A digitális pedagógia és Sulinet Digitális Tudásbázis
Szendrei Judit
2007/11/29 20:32
3810 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A cikk a Sulinet Digitális Tudásbázis alkalmazásának keretrendszerét ismerteti. Bemutatja, hogy milyen jellegű tananyagrészek esetében alkalmazható hatékonyan az SDT eszközrendszere. A felgyorsult technológiai fejlődés következtében és más környezeti tényezők hatására folyamatosan változik a nevelés és oktatás célja. A kitűzött célok megvalósítása érdekében a pedagógusok egyre korszerűbb taneszközöket alkalmazhatnak.

Ezek használatához új pedagógiai szemléletre, a hagyományos módszertani eszköztár megújítására, bővítésére, értékálló elemek ki- és átdolgozására van szükség.  A Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) tananyagait és a tartalom kezelésére alkalmas keretrendszert a közoktatás igényeinek és tartalmi szabályozóinak figyelembevételével 2001 óta fejlesztik. Az sdt.sulinet.hu oldalon megjelenített tananyagok fejlesztésének célja, hogy az oktatás módszertani megújulásának egyik korszerű eszközeként segítséget nyújtson a pedagógusoknak és a tanulóknak a tanulási-tanítási folyamatban. 

Az SDT jellemzői 

Az SDT használatához szükséges szoftverek listája az sdt.sulinet.hu címen elérhető weblap nyitóoldalán, a jobb alsó sarokban tekinthető meg, a szoftverek innen azonnal installálhatók is.  Az SDT fejlesztésekor kiemelt cél, hogy az elkészített tananyagok újra felhasználhatók és értékállók legyenek, vagyis a digitális tananyagokat minél több anyagban és minél tovább lehessen használni. Az újrafelhasználhatóság teljesítése érdekében a tananyagokat a lehető legkisebb önálló értelemmel rendelkező elemekre, ún. tananyagelemekre (Learning Object, LO) bontják, amelyek egymástól függetlenek, azaz nem hivatkozhatnak egymásra. A tananyagelemeket metaadataikkal együtt egy központi adatbázisban tárolják, amelyeknek a felhasználásával a tananyagszerkesztő szoftver használatával a szerzők új szerkezetű tananyagokat hozhatnak létre.

A tananyagfejlesztések során a meglevő tananyagelemek rendeltetésszerűen szerkeszthetők, módosíthatók, a meglévő tananyagelemekből a tananyagszerkesztő szoftver alkalmazásával új szerkezetű foglalkozások, tevékenységek, feladatok vagy a tudásszint ellenőrzésére alkalmas tesztek állíthatók össze. A létrehozott tananyag tanórai vagy tanórán kívüli tanulási-tanítási tevékenységre alkalmazható, a kész tananyag menthető és nyomtatható. Az LCMS típusú rendszerek használatakor nem cél a tanulási folyamat követése, a tanulók eredményeinek dokumentálása, azaz az SDT jelenlegi rendszere nem alkalmas mérési, értékelési funkciók ellátására.

A keretrendszer funkciói

  • a tananyagok megjelenítése,
  • az elemek lejátszása,
  • a tananyagokon belüli navigáció. 

Azt is kiválaszthatjuk, hogy diákként vagy tanárként kívánjuk megtekinteni a lapot. A szerep kiválasztása azért fontos, mert a tartalom egy része a kiválasztott szerepnek megfelelően jelenik meg. 

Az összetett keresés oldalán kulcsszavak alapján kereshetünk, kereséskor megadhatunk egyéb paramétereket is, például a műveltségi területet, a korosztályt, illetve azt is, hogy milyen típusú tananyagelemet vagy tananyagegységet keresünk. Az eredményt a beállításnak megfelelően rendezhetjük sorba. 

Regisztráció

Megadhatjuk, hogy tanárként, diákként vagy szülőként kívánunk regisztrálni. Kötelező jelleggel meg kell adnunk a nevünket, jelszavunkat, e-mail címünket és a kívánt nyelvet, de opcionálisan néhány egyéb adatot is közölhetünk. 

Bár az SDT alapfunkciói regisztráció nélkül is bárki számára elérhetők, néhány szolgáltatás csak a belépést követően alkalmazható, ezért javasolt és érdemes a regisztráció lépéseit elvégezni. 

A tananyag adatbázisa 

Kutatások szerint a számítógéppel segített frontális tanítás azoknál a tananyagrészeknél bizonyult a leghatékonyabbnak, amelyek képek, mozgóképek, animációk, illetve hangzó illusztrációk bemutatását igénylik. A Sulinet Digitális Tudásbázis foglalkozásait 5-40 perces tanítási időre tervezték a fejlesztők. A tananyagok között jelenleg közismereti és szakképzési anyagok találhatók, a közismereti anyagok között tíz műveltségi területhez találhatunk elektronikus segédanyagokat. A felhasználandó elektronikus tananyaggal szemben alapvető elvárás, hogy a tanterv alapelveinek megfelelő tananyagot tegye szemléletessé, érthetővé, feldolgozhatóvá. 

A tananyagegységek és a tananyagelemek 

A tananyag témákra, illetve altémákra bontva jelenik meg, ezek alatt helyezkednek el a foglalkozások, amelyek általában egy tanórán feldolgozható tananyagegységeket tartalmaznak. A foglalkozások lapokon jelenítik meg az egyes tananyagelemeket, azaz az elemi, újrafelhasználható tartalmakat, amelyek függetlenségük miatt bármely tananyagba beépíthetők.  A tananyagegységek olyan szerkezetek, amelyek elemeket, egységeket szerveznek össze, de önmagukban nem hordoznak tartalmat. A legfontosabb tananyagegység a téma, a foglalkozás és a lap. A tananyagegység egyfajta tanulási-tanítási útvonalnak is tekinthető, amely több egység vagy elem egymás utáni bejárásával alkot egységet. A tananyagegységek feldolgozását pedagógiai-módszertani információk segítik.  A tananyagelemek (LO, Learning Object) a legkisebb önálló jelentéssel rendelkező, egyértelműen azonosítható egységek, amelyek mérete viszonylag tág határok között változik. Az SDT-ben található tananyagelemek olyan kategóriákba sorolhatók, amelyek között nincs átfedés. 

Szolgáltatások 

Az SDT-ben lehetőség van egyéb szolgáltatások igénybevételére is, ezt megelőzően azonban regisztrálni kell magunkat a rendszerben:

  • Metaadatok: A metaadatokat (Learning Object Metadata, LOM), azaz az elemek tulajdonságait egy gyűjteményben, strukturált formában tárolják, ezáltal hatékony keresést tesznek lehetővé.
  • Könyvjelzők: Csak regisztrált tagoknak érhetnek el.
  • Véleményezés: Elolvashatjuk az addigi hozzászólásokat, és ha szükségesnek tartjuk, véleményt nyilváníthatunk a tananyagok minőségéről, hibáiról. 

Összefoglalás 

Az egyes foglalkozásokhoz és lapokhoz tartozó tanítási és tanulási útmutatók felhasználásával az egyes foglalkozások feldolgozása közben a tanárok korszerű tanítási módszereket, a tanulók pedig új típusú tanulási módszereket próbálhatnak ki. A rendszer alkalmas az aktív tanulás módszereinek megalapozására, terjesztésére is. Az útmutatók általában figyelembe veszik azt az alapelvet, hogy a korszerű eszközök használata következtében a tanári feladatok is megváltoznak, a tanórákon a pár- és csoportmunka mellett előtérbe kerül a kooperatív munka. „A kooperatív tanulás-tanítás folyamatában a pedagógus feladata a tanulás megfelelő megszervezése, a hatékony diák-tanár munka feltételeinek biztosítása.” (Könczöl 2004.)

Az innovatívabb magyar iskolák rövid időn belül képesek beépíteni oktatási tevékenységükbe az SDT tananyagbázisának és keretrendszerének használatát, így segítséget kapnak a diákok technikai és kognitív képességeinek komplex fejlesztéséhez. 

Forrás

  • Új Pedagógiai Szemle; Dancsó Tünde munkája alapján

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten