A gyermek mindenekfelett álló érdeke
Varga Szilvia
2010/08/18 10:32
3208 megtekintés
A cikk már legalább egy éve nem frissült, az akkor még aktuális információk lehet, hogy mára elavultak.
A fenntartónak, az óvodapedagógusnak és a szülőnek egyformán be kell tartania a gyermek jogairól kötött nemzetközi Egyezményt, amely kimondja, hogy minden intézménynek és hatóságnak minden, a gyermeket érintő döntésében a gyermek mindenekfelett álló érdekét kell elsősorban figyelembe vennie, legyen szó bármilyen intézkedésről.

Utolsó frissítés ideje: 2010. augusztus 18.

Ki mit tehet a jó óvodáért?

A fenntartók…

  • gondoskodnak arról, hogy az óvoda épülete, kertje, berendezései, a rendelkezésre álló eszközei alkalmasak legyenek a kisgyermekek családias fogadására, biztonságos, szabad játékára, és hogy az óvodapedagógusok rendelkezésére álljanak azok az eszközök, felszerelési tárgyak, amelyek a mindennapi óvodai élethez – a kisgyerekek mindennapi életéhez – nélkülözhetetlenek. 
  • A fenntartók biztosítják, hogy egyszerre két felnőtt legyen a gyermekekkel (dajka, pedagógiai asszisztens, fejlesztőpedagógus…). A fenntartók meghagyják az óvoda szakmai önállóságát, elvárásaikban igazodnak az óvoda funkciójához.

Az óvodapedagógusok…

  • mindennapos, megújuló erőfeszítést tesznek azért, hogy megismerjék az egyes gyermekek családi hátterét, szokásrendszerét, egyéni szükségleteit, igényeit, és hogy a családokat – szülőket, és ha a nevelésben részt vesznek, nagyszülőket – bevonják az óvoda mindennapi életébe. 
  • Óvodába azért járnak a gyermekek, mert a szüleik dolgoznak és az együttjátszás élvezetes. A mai óvodások nagy több¬sége azonban reggeltől késő délutánig az intézmény lakója. A tömeges együttlét, a szabályozott élet nagyon fárasztó, ha az óvodapedagógus szakmai tudása, gyöngéd, gyermekszerető bánásmódja, a biztos kézzel kipárnázott korlátok nem teszik elviselhetővé ezt az életmódot.
  • Az óvodapedagógusok számára egyformán fontos minden gyermek. Értik, elfogadják, és ha kell, megismerik a különbözőségeket, tudnak a gyermekekkel játszani, örülni, képesek minden gyermeket önmaga miatt szeretni és nevelni, egyúttal a csoport egészének megfelelő szociális légkört is megteremtik. Igényük van az új megismerésére, de képesek egészséges kritikával kezelni a sok információt és elvárást.

A szülők…

  • igyekeznek megismerni az óvodás gyermek – köztük saját gyermekük – valódi szükségleteit, ha kell, szemben állva a divatirányzatokkal. A mai életstílus és tempó nem kedvez a kisgyermeknevelésnek, mert a felnőttek kapkodnak és a kicsiket nem lenne szabad siettetni.
  • A szülők tudják, vagy megértik, ha elmagyarázzák nekik, hogy megújulni kész felnőtt abból lesz, aki teljes értékűen megélhette saját kisgyermekkorát, mindennapos szabad játékkal és mesével, zenével, mozgással, rajzolással, a spontán utánzáshoz adott jó példákkal mind az óvodában mind pedig a családi közösségben. 
  • A szülőknek igényük van az óvodapedagógusokkal történő őszinte beszélgetésekre és az óvodai nevelésben való együttműködésre.

Csatlakozz hozzánk!

Ajánljuk

European Schoolnet Academy Ingyenes online tanfolyamok tanároknak
School Education Gateway Ingyenes tanfolyamok és sok más tanárok számára
ENABLE program Program iskoláknak a bullying ellen
Jövő osztályterme Modern tanulási környezetekről a Sulineten