A Digitális Szakközépiskoláról
Simon Tamás
2008/06/04 15:17
1935 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az Apertus Közalapítvány az Európai Szociális Alap támogatásával 2007-ben fejlesztette ki az e-learning technológiára épülő Digitális Szakközépiskola modelljét, ami négy szakma elsajátításában segíti azokat, akik hátrányos helyzetüknél fogva nem kerülhetnek be a hagyományos oktatás rendszerébe.

Az Apertus Közalapítvány által kidolgozott Digitális Szakképzési Modell azoknak nyújt lehetőséget, akik hátrányos helyzetüknél fogva, lakóhelyük, időbeosztásuk, korlátozott mozgásképességük, anyagi helyzetük, vagy bármilyen más ok miatt szorulnak ki a hagyományos oktatási rendszerből. A Közalapítvány a speciális felnőttoktatási-nevelési modellje a hátrányos helyzetűekhez az internet, a digitális technológiák alkalmazásával, a jelenléti és távoktatás kombinációjával juttatja el a tananyagot, növelve ezzel a munkaerő-piaci, foglalkoztatási, és társadalmi beilleszkedés esélyeit.

A Digitális Szakképzés modellje a Digitális Középiskola analógiájára, a Nemzeti fejlesztési terv humánerőforrás-fejlesztési operatív program (HEFOP 3.5.2 program) keretében, a Sulinet Digitális Adatbázis szakképzési tananyagainak kifejlesztésében szerzett szakmai tapasztalatokra alapozva, a tananyagtartalmak részbeni felhasználásával készült. A képzés az új OKJ és az SZVK (Szakmai és vizsgakövetelmények) által meghatározott előírásoknak eleget tesz, a tananyagok megfelelnek a kerettantervi követelményeknek, azok a Közalapítvány által kidolgozott helyi tanterv segítségével, az oktatási intézmények helyi tantervébe illeszthetők.

A digitális szakképzés oktatási módszere, bár lényeges elemeiben eltér a hagyományos oktatási formáktól, de megőrzi a közoktatási szolgáltatásoktól elvárt képzési minőséget, értékeket. A digitális rendszerben - az egyéni felkészültség, képességek figyelembe vételével - olyan képzési ütem, oktatási program, és az életkörülményekhez igazodni képes tanulásszervezési forma alakítható ki, amely a képzésben résztvevők számára valós lehetőséget teremt a választott szakma megszerzésére.

A digitális modell

A digitális szakképzés modellje egy hálózatszerű rendszer, melynek működése egymásra épülő szinteken- az Apertus Közalapítványon, Regionális Központokon, Konzultációs Központokon, és Mentori Pontokon keresztül - valósul meg. A kísérleti (pilot) programon belül az Apertus Közalapítvány feladata volt a tanulók toborzása, az intézményhálózat kialakítása, az oktatás egyes részleteinek megszervezése, a szakmákhoz illeszkedő tananyagok elkészítése, és technikai hátterének biztosítása, a tanárok felkészítése, a jövőben a közalapítvány központi szervezői, irányítói munkája azokon az oktatási intézményeken keresztül valósul meg, melyek vállalják az oktatás helyi szintű megszervezését, a digitális tananyagok kezelését, és az oktatást.

A szakképzésről

A képzéshez szükséges digitális tananyagok jelenleg négy szakterületen - élelmiszer-és vegyiáru-eladó, kereskedelmi ügyintéző, hegesztő, és gépgyártás-technológiai technikus – állnak rendelkezésre. Az oktatás négy szinten – szakmai orientációs szint, szakmai alapszint, és szakmai szakképzési szint – zajlik. A szakképzés digitális tananyagokra épülő, kevert oktatási forma, amely jelenléti és távoktatási elemeket ötvöz. Az oktatás a kísérleti programban tanfolyami keretek között, a későbbiekben iskolarendszerben, heti tanrendhez igazodva zajlik, szem előtt tartva a választott szakmával járó speciális igényeket, az eltérő képességűek felzárkóztatásának szükségességét. A digitális oktatás szervezésének legfontosabb sajátossága éppen az, hogy a személyes jelenlétet igénylő konzultációs órákkal, a tudásszint mérésével, és a digitális eszközökkel segített egyéni tanulással olyan speciális tanulásszervezési formát hozzon létre, amely lehetőséget biztosít a tanuló tudásszintjének rendszeres mérésére, a hiányosságok folyamatos pótlására.

Az iskolarendszerű szakképzés keretei között a hallgatók az Apertus Közalapítvány által kidolgozott digitális tananyagokhoz térítésmentesen juthatnak hozzá úgy, hogy az internet kapcsolattal rendelkező tanulói helyek kialakítását egyedi megállapodásokkal az önkormányzatoknál, a polgármesteri hivatalok helyiségeiben, könyvtárakban és egyéb közösségi helyeken, biztosítják a számukra. A képzés során a hallgatók online formában kapják meg a tananyagot, melynek feldolgozásában szaktanárok, és helyi segítők nyújtanak támogatást számukra. A szükséges elméleti és szakmai gyakorlat, és a személyes konzultáció a hallgató lakóhelyén, vagy ahhoz minél közelebb kialakított képzési központokban, tanulási támogatással valósul meg. A számonkérés, a szükséges törvényi előírásoknak megfelelően történik, a záróvizsgák sikeres teljesítése után a hallgató OKJ vizsgát tehet.

A digitális képzés eredményeiről

A Szakképzési rendszer kísérleti programjában észak-magyarországi oktatási intézmények tesztelték a digitális modellt, melynek keretében három Regionális Központot (a miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, a miskolci Európa Szakképző Iskola, és az egri Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium), kilenc Konzultációs Központ, illetve számos Mentori Pontot alakítottak ki, ahol a rendszer adaptálása sikeresen megvalósult.

A digitális szakképzésben eddig kétszáz hallgató vett részt, közülük száz fölött van azoknak a száma, akik számot adhatnak tudásukról, a múlt hónapban ötvenheten vizsgáztak kiemelkedő eredménnyel. Ahhoz, hogy e kétszáz tanuló megkezdhesse tanulmányait, kilenc oktatási intézmény, és nyolcvanhárom, a Közalapítvány által felkészített tanár és egyéni mentor közreműködésére volt szükség.

A kezdeményezés sikerét és életképességét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az örvendetes tény, hogy számos oktatási intézmény ismerete fel az oktatási forma hatékonyságát, és jelezte azon szándékát, hogy a digitális szakképzés rendszerét átvegye, és abban közreműködjön. A Szakképzési Modell felhasználása az iskolarendszerű képzés mellett a felnőttképzésben, illetve vállalati finanszírozású képzésekben is kiváló lehetőségeket kínál. Ha ez a kezdeményezés megvalósul, a digitális szakképzésben résztvevők, és oklevelet szerzők száma a többszörösére emelkedhet.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten