1943. január 18-19.
Farkas Zoltán
2003/01/18 12:16
1620 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A visszavonulás folytatódik, de már egyre nagyobb a zűrzavar. A legnagyobb feladat most már a menekülők összegyűjtése.

Január 18.

"A felnyergelt hátaslovammal Novij Oszkolba indultam. Előbb lépésben mentem, majd ügetésre fogtam a lovat. A városban nagy volt a kapkodás. Osztrogozsszk felől a frontszakaszok katonái vonszolták magukat, menekültek: a lábak pokrócokba tekerve, jöttek, több szakasznyi tömegben, vagy öt-tíz fős csoportokban. Mindenki takaróba vagy egyéb lepelféleségbe burkolta magát. Olyan is volt, aki magányosan jött. Bot volt a kezében, arra támaszkodott. Soknak zsákból gyűrt csuklya volt a fején. Puska senkinél. Megállítottam egy négyfős csoportot. Amikor először rájuk kiáltottam, hogy álljanak meg, nem is néztek rám, csak vonszolták magukat tovább. Még erősebben álljt kiáltottam. Mint a bambultak, úgy álltak meg. Kérdeztem, honnan jönnek? Nem válaszoltak.
- Honnan jönnek? Az istenit, feleljenek! Süketek maguk?
Egy tizedes volt köztük, tőle igyekeztem megtudni valamit. Úgy kellett belőle kihúzni a szót, míg végre elmondta: a Dontól jönnek, Osztrogozsszktól keletre harcoltak, a 10. könnyűhadosztályhoz tartoztak, a 6. gyalogezredhez. Maga elé motyogta a tizedes:
- Szétvertek bennünket. Akik megmaradtunk, menekülünk! Megfagyunk, éhségünkben meghalunk. Két napja nem ettünk, nem ittunk.
Néztem a szerencsétleneket, szinte összeestek fagyos-éhes gyengeségükben. Azt ajánlottam, bemegyek velük a katonai parancsnokságra, hadd egyenek, s kapjanak erőre. A zászlóaljam épületére mutattam, hogy menjenek oda, ott ellátják őket élelemmel, és meg is pihenhetnek. De csak rázták a fejüket, szemükben félelemmel és riadtsággal: nem merik, félnek, mert sok katonát lőttek már agyon, akik élelmet akartak szerezni, meg testükre valami meleg ruhát. Kérdeztem, kik lőtték le a katonákat? Azt felelték, hogy az ezredesek meg a tábornokok, és az ő parancsaikra a fegyveresek. Elgondolkodtam: a rendcsinálás meg nem engedett eszközökkel történik. Makacskodtak, nem tudtam velük mit tenni, útjukra engedtem őket."
(Vitéz erdélyi Béla: Vér és acél, H&F, 52-53.o.)

Január 19.

"A hadsereg-parancsnokság január 19-étől már alig tud valamit a még harcban álló csapataink helyzetéről. A magyar III. hadtest észak felé szorult, és német alárendeltségben harcol.
...
A IV. és III. hadtest hadosztályainak agyongyötört maradványai visszavonulóban vannak Sztarij Oszkol - Novij Oszkol irányában, és elszigetelt, reménytelen utóvédharcokat folytatnak a többszörös túlerővel szemben. Még a legjobban a 13. hadosztály áll, mely viszonylag időben kapott visszavonulási parancsot Osztrogozsszkba, de mire január 16-áról 17-ére forduló éjjel beérkeztek a városba, a szovjet erők már körülzárták Osztrogozsszkot. A városba szorult hadosztály német egységekkel három napig feltartóztatta a túlerejű szovjet rohamokat. Ekkor a csapatok parancsot kapnak a kitörésre.
Rumy Lajos ezredes, a hadosztály 31. Gyalogezredének parancsnoka harctudósításában így írja le az eseményeket:
"...január 19-én délelőtt végre megkaptuk a kitörésre a parancsot. Ekkor már ezredem négy zászlóaljából (az 1/I. zászlóalj is hozzám tartozott) csak két gyenge zászlóaljat tudtam alakítani. Sok véres veszteség volt, de sok fagyveszteség is. A hideg 23-24 fok között ingadozott. Be kell vallanom, hogy megfagyott küzdővonalakat találtam.
A németek zöme előbb vonult el, mint mi. Ennélfogva a folyton támadó ellenség feltartóztatását nekünk kellett átvenni a német szakaszokon is. Így ezredem teljesen felparcellázódott, úgyhogy amikor az elvonulásra került sor, akkor már csak kb. két századdal tudtam elindulni és az ezredközvetlenekkel. Az elvonuló magyar rész elővédje voltam, utána a vonat és kb. nyolcszáz sebesült, majd a hadosztály még visszamaradó részei következtek ..."
(Bártfai Szabó László: Az utolsó emberig, Bp. 1988, 180-183.o.)

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten