A fizikailag hátrányos helyzetűek integrálása a felsőoktatásba
2003/01/17 11:11
1723 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Belgiumban a flamand oktatási miniszter felkérésére egy szakértőkből álló bizottság megvizsgálta a fizikailag hátrányos helyzetű személyek felsőoktatásbeli helyzetét. A vizsgálat eredményeit összegző jelentés javaslatot tesz a fizikailag sérültek tanulási fórumának kialakítására.

E fórum szerepe az lenne, hogy gyakorlati megoldásokat keressen és ajánljon a fizikailag hátrányos helyzetben lévő személyek integrálására a flamand közösség oktatási rendszerébe. Egyes oktatási intézményekben ugyanis már most is nagyszerű megoldások vannak arra, hogy biztosítsák számukra a bejutást a felsőoktatásba, míg más intézményeknek alig van információjuk a különböző lehetőségekről.

A szakértőkből álló bizottság, amelyet a KUL (Katholieke Universiteit Leuven) és a VUB (Vrije Universiteit Brussel) kutatói vezettek, sokoldalúan közelítette meg a fizikailag hátrányos helyzetben lévő személyek problémáját, és a felsőoktatási rendszerbe való bejutásukkal kapcsolatban több oktatáspolitikai intézkedést javasolt. Megközelítésükben a "sérült" személy nemcsak a kerekes széket használókat jelenti, tehát nemcsak mozgássérült, hanem halláskárosodott, sőt diszlexiás is lehet, akik hosszabb tanulási idő esetén megfelelő szinten tudják elsajátítani a szükséges ismeretanyagot és készségeket.

A mozgássérültek részére a szakértői bizottság az egyénre szabott tanulási programok helyett - lehetőség szerint - a normál oktatásba való integrálást ajánlja. Ehhez biztosítani kellene olyan koordinátorokat, akik kifejezetten a mozgássérült tanulók igényeinek kielégítéséről gondoskodnak. A jó gyakorlat modelljeinek természetszerűen megfelelő pénzügyi támogatást kell kapniuk. Erre vonatkozóan külön tanulmány is készült a valós költségekről.

Az államnak - különös tekintettel a felsőoktatásra - fel kell vállalnia minden olyan program támogatását, amely magasabb műveltségi szinten segíti elő a fizikailag hátrányos helyzetben levő személyek társadalmi integrációját, sőt bátorítania kell az oktatási intézményeket ennek a problémának a megoldásában.

Szakmunkástanuló-rendszer Olaszországban

A legújabb rendeletek értelmében a szakmunkástanuló-rendszer válik az olasz szakképzési rendszer harmadik pólusává. Ez különösen azokat a személyeket érinti, akik felváltva tanulnak és dolgoznak.

A munkások szakképzésének fejlesztéséért felelős intézet (ISFOL) felmérései szerint 430000 fiatal vett részt iskolarendszerű szakmunkásképzésben, mintegy 20000 pedig vállalati képzésben. Az oktatásban részt vevő vállalati oktatók száma ugyancsak 20000 körül mozog. Jelentős változások mutathatók ki a tanulók szociális helyzetében és képzettségi profiljában. Ma már nemcsak az alacsony iskolázottságú, nehézségekkel küszködő fiatalok választják ezt a képzési formát, hanem sokan rendelkeznek középszintű iskolai végzettséggel, és mert konkrét gyakorlati-szakmai ismereteket szeretnének elsajátítani, bekapcsolódnak a szakmunkásképzésbe.

Azok a cégek pedig, akik korábban nem fogadták szívesen a szakmunkástanulókat, most egyre nagyobb érdeklődést mutatnak irántuk, és több mint 80%-uk kifejezetten úgy véli, hogy előnyös számukra a szakmunkástanulók alkalmazása. Az oktatás fő ágazatai a hagyományos szektorok, így élen jár a fémipar, a gépgyártás és az építőipar, de új területek is nyíltak főként például a kereskedelmi irodákban.

A fiatalok között egyre népszerűbb a szakmunkásképzés. A képzésben részt vevő fiatalok több mint 70%-a elégedett a képzés tartalmával. Ez az oktatási forma ösztönzőleg hat a továbbtanulásra is, hiszen a tanulóknak körülbelül a fele gondolja úgy, hogy szívesen venne részt további, akár iskolai rendszerű képzésben is. Ez fontos és örvendetes tényező, hiszen a tanulók között szép számmal akadnak most is olyanok, akik tanulási nehézségeik miatt vagy a motiváció hiányában félbeszakították tanulmányaikat, lemorzsolódtak az iskolából.

  • Az összeállítás a CEDEFOP INFO 2002/1-2. számai alapján készült.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten