A forráskritika fogalma és története
Farkas Zoltán
2003/03/14 22:56
3559 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.

Igaz vagy hamis? Ez a történelmi forrásokkal kapcsolatban talán leggyakrabban felmerülő kérdés. A következőkben a források és az azokat vizsgáló ember kapcsolatának történetéről, e kapcsolat változásáról olvashatsz.

A forráskritika kezdetei  A forráskritika a történeti források tudományos igényű felhasználásának elengedhetetlen módszere. Elsődleges feladata az egyes források forrásértékének megállapítása. A forráskritika alkalmazása során a kutató azt próbálja megállapítani, hogy az általa tárgyalt forrásnak mekkora a valóságtartalma, vagyis annak alapján mennyire hitelesen rekonstruálható a történeti múlt.  A forráskritika módszerének alkalmazására már ókori szerzők munkásságában is találhatunk példát. Thuküdidész és Hérodotosz, műveik megírásakor már tudatosan igyekeztek elválasztani a hiteles információkat a hiteltelenektől. Forráskritikát végeztek akkor is, amikor megkülönböztették a rendelkezésükre álló információkat aszerint, hogy azok milyen forrásból származtak. Hérodotosz például mindig megjegyzi, ha valamit nem személyes tapasztalat, hanem hallomás vagy könyvek alapján mond el.  A középkor nem kedvezett a forráskritikának. A kor tudósai, akik általában magasan képzett teológusok (is) voltak, a tudományos kérdéseket a keresztény vallás hitelvein keresztül közelítették meg, így a tudományos megközelítés gyakran háttérbe szorult a hitelvekkel szemben. A történelmet - több más tudományhoz hasonlóan - a "teológia szolgálólányaként" művelték.  A forráskritika ennek ellenére - ha nem is tudományos kutatások kapcsán - nem volt teljesen ismeretlen ebben a korszakban sem. Az okleveleknek mint a legfontosabb bizonyítóeszköznek a használata során mindennapos eljárás volt az oklevél hitelességének vizsgálata, amely éppolyan módszerekkel - bár más céllal - történt, amelyeket a tudósok manapság is használnak. (Az oklevelek hitelességének vizsgálata kapcsán lásd még a Diplomatika c. fejezetet.)  A tudományosság talaján    Lorenzo VallaA forráskritika fellendülése a reneszánsz időszakában következett be. A reneszánsz, újra felfedezvén az ókor klasszikus alkotásait, nemcsak magukat a műveket, hanem azok elkészítésének módját is igyekezett utánozni. Emellett az ókori értékek feltárása lehetetlen is lett volna anélkül, hogy az eredeti műveket meg ne próbálják megszabadítani az évszázadok során hozzájuk tapadt torzításoktól, átértelmezésektől, félrefordításoktól.  A reneszánsz a történelem tudományos igényű művelése szempontjából meghirdette mindkét elvet, amelyek máig meghatározzák a történeti kutatás módszertanát. Az egyik elv az elsősorban költőként ismert Petrarca nevéhez köthető szorosabban, aki tudományos munkásságában a források alapvető voltát hirdette. A másik alapvető elv a források kritikával való kezelésének, objektív vizsgálatának elve volt.  A forráskritika alkalmazásának köszönhető, hogy a 15. század elején Lorenzo Valla (1405-57), V. Miklós pápa titkára kutatásai alapján hamisnak bizonyul az ún.  Konstantin-féle adománylevél (Donatio Constantini), amely pedig a pápai hatalom eredetének egyik alapját képezte. Az oklevél szerint Nagy Konstantin római császár (324-337) Rómát és a birodalom nyugati felét a római pápára ruházta.  Lorenzo Valla külső és belső forráskritikát (lsd. alább) alkalmazva bebizonyította, hogy az oklevél valójában nem a 4., hanem a 8. században keletkezett. A forráskritikában az igazán nagy áttörést az jelentette, amikor a tudományos kritikai módszereket a korábban érinthetetlennek tekintett Bibliával és más szent szövegekkel kapcsolatban is alkalmazni kezdték. Ettől kezdve a források kritikája a történettudománytól elválaszthatatlan módszerré vált.  Feladatok, ellenőrző kérdések  Mi a forráskritika feladata? Nevezz meg legalább három olyan személyt, aki kiemelkedő forráskritikai tevékenységet végzett! Olvasd el Hérodotosz A görög-perzsa háború c. művéből a II. könyv 19-22. fejezeteit! Milyen forrásait említi Hérodotosz? Gyűjtsd össze azon megjegyzéseit, amelyek a forráskritika alkalmazását bizonyítják!

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
eBiztonság Minősítés Minősítési rendszer oktatási intézményeknek
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten