A fejlődés útja: szociális elektronikus tanulás
2004/08/30 00:00
858 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Az alábbi cikk azt az öt fontos területet mutatja be, melyek az elemzések eredményei alapján jó kiindulópontnak bizonyulnak az elektronikus tanulás integráló funkciójának további tanulmányozására és hasznosítására.

1. Szociális megoldások a szociális problémákra

A szociális jelenségek összefüggenek a technológiával, egyik befolyásolja a másikat. Amennyiben valóban egy befogadó információs társadalomra törekszünk, nem elegendő az infrastrukturális hiányokat pótolni, foglalkoznunk kell azokkal a szociális problémákkal, melyek folytán bizonyos csoportok kirekesztetté válnak a digitális fejlődésből. A digitális megosztottságot tekintve figyelembe kell venni, hogy nem mindenki indul egyenlő esélyekkel. Fontos különbség van azok között, akik ki vannak rekesztve az új technológiák használatából, és ebből a helyzetből kell megértenie és elsajátítania az IKT használatát, és akiknek csak némi új tudásra van szükségük ezen készségek megszerzéséhez. Ez a probléma az elektronikus stratégiák alapját kell, hogy képezze, ellenkező esetben a teljes kudarcot kockáztatják.

2. Közösség és tudatosság

Az IKT lehetőséget kínál arra, hogy bizonyos közösségek kiterjesszék politikai, szociális és kulturális látókörüket. Az elszigetelt közösségek felhasználhatják a digitális technológiákat, hogy a társadalomban megismertessék és elfogadtassák magukat. Egy közösség szétszóródott tagjai felhasználhatják a digitális eszközöket arra is, hogy kapcsolatot tartsanak egymással, és megőrizzék saját életmódjukat és kultúrájukat. Mindez nagyon fontos lehet elszigetelt falusi közösségek számára, bevándorlóknak, akik távol élnek hazájuktól, de szexizmus leküzdéséhez, és a nők helyzetének javításához is eszközül szolgálhat.

3. Az átlátható számítógép felé

A személyi számítógépek és a programok minden évben egyre fejlettebbé és következésképp egyre bonyolultabbá válnak. Ez nem okoz problémát azoknak, akik már ismerősek ezen eszközök használatában. Azok számára azonban, akik ki vannak rekesztve a digitális eszközök világából, különösen az idős és a fogyatékos emberek számára, ez minden évben egyre súlyosabb problémát jelent. Ezért törekedni kell arra, hogy a digitális eszközök egyre egyszerűbbek és könnyebben használhatóak legyenek.

4. Problémamegoldó módszerek az elektronikus tanulás számára

A speciális cél megköveteli, hogy az elektronikus tanulási eszközök hasznosak és praktikusak legyenek valamint elősegítsék a motivációt. Ennek érdekében figyelembe kell venni az eszköz felhasználásának szociális és kulturális környezetét. Ezért nem elsősorban bizonyos programok használatát általánosságban oktató kurzusokat kell szervezni, hanem egy konkrét probléma megoldására kell koncentrálni. Így például egy grafikai program oktatása hasznos lehet, ám sokkal célravezetőbb mondjuk egy olyan tanfolyam, ahol a szórólapok elkészítését tanulhatják meg a résztvevők, mivel jobb a motiváció is, és egy ilyen tudás akár konkrét munkalehetőséget is teremthet.

5. Internet mindenkinek

A szoftver technológiák eléggé rugalmasak ahhoz, hogy jól adaptálhatók legyenek egy-egy csoport speciális igényeihez, így a tartalom idomulhat a különböző fizikai vagy szellemi fogyatékossággal élők szükségleteihez. Erre a lehetőségre minél jobban fel kell hívni a szoftver gyártót, a weblap tervezők és az oktatók figyelmét.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten