jogszabályok figyelembevételével az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül figyelembe véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvényt. 
  • legfőbb jellemzője a gyermekközpontú és családorientált szemlélet, valamint az interdiszciplináris megközelítés, mely a kora gyermekkori fejlődés kérdésében kompetens valamennyi szakma szerepét egyenrangúan fontosnak és egymást kiegészítőnek tartja.

Csoportot ajánlunk

Csatlakozz hozzánk!