A gazdasági tárgyak a gyakorlatban: a diákvállalkozási programok
Bognár Bálint
2003/02/07 10:38
1516 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
Egyre több iskolában egyre több diák tanul közgazdaságtant és egyéb gazdasági tantárgyakat, elsősorban az elméleti ismeretek elsajátítására fektetve a hangsúlyt. Létezik viszont néhány program és módszer, ami a gyakorlatot helyezi a középpontba.

Manapság egyre több iskolában egyre több diák tanul közgazdaságtant és egyéb gazdasági tantárgyakat (vállalkozási ismeretek, marketing, számvitel stb.). Ezen tárgyakat a diákok tanulhatják "hagyományos" módon, elméleti oktatás keretében. Azonban van lehetőség arra is, hogy a diákok a gyakorlat oldaláról ismerjék meg a gazdasági életet, és ilyen módon tegyenek szert azokra az ismeretekre, melyek a gazdasági életben való boldoguláshoz szükségesek.

E lehetőséget Magyarországon két program, a Young Enterprise (YE) és a Junior Achievment (JAM) teremti meg. Mindkét program arra vállalkozik, hogy a diákoknak gyakorlati úton tanít meg számos gazdasági ismeretet, oly módon, hogy a diákok a program keretében maguk vállalkozhatnak, így "saját bőrükön" tapasztalják, hogy mi kell egy vállalkozáshoz, mennyi szaktudásra, készségre, ismeretre van szükség. Így megérthetik, hogy az üzleti tervezés, a marketing, a számvitel nem pusztán új tananyag vagy lecke, hanem a sikeres vállalakozás elengedhetetlen feltétele.

A Young Enterprise szervezete 1963 óta működik Nagy-Britanniában, azóta ezt a különleges vállalkozásoktatási módszert húsz európai országban is meghonosították. A Magyarországi Young Enterprise Alapítványt 1994-ben hozta létre a programot alkalmazó öt oktatási intézmény. Mára 30 középiskola vesz részt a programban, amelyet 14-19 éves diákok részére szerveznek.

A program legfontosabb része egy egy éves kurzus, foglalkozás, melynek keretében a diákok kis csoportokban megalapítják, működtetik majd megszüntetik saját vállalkozásukat. A munka a következőképpen zajlik: a diákok megalapítják a vállalkozást, melynek tevékenységét a tagok választják meg.

Ez lehet termékek készítése, értékesítése, szolgáltatás stb. A tevékenység megválasztása után és ennek függvényében maguk közül megválasztják a különböző tevékenységekért felelős "igazgatókat" (beszerzés, reklám, értékesítés stb.). A vállalkozás valódi pénzzel gazdálkodik. A maximum 30.000 forintos tőkét részvények kiadásából gyűjtik be. A vállalkozás ezek után ezzel a tőkével gazdálkodik, esetleg bizonyos feltételekkel a Young Enterprise Alapítványtól "bankhitelt" vehetnek föl.

A vállalat összes feladatát a diákok látják el, a hivatalos iratok elkészítésétől, a termelésen keresztül a reklámozásig. A profitszerzés fő terepei a YE Alapítvány által megrendezett karácsonyi és tavaszi vásárok. Ezen kívül a magyarországi vállalkozások versengenek egymással a nemzetközi YE vásáron való részvételért. A tanév végeztével a vállalatok egy záróbeszámolót készítenek, melyben értékelik saját tevékenységüket, a vállalatot pedig felszámolják, a részvényeseknek visszafizetik a befektetett összeget, és a profithoz mérten osztalékot is fizetnek. A diákok munkáját egész éven keresztül segíti egy tanár, aki tanácsokkal látja el a diákokat. A vállalkozás működtetésén kívül a YE Alapítvány számos kiegészítő programot is biztosít mind a diákok mind a tanárok részére. A diákok részt vehetnek egy nyári táborban, ahova azokat várják, akik még nem vettek részt a YE programban, és feltehetően a következő évben maguk is vállalkozók lesznek, valamint azokat az "öregdiákokat", akik maguk már vállalkoztak, és szívesen adják át tapasztalataikat, készítik fel a fiatalabb "üzletembereket" és "üzletasszonyokat".

A tanárok részére az Alapítvány találkozókat szervez, melyeken a pedagógusok megosztják egymással a program lebonyolítása közben szerzett tapasztalataikat. Ezen kívül a tanárok rendelkezésére áll egy tréningprogram is, melynek címe "Játékos vállalkozásoktatás". A tréning során már kipróbált és alkalmazott aktív tanulási gyakorlatokat (szituációs játékok, helyzetgyakorlatok, esettanulmányok) dolgoznak fel a résztvevők. A tréning egyik részében megtanulják ezeket a gyakorlatokat előkészíteni, levezetni és összegezni. A kurzus másik fele arról szól, hogy saját maguk is készítsenek a munkájuk során jól alkalmazható gyakorlatokat.

A Junior Achievement-et 1993-ban alapította Magyarországon a Munkaügyi Minisztérium és a Soros Alapítvány kezdeményezésére 5 vállalat, intézmény. Mára programunkhoz az ország 91 településének 340 iskolája csatlakozott. Ez a program alapjában véve hasonlít az előbbiekben ismertetett Young Enterprise-hoz, néhány vonatkozásban azonban eltérnek egymástól. A JAM nemcsak középiskolások oktatását tűzte ki célul, hanem az általános iskolás korosztály számára is vannak anyagai, a diákok itt már 8 éves koruktól részt vehetnek a vállalkozásokban. A másik fontos eltérés, hogy a JAM program az oktatást két részre bontja, és a vállalkozás lebonyolításán kívül egyéb gyakorlati foglalkozásokon is részt vehetnek a diákok. Ezeken a foglalkozásokon a gazdasági ismereteket sajátíthatják el, egy külön erre a célra készült tankönyv segítségével, különböző gyakorlatok, szituációs játékok elvégzésével.

Ezen programok segítségével a diákok olyan ismeretekre és főként készségekre (döntés, felelősségvállalás, kockázat felismerése, mérlegelése, vállalása, csoportos munka, együttműködés, alkalmazkodás, vezetés, kommunikáció, vita és tárgyalás, önismeret, önértékelés, mások értékelése, mások értékei elfogadása) tehetnek szert, melyek a későbbiekben nélkülözhetetlenek lesznek számukra, amennyiben valóban a gazdasági életben, a vállalkozások világában kívánnak érvényesülni.

  • Junior Achievement Magyarország, 6720 Szeged, Oroszlán u. 2.Tel: 62/552-868, Fax: 62/552-858
    E-mail: junior@ejam.hu,
    Honlap: http://www.ejam.hu

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten