1943. január 11-12.
Farkas Zoltán
2003/01/02 11:46
1861 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Január 11-12-én még nem lehetett tudni, hogy milyen mértékű offenzívát indított a 40. szovjet hadsereg. De sok jót nem lehetett remélni tőle.

Január 11.

Egy T-34-es.

"Január 11-én este telefonon felhívtam az urivi hídfő legveszélyesebb helyén lévő 7. könnyű hadosztály parancsnokát. Azt sem tudta, hogy délelőtt másfél óra hosszat repült saját repülőgép az arcvonala fölött. Első vonalat jelző színes leplekről sem tudott felvilágosítást adni. Arról nem tettem említést, hogy mit láttam (mit nem láttam) a levegőből nézve a védőállásainak megerősítéséből a lehallgatás veszélye miatt.
Megkérdeztem azonban, hogy mire számít, ha például holnap reggel erős támadás éri a hadosztályát. Szabó László vezérőrnagy - a frontszolgálata előtt katonai attasé Rómában, állítólag Mussolini személye jó barátja - szó szerint ezt felelte:
'Csak hadd jöjjenek, kifent bicskákkal várjuk őket. Azon imádkozzatok, hogy ne másutt, hanem itt támadjanak.'

(Nem imádkoztunk, mégis ott támadtak másnap reggel.)"

Január 12.

"A reggeli első órák látszólagos nyugalomban teltek el. 10 óra 40 perckor jelentette távbeszélőn Nádas vezérkari ezredes, a IV. hadtest vezérkari főnöke, hogy 9 h 45-kor heves tüzérségi és sorozatvető előkészítés kezdődött ellenünk az urivi hídfőben, amely pergőtűz 3/4 óra hosszat tartott.

Ennek végével az ellenség eddig ismeretlen erőben, lángszórók és harckocsik támogatása mellett támadásra indult a 20. könnyű hadosztály két jobbszárny-zászlóalja ellen, és a 7. könnyű hadosztálynál a német 429. gyalogezred és a magyar 4. gyalogezred közötti sávhatáron is támadást indított. Ez utóbbi helyen a támadás szélessége kb. 2 km. Eddig mindegyik támadást sikerült visszaverni, az ellenséges harckocsik is visszafordultak.

12 h 20-kor válik ismeretessé, hogy az ellenségnek sikerült, még meg nem állapított erőkkel Urivnál a 35/II. zászlóalj állásaiba betörni.

13 h 20-kor ad Nádas ezredes bővebb jelentést a betörésről. Az ellenség Galdajevka és Uriv között két helyen tört be saját állásokba és Bolgyirevka felé nyomul előre. Ellenük bevetették a 7. könnyű hadosztálytartalékot.

...

16 h 20-kor jelenti Nádas ezredes, hogy az orosz támadás Bolgyirevka keletig jutott el. Itt az urivi reteszállást a 7/I. zászlóaljjal szállatja meg. Az ellenséges előrenyomulás során 4 üteg, közöttük egy 21 cm-es német és egy 30,5 cm-es magyar az ellenség kezébe került.

'A hadsereg-parancsnokság' benyomása, hogy kb. 1 ellenséges hadosztály tört be, támadását kisebb számú harckocsi támogatta. Bár a IV. hadtestparancsnokságnak 16 h 20-ig még nem alakult ki határozott benyomása az ellenségnek I. 13-ára várható magatartására nézve, a hadsereg-parancsnokság azzal számol, hogy az ellenség éjszaka folyamán újabb erőket (harckocsikat is) fog a siker helyére előrevonni, és a I. 13-án minden irányban szélesíteni igyekszik a zsákot.

A saját csapatoktól már sokat nem vár a hadsereg-parancsnokság. Egyrészt azért, mert a tartalékok (ezred- és hadosztály-) már mind be vannak vetve, másrészt, a 4. Gyalogezred csapatai nem fejtették ki a tőlük joggal elvárt ellenállást. Az urivi hídfő déli részén a páncélelhárításunk gerince a Galdajevka-Bolgyirevka út mentén volt, és az igen rövid idő alatt ellenséges kézre került (gépkocsin szállított gyalogság tört itt előre és nem a harckocsik!). A saját ütegek elvesztése arra mutat, hogy a gyalogság nem harcolva vonul vissza.'
A hadsereg-parancsnokság összbenyomása:

Az urivi hídfőből a szovjet holnap reggel nagyobb erőkkel folytatja a támadását, azért, hogy a mai napon elért sikereit kiaknázza és kiszélesítse. Páncélosokkal támogatott 2-3 hadosztályerejű támadással számolunk. Emellett: kevésbé jelentős erőkkel Szvoboda dél és délkeleten is.

Az urivi hídfőben négy különféle hadosztályzömétől vannak szovjet hadifoglyok, a 340., a 170., a 140. és a 25. gárda lövészhadosztálytól. A magyar hadsereg-parancsnokság a napi jelentésében jelentette, hogy Szvobodánál, a 13. Könnyű hadosztály északi szárnyával szemben ellenséges gyülekezések voltak megállapíthatók erős motorzaj kíséretében. Gyevicától délkeletre az ellenség felszedi az aknáit.

...

Az esti órákban Bolgyirevka már szovjet kézben volt. Kolbinón tartják magukat a 7. Könnyű hadosztály megmaradt részei és a IV. hadtest sízászlóalja. A 700-as páncéloskötelék maradványai Jablocsnijt tartják.

...

A hadsereg-parancsnokság benyomása este:

Az áttörés megtörtént. Ennek tovább folytatását a helyszínen rendelkezésre álló erőkkel megakadályozni nem lehetséges. A hadsereg-parancsnokság 14-ére azzal számol, hogy a szovjet támadás a zömével a Potudan felé fog bekanyarodni, éspedig elsősorban Osztrogozsszk felé, de majdnem olyan valószínű, hogy Repjavkán át is megkísérli a délre való előretörést. Ha nem sikerül ezeken a folyókon az átjárókat kézben tartani, nemcsak a hadsereg szorosabb értelemben vett helyzete válik kritikussá, hanem ez az általános helyzetet is rosszabbítja.

Szándékunk: okvetlenül tartani a Potudan-vonalat.

...

Feltétlenül hozzátartozik a nap mérlegéhez, hogy von Witzleben vezérőrnagy már 13-án sűrűn érdeklődött nálunk, hogy mikorra tervezzük a hadsereg szűkebb vezetési törzsének hátrább telepítését, tekintve, hogy az események folytatásaként fennáll a veszély, hogy előretörő szovjet páncélosok lerohanják Repjevka felől (északról) Alekszejevkát. Válaszunk mindig az volt, hogy a hadsereg parancsnokság a helyén marad, amíg innen vezetni tud.

A 7. könnyű hadosztály szét van verve."

(Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar hadseregre 1942-1943, Zrínyi K. Bp. 1989, 112-133.o.)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten