A gesta műfajáról általában
Farkas Zoltán
2003/11/02 19:45
5251 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A középkori irodalom egyik legnépszerűbb műfaja a krónika mellett a gesta volt, amelynek legfontosabb sajátosságairól olvashatsz ebben az írásban.

Ismétlő feladat

Elevenítsd fel az évkönyv és a krónika műfajáról szerzett ismereteidet!

Gesta
A 'gesta' elnevezés a res gestae latin kifejezésből származik, jelentése viselt dolgok. Másik elnevezése: historia. A krónikához és az évkönyvhöz viszonyítva a gesta sokkal szabadabb, irodalmibb műfaj volt, amelyben a szerzőnek, az időrend szigorú követése helyett mesésebb, szórakoztatóbb előadásmódra nyílt lehetősége. Éppen ezért a gesták témaválasztása is sajátos: az elbeszélés középpontjában egy-egy meghatározott főhős, nép, népcsoport története áll.

A gesta gondolatmenetét nem az időben egymás után lejátszódó cselekmények sorozata adja, hanem a szerző meghatározott szempontok szerint végzett, tematikus válogatása az események között. A gesta így az egyházi-kolostori történetírás helyett az udvari-nemzeti történetírás értékrendjét helyezi előtérbe.

A gesták szerzői általában a tárgyalt nép őstörténetével, őshazájának leírásával kezdik művüket, majd fokozatosan közelítenek a választott időszak eseményei felé, s ezen munkájuk során a hiányzó írásos forrásokat a szóbeli hagyományok, mesék, mondák felhasználásával igyekezek helyettesíteni. A 11. századi Franciaországban alakult ki a gesta sajátos válfaja, az ún. regényes gesta, amelynek szerzőjét elsősorban a szórakoztatás, illetve valamilyen eszmei mondanivaló alátámasztása vezette munkája során, ezért a történeti hűséget is gyakran feláldozta e célok érdekében.

Természetesen ezek a jellemzők nagyban befolyásolják a gesták történeti forrásértékét, amely kisebb, mint az évkönyveké vagy a krónikáké. Az egyes műveken belül is elsősorban a szerző korát megelőző időszakok leírása tartalmaz több hiteltelen elemet, illetve a regényes gesta különösképpen igényli a forráskritika alkalmazását. Mindezek mellett a gesta értékes információkat tartalmazhat az eszmetörténet, művelődéstörténet, mentalitástörténet számára.

Európa jeles gestaírói közül kiemelhető a cseh Prágai Kosmas († 1125), akinek Chronica Bohemorum (Cseh Krónika) című - műfajilag azonban gestának minősülő - műve a magyarok 10-11. századi történetéről is tartalmaz információkat. A három könyvből és egy függelékből álló munka a vízözöntől kezdődően 1125-ig mondja el az eseményeket, de elbeszélésében a szerző csak 894-től támaszkodik írott forrásokra. A mű forráskritikailag legértékesebb része az utolsó könyv, mert az abban foglalt eseményeknek a szerző már szemtanúja is volt.

Kérdések, feladatok

  1. Melyek a krónika és a gesta műfaja közötti leglényegesebb különbségek?
  2. Jellemezd röviden a regényes gesta műfaját!

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten